Inflacja w kwietniu 2023 na poziomie 14,7%

15.05.2023

Inflacja w kwietniu na przewidywanym przez KIG poziomie

Inflacja w kwietniu 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,7% w stosunku do marca br. i jednocześnie były o 14,7% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu 2023 roku towary były przeciętnie o 0,5% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 15,1% droższe niż przed rokiem. W przypadku usług, podwyżka w skali miesiąca wyniosła przeciętnie 1,4%, a w skali roku 13,3%.

W okresie I-IV 2023 roku poziom inflacji wyniósł 16,4 r/r.

Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem, a poziom inflacji okazał się nieco niższy niż mediana oczekiwań rynkowych i był zgodny z prognozami KIG.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły we wszystkich kategoriach towarów i usług. Najmocniej zdrożała odzież i obuwie – o 3,3% (sezonowo). W pozostałych grupach ceny wyglądały następująco: inne towary i usługi – wzrost o 1,1%; restauracje i hotele – wzrost o 1,0%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe –  wzrost o 1,0%; rekreacja i kultura – wzrost o 0,8%; transport – wzrost o 0,8%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 0,8%; zdrowie – wzrost o 0,6%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 0,5%; edukacja – wzrost o 0,2%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 0,2%; łączność – wzrost o 0,1%.

Wzrosty cen we wszystkich grupach zanotowano również w ujęciu rocznym. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały przez ostatni rok o 19,7%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 18,2%; restauracje i hotele o 16,2%; rekreacja i kultura o 14,9%; edukacja o 13,8%; inne towary i usługi o 13,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 13,4%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 12,4%; zdrowie o 9,5%; łączność o 9,4%; odzież i obuwie o 8,1%; a transport o 4,6%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w kwietniu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym zaobserwowano m.in. w przypadku cukru (o 67,1%); energii cieplnej (o 40,3%); mleka (o 31,3%). W stosunku do kwietnia ubiegłego roku spadły natomiast ceny m.in. gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu (o 16,6%) oraz oleju napędowego (o 6,0%).

Zgodnie z prognozami KIG, w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna spadać.

 

inflacja w kwietniu

Pobierz notatkę >>> inflacja_w_kwietniu_2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.