Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2019

20.09.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu. Okazały się one nieco lepsze od prognozowanych przez rynek.

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,4% niższa niż w lipcu. Spadek sprzedaży w sierpniu mógł być wynikiem nietypowo wysokiej sprzedaży w lipcu (wzrost o 1,7%) po wyraźnie słabszej niż zazwyczaj sprzedaży w czerwcu (wzrost o jedynie 1,5%).

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w sierpniu w pięciu grupach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (2,9%), pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (2,3%), meble, rtv, agd (1,9%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (0,6%), tekstylia, odzież i obuwie (0,1%). Bardzo duży spadek sprzedaży widoczny był w grupie pojazdy samochodowe motocykle, części – aż 12,4%. Mniejsze spadki sprzedaży odnotowano w grupach: farmaceutyki i kosmetyki (3,4%), pozostałe (1,3%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (0,5%).

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w sierpniu 6,0% wobec 7,4% w lipcu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (12,5%), meble, rtv, agd (12,0%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (8,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (7,6%), tekstylia, odzież i obuwie (5,8%). Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (2,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (1,4%) oraz pozostałe (1,3%). Sprzedaż niższą niż przed rokiem obserwowano jedynie w grupie pojazdy samochodowe, motocykle, części (0,6%).

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. W przypadku części miesięcy można było mówić o danych wręcz rewelacyjnych (choćby kwiecień gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem o 13,6%), w przypadku części zaś o mocnym rozczarowaniu (marzec z rocznym wzrostem sprzedaży 3,1%). Oczywiście spora część z owego „falowania” to inaczej niż przed rokiem rozłożony kalendarz (inny terminarz świąt, inna liczba dni roboczych). O tendencjach więcej powiedzieć mogą więc dane za nieco dłuższy okres.

W okresie I – VIII tego roku sprzedaż detaliczna okazała się o 7,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie meble, rtv, agd (16,2%), ale również w grupach farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (10,8%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (9,2%). Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w pozostałych grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (6,9%), tekstylia, odzież i obuwie (6,4%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (5,2%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (5,1%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (3,9%), pozostałe (3,8%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w sierpniu wzrost sprzedaży o 0,1% a jej poziom o 4,4% wyższy niż przed rokiem (w lipcu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 5,7%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.