Raport KIG: Sytuacja gospodarcza województw w pierwszym kwartale 2022

28.04.2022

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź – comiesięczny, autorski przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – przygotowany przez Ekspertów KIG

Sytuacja gospodarcza województw

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2022 roku.

  • W województwie wielkopolskim zanotowano najniższą stopę bezrobocia (3,1%).
  • Najwyższym poziomem wynagrodzeń w przemyśle (6 932 PLN) i w budownictwie (7 996 PLN) może pochwalić się województwo mazowieckie.
  • Produkcja przemysłowa w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku najszybciej rosła w województwie mazowieckim (wzrost o 30,4%). Z kolei województwo świętokrzyskie zanotowało najwyższy wzrost sprzedaży w budownictwie (o 98,1%). 

 

Bezrobocie 

W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 902,1 tys. osób i była o 19,7 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 176,3 tys. osób niższa niż przed rokiem.  

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,4% była niższa niż w lutym o 0,1 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w lutym kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc.  

Marzec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia, co wynika ze zwiększenia popytu na pracowników sezonowych oraz zatrudniania nowych pracowników do realizacji tegorocznego poziomu zamówień.   

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w marcu w województwie warmińsko-mazurskim (8,6%) a najniższe w wielkopolskim (3,1%). 

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie 

Przeciętne uposażenie okresie I-III 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 6 273 PLN w przemyśle i 6 118 PLN w budownictwie.  

W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 10,1% a w budownictwie o 13,9%. 

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle w okresie styczeń-marzec br. zanotowano w województwie mazowieckim – 6 932 PLN. Najniższe płace otrzymywali pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim (5 387 PLN). 

W budownictwie najwyższy poziom średnich wynagrodzeń zaobserwowano w województwie mazowieckim (średnio 7 996 PLN). Województwo lubelskie było regionem o najniższym poziomie wynagrodzeń (4 646 PLN).  

 

Przemysł – produkcja i wydajność  

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w okresie styczeń-marzec 2022 roku o 16,7% r/r. We wszystkich regionach zanotowano wzrost – największy w województwie mazowieckim (o 30,4%). Produkcja wzrosła powyżej 20 proc. również w województwie podkarpackim (o 24,1%) oraz zachodniopomorskim (o 23,7%). 

Województwa: wielkopolskie i dolnośląskie okazały się regionami o najniższym tempie wzrostu produkcji przemysłowej – odpowiednio o 5,4% i 5,5%.  

Wydajność w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach br. wzrosła przeciętnie o 15,2% w skali całego kraju. We wszystkich województwach wydajność wzrosła a największe tempo osiągnięto w województwie mazowieckim (o 29,0%). Najniżej wydajność wzrosła w województwie dolnośląskim (o 4,0%).  

 

Budownictwo – produkcja i wydajność 

Produkcja sprzedana w budownictwie w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 37,9% r/r. Wszystkie województwa odnotowały dodatnie wyniki sprzedaży w budownictwie w ujęciu rocznym. Najwyższe – ponad 50 proc. – wzrosty osiągnięto w województwach: świętokrzyskim (o 98,1%), łódzkim (o 66,8%), pomorskim (o 66,5%) i wielkopolskim (o 57,6%). Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich województwach – średnio o 36,5% r/r. Najwyższe wzrosty odnotowano w województwach świętokrzyskim i łódzkim (odpowiednio 97,3% oraz 70,0%).  

 

Rynek mieszkaniowy 

W okresie styczeń-marzec 2022 roku oddano do użytku 54 742 mieszkań – o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Największy wzrost r/r odnotowano w województwie łódzkim (o 29,0%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 26,0%. 

 

Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 28.04.2022

Download! Monthly review of the economic situation in voivodships 28.04.2022

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.