6 edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw [14.11.2023]

15.10.2023

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w 6 edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw™ (European Parliament of Enterprises 2023™)

14 listopada 2023 roku 751 przedsiębiorców reprezentujących 27 krajów Unii Europejskiej oraz 18 krajów spoza UE weźmie udział w szóstej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2023 – wydarzenia organizowanego cyklicznie w Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli), a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Program wydarzenia

  • udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
  • debata i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
  • możliwość indywidualnych spotkań z ponad 700 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 18 krajów spoza UE, co stwarza interesujące możliwości współpracy biznesowej,
  • uroczysty lunch z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE,
  • udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli (wieczorne spotkanie w Ambasadzie RP w Brukseli)

Informacje organizacyjne

Link do strony wydarzenia: https://www.eurochambres.eu/event/european-parliament-of-enterprises-2023-6th-edition/

Program EPP 2023: https://www.parliament-of-enterprises.eu/programme/

Oferta udziału

W ramach realizacji w/w programu, zapewniamy Państwu opiekę organizatora ze strony KIG, wynajem sali, organizację spotkania roboczego, a także opracowanie i druk materiałów promocyjnych polskiej delegacji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. Podczas posiedzenia Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2023 dostępne będzie symultaniczne tłumaczenie (j.polski i j.angielski).

Wylot 13.11.2023 16:35

Powrót 15.11.2023 10:25

Szczegółowa oferta >>> TUTAJ


Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą

Piotr Lipiec
Tel. +48 22 630 96 06
plipiec@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.