Kongres EUROCHAMBRES 2024 w Antwerpii [12-14.06.2024]

01.06.2024

Kongres EUROCHAMBRES 2024 w Antwerpii: Wzmocnienie konkurencyjności europejskich firm

 

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Antwerpii, Belgii, odbędzie się Kongres EUROCHAMBRES 2024. To prestiżowe wydarzenie organizowane przez Izbę Handlową Antwerp Waasland, stanowi niepowtarzalną platformę dla członków wyższego szczebla oraz kadr kierowniczych izb handlowych z całej Europy i spoza niej. Kongres oferuje doskonałą okazję do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy i współpracy, mających na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskich społeczności biznesowych w zmieniającym się krajobrazie politycznym i gospodarczym.

Kongres ma szczególne znaczenie dla polskich organizacji reprezentujących samorząd gospodarczy, dając im możliwość zabrania głosu i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach dotyczących przyszłości europejskiego biznesu. Udział Krajowej Izby Gospodarczej jest naturalną konsekwencją i odpowiedzią na te wyzwania.

Wśród potwierdzonych gości znaleźli się m.in.: Luc Frieden, Premier Luksemburga; Maroš Šefčovič, Komisarz Europejski; Ronnie Leten, Prezes Zarządu Ericsson.

Eurochambres pomaga firmom być bardziej konkurencyjnymi

Będzie to doskonała okazja do dzielenia się najlepszymi praktykami, doświadczeniami i innowacjami, które mogą przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Poprzez aktywny udział w dyskusjach i spotkaniach networkingowych, KIG będzie miała możliwość budowania partnerstw oraz promowania współpracy z izbami handlowymi z różnych regionów Europy, co może przynieść korzyści zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla europejskiego krajobrazu biznesowego jako całości.

Podczas kongresu będzie omawiana rola izb handlowych w kształtowaniu modeli biznesowych, świadczeniu usług oraz wspieraniu przedsiębiorstw i decydentów w ich wysiłkach na rzecz odbudowy gospodarczej po trudnych latach dla europejskiego biznesu. Ponadto, odbywając się krótko po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kongres stanie się forum dyskusji na temat wyników wyborów i ich wpływu na politykę UE.


Program Kongresu obejmuje:

  • Liczne sesje plenarne z udziałem ekspertów
  • Interaktywne warsztaty poświęcone aktualnym wyzwaniom i trendom
  • Rozległe możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych
  • Wgląd w kontekst polityczny i gospodarczy po wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Dyskusje na temat zmieniającej się roli sieci izb w zwiększaniu konkurencyjności społeczności biznesowych


Kongres Eurochambres 2024 to doskonała okazja do:

  • Rozbudowy sieci kontaktów z kluczowymi decydentami z Europy i całego świata
  • Poznania najnowszych trendów i wyzwań stojących przed europejskimi przedsiębiorstwami
  • Wzmocnienia konkurencyjności swojej firmy
  • Wpłynięcia na kształtowanie przyszłości izb handlowych w Europie

 

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat Kongresu, agendy i prelegentów można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: https://www.eurochambres.eu/eurochambres-congress-2024/

Zarejestruj się już dziś!


Kontakt:

events@eurochambres.eu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.