Pięć powodów, dla których świat stawia na polskich inżynierów IT

07.07.2023

Wszystkie drogi prowadzą do polskich inżynierów

Dziś technologie informatyczne są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji, niezależnie od specjalizacji, wielkości przedsiębiorstwa czy rynku na którym działa. Daje to niezwykle szerokie perspektywy rozwoju dla branży IT. Szczególnie w Polsce, która w ostatnim czasie umacnia swoją pozycję wśród krajów przodujących w dostarczaniu wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Zawdzięczamy to nie tylko ambicjom i otwartości na rynki zagraniczne, lecz również poziomowi kształcenia w naszym kraju.

Zdolności naszych specjalistów są szeroko doceniane na arenie międzynarodowej. Z tegorocznego raportu serwisu Emerging Europe wynika, że nasz rodzimy sektor IT jest trzecim pod względem konkurencyjności wśród 23 państw Europy Środkowej i Wschodniej (po Estonii i Litwie).

Trend ten wyznacza istotne kierunki rozwoju i ekspansji firm działających w obszarze software. Wiele z nich decyduje się nawet tworzyć specjalne brandy dedykowane zagranicznym klientom. Idealnym przykładem może być marka INTechHouse, stworzona przez spółkę SoftBlue SA. Jak podkreśla Michał Kierul, CEO i founder marki – Nasze usługi cieszą się dużym zainteresowaniem firm spoza Polski. Świadomość tego, ile mamy do zaoferowania jako centrum rozwoju technologicznego i jakie kompetencje posiadają polscy inżynierowie, zdecydowanie wzrasta.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie związane z ekspansją zagraniczną wiąże się również ze zmianami na rynku pracy. W Polsce od kilku lat zauważyć można istotny wzrost liczby pracowników w sektorze IT. Zatrudnienie plasuje się tutaj na poziomie 525 tys. polskich specjalistów, których wynagrodzenie średnie wynosi 174 proc. średniej płacy krajowej.

Ten stan rzeczy nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę 5 kluczowych czynników, wpływających na atrakcyjność polskich inżynierów na rynkach zagranicznych.

Po pierwsze: potężny system edukacji technicznej

Polska posiada niezwykle rozbudowany system edukacji technicznej, który zapewnia solidne podstawy inżynieryjne dla studentów zainteresowanych branżą IT. Znajdziemy tutaj wiele renomowanych uniwersytetów, politechnik i szkół wyższych oferujących programy studiów związanych z informatyką, technologiami informacyjnymi oraz inżynierią oprogramowania. Wysoka jakość kształcenia na tych uczelniach przyciąga studentów z całej Europy.

Polskie uczelnie skupiają się nie tylko na teorii, ale również na praktycznych umiejętnościach. Studenci otrzymują wsparcie w zakresie projektowania oprogramowania, programowania, analizy danych i innych kluczowych dziedzin IT. Wiele uczelni ma również bliskie relacje z lokalnymi firmami technologicznymi, co umożliwia studentom zdobycie praktycznego doświadczenia już w czasie studiów.

Po drugie: wysokie umiejętności językowe

Studenci kierunków technicznych w Polsce wyróżniają się wysokim poziomem biegłości języka angielskiego. Jak wskazują dane z raportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. aż 99% studentów informatyki w latach 2020-21 władała językiem angielskim (How to do FinTech in Poland, 2023).

Ponadto większość programów studiów oferowanych w obszarze IT jest prowadzona w języku angielskim, co umożliwia opanowanie, a polscy inżynierowie często są wielojęzyczni, co ułatwia współpracę z zespołami międzynarodowymi i obsługę klientów z różnych krajów.

Po trzecie: innowacyjne projekty i start-upy

Polska jest świetnym miejscem dla innowacyjnych projektów i start-upów związanych z oprogramowaniem i technologią. Wielu polskich inżynierów wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością, tworząc własne innowacyjne rozwiązania i startując z własnymi firmami. Wsparcie ze strony lokalnych instytucji oraz rozwinięty ekosystem technologiczny sprawiają, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju i wzrostu technologicznego.

Po czwarte: międzynarodowe uznanie i współpraca

Polska ma silne powiązania z międzynarodowym środowiskiem technologicznym. Polscy inżynierowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i projektach badawczych, co umożliwia im nawiązanie kontaktów z ekspertami z całego świata. Polska jest również często wybierana jako lokalizacja dla centrów badawczych i rozwojowych międzynarodowych firm technologicznych, co świadczy o uznaniu polskich inżynierów w branży.

Po piąte: konkurencyjne ceny

Wspomniane powyżej kompetencje przekładają się na dużą atrakcyjność polskich pracowników z branży IT na międzynarodowym rynku pracy. Dodatkowym atutem są wciąż relatywnie niskie, w porównaniu do innych krajów europejskich, stawki godzinowe za pracę specjalistów. Dlatego sporym zainteresowaniem cieszą się szeroko rozumiane usługi outsourcingowe w formie nearshoringu bądź offshoringu.

Wszystkie drogi prowadzą do polskich inżynierów

Nie dziwi więc, że zagraniczne rynki coraz śmielej korzystają z potencjału, jaki drzemie w naszym kraju. Dodatkowym atutem, poza świetnym zapleczem edukacyjnym, jest również umiejętność pracy zespołowej w środowisku o zróżnicowanych kompetencjach.  – To właśnie dzięki umiejętnościom, edukacji na wysokim poziomie i znajomości obcych języków jesteśmy w stanie realizować projekty wymagające wyjątkowego połączenia software i hardware: oprogramowania wysokopoziomego i wbudowanego, budowy i prototypowania elektroniki oraz programowania niskopoziomowego – podkreśla doświadczeniem brandu INTechHouse, Michał Kierul. – Polscy inżynierowie, nie tylko w naszym brandzie, tworzą zaangażowane zespoły, które wspierają firmy na każdym etapie – od pomysłu do koncepcji, poprzez projektowanie, rozwiązywanie problemów, dyskusje aż do rozpoczęcia produkcji. To powód do dumy.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.