Prezes KIG Marek Kłoczko z wizytą w Salwadorze

19.06.2023

Na zaproszenie rządu Republiki Salwadoru, Prezes KIG Marek Kłoczko uczestniczył w I Kongresie Konsulów Honorowych Republiki Salwadoru

Prezes KIG Marek Kłoczko wziął udział w oficjalnej inauguracji Kongresu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Salwadoru oraz spotkaniu w Parlamencie z Prezydentem Republiki Salwadoru – Nayib’em Bukele.

Organizator Kongresu – Rząd Republiki Salwadoru, zaprezentował podczas spotkania dynamiczne zmiany rozwojowe kraju, jakie mają miejsce w ostatnich 4 latach. Przedstawiono potencjał inwestycyjny Salwadoru, bogatą kulturę oraz interesującą ofertę turystyczną całego regionu.

W Kongresie udział wzięli Konsulowie z całego świata, z ponad 50 krajów. Wydarzenie było więc doskonałą platformą wymiany obserwacji i doświadczeń w celu kontynuowania dalszego, dynamicznego rozwoju kraju i poszerzenia współpracy bilateralnej.

Podczas Kongresu odbyły się liczne panele tematyczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczące m.in. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ekonomii, w tym prezentacja sektorów inwestycyjnych, oferty turystycznej Salwadoru i regionu a także planowane projekty społeczno-kulturalne.

Kongres trwał do 16 czerwca br.

 


Salwador konsekwentnie liberalizuje dostęp do swojego rynku dla inwestorów zagranicznych. Ważnym motorem wzrostu gospodarczego kraju był dynamiczny proces prywatyzacji w wielu sektorach. Gospodarka salwadorska opiera się na nisko zaawansowanej produkcji oraz usługach. Podstawą przemysłu jest sektor montażowo-przetwórczy „maquila”, który wytwarza głównie tekstylia i odzież. Pozostałe gałęzie przemysłu to produkcja napojów, cementu i wyrobów plastikowych oraz przetwórstwo żywności. W sektorze usług główną rolę odgrywają handel, transport i komunikacja, turystyka oraz usługi finansowe. Współpracę gospodarczą Unii Europejskiej z Salwadorem określa Umowa stowarzyszeniowa UE-Ameryka Środkowa.

Salwador dysponuje 65 lotniskami, w tym dwoma międzynarodowymi w stolicy San Salvador (Cuscatlán International Airport i Ilopango). Sieć drogowa liczy 10 886 km, z czego tylko 2 827 km jest utwardzone. Autostrady mają łączną długość 327 km. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, sieć kolejowa liczy zaledwie 283 km. Najważniejsze porty morskie znajdują się w Acajutla i Puerto Cutuco nad Pacyfikiem.

Salwador zajmuje 21 041 km2 (152. miejsce na świecie). To najmniejsze państwo Ameryki Środkowej; jako jedyne nie ma dostępu do Atlantyku.
źródło: www.trade.gov.pl


 

Materiały foto i wideo z wydarzenia

https://www.youtube.com/watch?v=S4wHpKAroFw

https://www.facebook.com/CancilleriaSV/?locale=es_LA

https://www.facebook.com/100064623912034/videos/798472008538271/?__so__=permalink&locale=es_LA

https://rree.gob.sv/cancilleria-celebra-primer-congreso-de-consules-honorarios-de-el-salvador/

https://rreegobsv8de0d.zapwp.com/q:i/r:0/wp:0/w:1024/u:https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2023/06/photo_4920185805994044522_y-1024×590.jpg

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.