Oflaguj się pinem Polski w Unii Europejskiej! Dołącz do akcji

29.04.2024

 

 

Pokażmy, że Polska jest silna dzięki Unii, a Unia dzięki Polsce. 20. rocznica przystąpienia Polski do UE to okazja, by o tym przypomnieć

 

20 lat temu staliśmy się częścią rodziny wolnych narodów

Polska dołączyła do ekskluzywnego klubu zachodnich demokracji. Klubu, do którego aspirują również inne kraje – bo wiedzą, że Unia stwarza ogromną szansę na stabilność, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy swoich członków.

Unia zwiększa nasze bezpieczeństwo

Kraje zawsze są mocniejsze w grupie, powiązanej siecią wspólnych wartości i interesów. Taka właśnie jest Unia Europejska. Wspólnie wzmacniamy się na wielu obszarach: edukacji, kultury, gospodarki. W Polsce mają swoje fabryki i oddziały firmy z całej Europy, a nasi przedsiębiorcy rozwijają się na rynkach europejskich. Mamy liczne powody, by chronić siebie nawzajem. Polska jest w Unii, a Unia jest w Polsce – dlatego bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo Unii.

Dzięki Unii – rośniemy, bogacimy się, rozwijamy

Nasza gospodarka stała się częścią wspólnego europejskiego rynku. Korzyści dla polskiej gospodarki z członkostwa w Unii Europejskiej są co najmniej 5 razy większe niż wynoszą unijne dopłaty. Setki tysięcy firm bez większych przeszkód eksportuje z Polski do krajów UE, do których trafia 75% naszego eksportu. Nasze produkty – made in Poland – mają wiarygodność unijnych certyfikatów i sprzedają się na całym świecie. Wspólny rynek to też łatwiejszy dostęp do najnowocześniejszych technologii. Dlatego od 20 lat się bogacimy i rozwijamy, a dystans, dzielący nas do najbogatszych krajów unijnych, co roku się zmniejsza.

Unia to wielka szansa dla młodych Polek i Polaków

Mogą dziś bez barier podróżować, studiować i pracować, zawierać przyjaźnie i odnosić sukcesy w każdym kraju Unii. Przy tym cały czas możemy utrzymywać ze sobą kontakt – dzięki zniesieniu roamingu, w Unii rozmawiamy przez komórki tak samo, jak w swoim kraju. My i nasze dzieci nie musimy czuć się w Unii Europejskiej „jak w domu – bo jesteśmy tu po prostu u siebie.

Unia to my

Każdy z nas jest obywatelką, obywatelem Unii Europejskiej, a biorąc udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mamy realny wpływ na jej przyszłość. W wielu sprawach się różnimy, ale jeśli chcemy coś w Unii zmienić, to wspólnie z innym krajami możemy to zrobić.

 

www.20latplwue.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.