Produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r.

31.07.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Z zestawienia wynika, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem (niedobór opadów i chłód wiosną, bardzo wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów oraz lokalnie występujące nawałnice latem), produkcję warzyw gruntowych w 2019 roku ocenia się na niespełna 3,8 mln ton, tj. około 9% mniej niż w poprzednim roku, natomiast zbiory owoców z drzew wyniosą niespełna 3,4 mln ton i będą aż o ok. 25% niższe niż w rekordowo wysokim roku ubiegłym.

Dla warzyw najniższe plony przewiduje się zwłaszcza dla ich wczesnych odmian, z uwagi na „nierównomierną” pogodę – deficyt wody po zimie, brak opadów i upały w kwietniu spowodowały zahamowanie kiełkowania; w maju natomiast sytuację poprawiły opady deszczu, jednak chłody w tym okresie ograniczyły wzrost roślin; w czerwcu ekstremalne temperatury i brak opadów również im nie sprzyjały. Od lipca natomiast wilgotność i temperatury sprzyjają rozwojowi warzyw, toteż – jeżeli dobre warunki pogodowe się utrzymają – późne odmiany warzyw obrodzą bardziej obficie, niż wczesne.

W przypadku owoców, najbardziej szkodliwe okazały się wiosenne przymrozki, które uszkodziły kwiaty i zawiązki owoców oraz susza i bardzo wysokie temperatury, które spowodowały duży opad zawiązków. Należy mieć również na uwadze, że rekordowe ubiegłoroczne plony nie pozostały bez znaczenia dla owocowania w 2019 roku. Na obecnym etapie szacuje się znaczny spadek plonowania zwłaszcza jabłoni ( 3 mln t, spadek o ok. 25% w porównaniu do ub. r.), grusz (67 tys. t, spadek o 26%) i czereśni, natomiast w mniejszym stopniu śliw (zwłaszcza odmian późniejszych). Spośród wszystkich gatunków drzew owocowych najmniejszy spadek plonowania i produkcji w porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się dla moreli (choć zbiory i tak będą znacznie niższe, niż w ubiegłym roku).

Zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku natomiast szacuje się na ok. 8% wyższe niż ubiegłoroczne z uwagi przede wszystkim na niewielkie straty oraz lepszy stan zasiewów zbóż ozimych. Należy mieć jednak na uwadze, że największe znaczenie dla wielkości i jakości zbiorów zbóż w tym roku będzie miała pogoda w okresie żniw.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.