Marek Kłoczko ponownie wybrany na wiceprezesa Eurochambres

17.11.2023

Prezes KIG Marek Kłoczko wiceprezesem Eurochambres

Podczas trwającego 15 listopada 2023 r. Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Izb Gospodarczych Eurochambres wybrano nowe władze. Jednym z wiceprezesów został Marek Kłoczko – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Zgromadzenie Ogólne powierzyło funkcję prezesa Eurochambres Vladimírowi Dlouhemu – byłemu prezesowi Czeskiej Izby Gospodarczej. Vladimir Dlouhý objął stanowisko prezesa po rezygnacji Luca Friedena w marcu 2023 r. Rezygnacja Friedena była związana z objęciem przez niego teki premiera Luksemburga.

Marek Kłoczko od 1990 r. jest członkiem najwyższych władz Krajowej Izby Gospodarczej. W 2021 r. objął fotel prezesa KIG. Od 2015 r. jest również wiceprezesem Eurochambres.

„Ostatnie Walne Zgromadzenie Eurochambres, a także mający miejsce dzień wcześniej Europejski Parlament Przedsiębiorców pokazały, że w ogromnej większości przedsiębiorcy europejscy niezależnie od kraju pochodzenia mają zbliżony pogląd na główne wyzwania gospodarcze, jak również na kształtowanie polityki UE w tym zakresie. Wzywają polityków do umiaru i adekwatności planowanych regulacji” – powiedział Prezes KIG Marek Kłoczko.

Eurochambres Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli jest organizacją integrującą europejski samorząd gospodarczy i lobbującą w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców; zwłaszcza w kwestiach tworzonych uregulowań prawnych mogących wpływać na kondycję firm. Obecnie Eurochambres zrzesza blisko 1700 europejskich izb gospodarczych, które reprezentują łącznie 20 milionów firm.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.