Prezes KIG Marek Kłoczko wyraża wsparcie wobec inicjatywy Premiera Donalda Tuska

27.02.2024

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera włączenie infrastruktury przejść granicznych z Ukrainą do ustawowej infrastruktury krytycznej oraz deklaruje eksperckie wsparcie

 

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko wyraził wsparcie dla zapowiedzianej przez Premiera Donalda Tuska inicjatywy dotyczącej włączenia infrastruktury przejść granicznych z Ukrainą do ustawowej infrastruktury krytycznej.

Przez lata infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą mimo swej strategicznej roli, nie była objęta ochroną i nadzorem przewidzianym dla infrastruktury krytycznej. Tymczasem, miliony uchodźców przeszły przez te przejścia, a główne szlaki transportowe prowadzące przez nie, są kluczowe dla dostarczania pomocy zarówno wojskowej, jak i humanitarnej dla ludności Ukrainy.

Dodatkowo, istniejące realne zagrożenie działań inwigilacyjnych ze strony różnych służb, podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony tego obszaru.

W ramach wsparcia tej inicjatywy – o czym Marek Kłoczko poinformował Premiera – środowiska gospodarcze reprezentowane przez KIG, przekazały zarys ekspertyzy oraz deklarację współpracy z odpowiednimi instytucjami, w tym z Ministrem Infrastruktury, Dariuszem Klimczakiem.

Pobierz >>> pismo

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.