Sprzedaż detaliczna w styczniu 2020 r.

21.02.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 20,6% niższa niż w grudniu i jednocześnie 5,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym zbliżona do prognozowanej przez rynek.

W styczniu w wynikach sprzedaży detalicznej zazwyczaj widoczne są duże spadki w stosunku do silnych wzrostów notowanych w grudniu, kiedy to nasilone są zakupy przedświąteczne.

Spadki sprzedaży detalicznej obserwowano w styczniu we wszystkich rodzajach towarów. Szczególnie niskie były w przypadku grup: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (40,5%), meble, rtv, agd (34,7%), tekstylia, odzież i obuwie (31,0%) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (21,7%). Nieco mniejsze spadki zanotowano w grupach: pozostałe (19,0%), farmaceutyki i kosmetyki (13,9%), pojazdy samochodowe motocykle, części (12,4%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (3,2%).

Sprzedaż w ujęciu nominalnym w styczniu była o 5,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższą sprzedaż notowano w grupach: tekstylia, odzież i obuwie (8,8%), meble, rtv, agd (5,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (5,7%). Nieco niższe wzrosty widoczne były w grupach: farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (5,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (4,9%), pozostałe (1,9%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (1,6%). Jedyny spadek odnotowano w grupie prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (3,7%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w styczniu spadek sprzedaży o 20,6% a jej poziom o 3,4% wyższy niż przed rokiem (w grudniu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 5,7%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.