Handel hurtowy w lutym 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

26.03.2024

W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej

handel hurtowy

Handel hurtowy w lutym 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym br. Sprzedaż okazała się o 0,8% wyższa niż w styczniu br. i o 2,5% niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Wzrost sprzedaży hurtowej m/m w lutym jest typowym zjawiskiem. Dane GUS są zbliżone do prognoz KIG.

Szczegółowe dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w grupach: realizowana na zlecenie (o 17,2%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 9,4%); niewyspecjalizowane (o 3,8%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 1,0%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 0,2%). W stosunku do stycznia spadła natomiast sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (o 13,1%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 7,7%); żywności (o 5,3%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 3,5%).

Według danych w ujęciu rocznym sprzedaż hurtowa spadła w następujących grupach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 15,5%); realizowana na zlecenie (o 14,8%); wyroby tytoniowe (o 10,7%); niewyspecjalizowane (o 10,0%); żywność (o 3,1%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 2,7%). W stosunku do lutego ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa: agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 26,5%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 11,3%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 4,2%).

Nowe zamówienia w przemyśle ze spadkiem 2,7% w ujęciu rocznym

W lutym 2024 roku nowe zamówienia w przemyśle były niższe w ujęciu rocznym o 2,7% (w styczniu notowano spadek o 15,0% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 3,2% niższy niż przed rokiem (w styczniu br. zamówienia eksportowe spadły o 19,6% r/r).

 


Pobierz notatkę >>> handel hurtowy w lutym 2024

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.