Inflacja we wrześniu 2023. Finalne dane GUS

13.10.2023

Inflacja we wrześniu 2023 – niższa od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

inflacja

Inflacja we wrześniu 2023 na poziomie 8,2%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w stosunku do sierpnia br. o 0,4% i jednocześnie były o 8,2% wyższe niż przed rokiem.

We wrześniu ceny towarów spadły o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 7,6%. Z kolei ceny usług spadły w stosunku do sierpnia br. o 0,2% i były o 9,7% wyższe niż przed rokiem.

W okresie I-IX 2023 roku poziom inflacji wyniósł 13,2% r/r.

Poziom inflacji okazał się niższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Wrześniowy spadek cen w ujęciu miesięcznym jest dość nietypowym zjawiskiem, a wpłynąć na niego mogła m.in. sytuacja na rynku paliw i usług transportowych, cen farmaceutyków, nośników energii, ale również asezonowe spadki cen żywności.

Na ogólny spadek inflacji w ujęciu miesięcznym wpłynęły wyniki w takich kategoriach jak: transport (spadek o 2,9%); zdrowie (spadek o 2,6%); rekreacja i kultura (spadek o 1,5%); łączność (spadek o 0,5%); żywność i napoje bezalkoholowe (spadek o 0,4%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (spadek o 0,2%). W stosunku do sierpnia br. wzrosły natomiast ceny w przypadku: edukacji (o 4,9%); odzieży i obuwia (o 2,5%); restauracji i hoteli (o 0,7%); wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%); napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,3%); innych towarów i usług (o 0,2%).

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 2,8%. Ceny w pozostałych grupach prezentowały się następująco: restauracje i hotele – wzrost o 12,0%; edukacja – wzrost o 11,1%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 10,5%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 10,4%; inne towary i usługi – wzrost o 10,0%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 9,5%; rekreacja i kultura – wzrost o 8,6%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 8,1%; łączność – wzrost o 7,6%; zdrowie – wzrost o 6,1%; odzież i obuwie – wzrost o 4,3%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen we wrześniu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym widoczny jest w przypadku energii cieplnej (o 30,7%), a największy spadek zanotował opał (o 23,6%).

 

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w sierpniu


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.