Nowy podatek uderzy w polską gospodarkę. Redukcja zatrudnień to tylko wierzchołek góry lodowej

04.10.2022

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców w związku z zapowiedziami wprowadzenia podatku od zysków nadzwyczajnych – nie pozostawiają złudzeń. Fala niekontrolowanych bankructw uderzy w polską gospodarkę


52% przedsiębiorców – zatrudniających ponad 500 osób – rozważy redukcję zatrudnienia

68% przedsiębiorstw – zatrudniających ponad 500 osób – ograniczy inwestycje

32% przedsiębiorstw – rozważy przeniesienie centrum kosztów do Polski a centrum zysku do innego kraju


W ubiegłym tygodniu Rada Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie na przedstawicielach 146 największych firm w Polsce. Badanie było odpowiedzią na zapowiadane przez rząd wprowadzenie 50 proc. podatku od „zysków nadzwyczajnych”.

Przypomnijmy, nowy podatek miałby objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa i firmy energetyczne, ale wszystkie duże przedsiębiorstwa, w tym prywatne z różnych branż, zatrudniające powyżej 250 osób. Pomysł nowego podatku pojawił się w momencie, kiedy przedsiębiorstwa borykają się z ogromnym wzrostem obciążeń związanym z gwałtownie rosnącymi cenami prądu, gazu i ciepła, spadkiem zamówień i trudnościami związanymi z zerwanymi łańcuchami dostaw.

Rada Przedsiębiorczości apelowała w tej sprawie do Rządu, wskazując na możliwe skutki ich wprowadzenia.

Grożą nam poważne trudności gospodarcze i recesja. Rząd, zamiast proponować rozwiązania łagodzące kryzys, zapowiada wprowadzenie kolejnego, absurdalnego podatku od nieistniejących zysków nadzwyczajnych, bo te ewentualnie mogą posiadać jedynie spółki Skarbu Państwa.  

Krajowy podatek od nadzwyczajnych zysków będzie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pozbawiając ich środków i potencjału do konkurowania z firmami z krajów, w których podatek taki nie zostanie wprowadzony. Prace nad wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków mogą być ewentualnie prowadzone na szczeblu Unii Europejskiej, tak aby jego wysokość i sposób poboru był taki sam we wszystkich krajach członkowskich UE – apelowali przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości.

Wyniki ankiety są jednoznaczne:

  • Proponowane zmiany mają znacznie istotniejszy wpływ na firmy zatrudniające powyżej 500 osób.
  • Wśród firm zatrudniających powyżej 500 osób aż blisko 70% będzie zmuszonych ograniczenia inwestycje, odsetek ten w przypadku mniejszych firm jest znacznie mniejszy – ok 33-36%.
  • Wśród firm zatrudniających powyżej 500 osób, 73% uważa, że proponowane zmiany będą miały negatywny wpływ na ich kooperantów z sektora MŚP. Oznacza to pośredni negatywny wpływ na sektor MŚP.
  • Ponad połowa firm zatrudniających ponad 500 osób będzie zmuszona redukować zatrudnienie.

Odporność przedsiębiorstw i gospodarki na skrajnie szkodliwe rozwiązania ma swoje granice. W ostatnich kilku latach rządząca większość uchwaliła kilkadziesiąt nowych opłat, danin i podatków, w szczególności uderzających w przedsiębiorstwa. Podatek od zysków nadzwyczajnych, którym objęte zostaną firmy takich zysków nie osiągające, jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu. Jego celem jest wydrenowanie z firm pieniędzy, niezbędnych do ich rozwoju, kontynuacji działalności w kryzysie i utrzymania miejsc pracy.  

 

 


Więcej na temat Rady Przedsiębiorczości >>> TUTAJ

Apel Rady Przedsiębiorczości >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.