Nowy kierunek studiów na SGH dotyczący mediacji

28.09.2021

SGH i Sąd Arbitrażowy przy KIG wspólnie rozwijają arbitraż

Nowy kierunek studiów na SGH dotyczący mediacji

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pojawił się nowy kierunek studiów podyplomowych we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Tematem studiów będą negocjację i mediację w biznesie i stosunkach pracy. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności negocjacji i mediacji w przedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej osób usłyszy o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, w tym o arbitrażu. Zajęcia będą prowadzone w charakterze warsztatów, między innymi przez przedstawicieli władz Sądu Arbitrażowego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Szkoły Głównej Handlowej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.