Kongres EUROCHAMBRES 2024 w Antwerpii [12-14.06.2024]

19.04.2024

Kongres EUROCHAMBRES 2024 w Antwerpii: Wzmocnienie konkurencyjności europejskich firm

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Antwerpii w Belgii odbędzie się Kongres EUROCHAMBRES 2024. To sztandarowe wydarzenie organizowane przez Izbę Handlową Antwerp Waasland stanowi wyjątkową platformę dla członków wyższego szczebla i kadry kierowniczej z izb handlowych z całej Europy i spoza niej. Kongres stanowi idealną okazją do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy i współpracy w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskich społeczności biznesowych w obliczu zmieniającego się krajobrazu politycznego i gospodarczego.

Program Kongresu obejmuje:

  • Liczne sesje plenarne z udziałem ekspertów
  • Interaktywne warsztaty poświęcone aktualnym wyzwaniom i trendom
  • Rozległe możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych
  • Wgląd w kontekst polityczny i gospodarczy po wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Dyskusje na temat zmieniającej się roli sieci izb w zwiększaniu konkurencyjności społeczności biznesowych

Kongres Eurochambres 2024 to doskonała okazja do:

  • Rozbudowy sieci kontaktów z kluczowymi decydentami z Europy i całego świata
  • Poznania najnowszych trendów i wyzwań stojących przed europejskimi przedsiębiorstwami
  • Wzmocnienia konkurencyjności swojej firmy
  • Wpłynięcia na kształtowanie przyszłości izb handlowych w Europie

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat Kongresu, agendy i prelegentów można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: https://www.eurochambres.eu/eurochambres-congress-2024/

Zarejestruj się już dziś!


Kontakt:

events@eurochambres.eu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.