• A A A

Nowa inicjatywa na mapie wydarzeń biznesowych. Polskie Sympozjum Finansowania Handlu [15-16.05.2024]

05.02.2024

KIG w partnerstwie z MERGE otwiera przestrzeń dla inspirujących dyskusji, wymiany doświadczeń oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań w handlu międzynarodowym

Polskie Sympozjum Finansowania Handlu

Polskie Sympozjum Finansowania Handlu 2024 – już 15 i 16 maja w Warszawie na Stadionie Narodowym

To wyjątkowe wydarzenie stanowi pierwszą odsłonę nowej serii przełomowych spotkań, skierowanych na region Europy Środkowo-Wschodniej aby dyskutować o najnowszych trendach i kluczowych spostrzeżeniach rynkowych.

Czekają na Ciebie dynamiczne prezentacje fintech, szczere dyskusje korporacyjne, sesje wyjaśniające prowadzone przez ekspertów, obejmujące istotne tematy w zaledwie 15 minut oraz debaty panelowe z mnóstwem różnorodnych opinii.

Eksporterzy i producenci skorzystają z możliwości nawiązania kontaktów z różnymi lokalnymi i międzynarodowymi dostawcami usług – będą to wysocy przedstawiciele kierownictwa z najważniejszych instytucji finansowych, ubezpieczycieli kredytów handlowych, kancelarii prawnych, brokerów, konsultantów, branży fintech oraz regulatorów zaangażowanych w ruch handlu międzynarodowego.

Podczas wydarzenia przewidziane są liczne możliwości networkingowe, zarówno podczas samego spotkania, jak i podczas galowej kolacji wieńczącej wydarzenie. Poprzez łączenie i wspieranie uczestników branżowych, MERGE ma na celu pomóc wszystkim stronom zaangażowanym w handel światowy – czy to bankom z Europy Środkowo-Wschodniej, fintechom, firmom korporacyjnym, konsultantom czy regulatorom – w kształtowaniu jaśniejszej przyszłości poprzez efektywną współpracę.

Tematy wydarzenia:

  • Kluczowa rola Polski jako kraju handlowego
  • Rzut okiem na gospodarkę, energetykę i handel Polski
  • Skupienie na technologii: od cyfrowych dokumentów handlowych po świt robotów
  • Żabka wspiera dostawców z sektora MSP
  • Pełne wykorzystanie rozwiązań łańcuchów dostaw prowadzonych przez nabywcę i dostawcę
  • Zrównoważona zmiana: Przyjęcie zasad ESG i DEI w finansach handlowych oraz łańcuchu dostaw
  • Prezentacje fintech
  • Zabezpieczanie danych handlowych

Weź udział w Polskim Sympozjum Finansowania Handlu i skorzystaj z możliwości wysłuchania lokalnych liderów, którzy przedstawią wszechstronne spojrzenie na wzrost gospodarczy regionu, problemy handlowe i priorytety na przyszłość, obejmując bieżące trendy, takie jak interoperacyjność oraz rozwój obszarów takich jak sztuczna inteligencja.

Polskie Sympozjum Finansowania Handlu – rejestracja


Kontakt:

queenie@mergevents.com
wojciech@mergevents.com

20-22 Wenlock Road
N1 7GU
London
United Kingdom

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.