Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) - apelują

02.10.2023

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) domagają się poprawy sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz Lasów Państwowych

Głoszone przez obie Organizacje postulaty, zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w dniu 28 września br. przy siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, i zawierają m.in.

  • poprawę sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz nadleśnictw,
  • poprawę bezpieczeństwa pracowników prywatnych przedsiębiorstw,
  • zaprzestanie monopolistycznych praktyk, które prowadzą podwykonawców do tzw. szarej strefy,
  • ukrócenie tolerancji dla przedsiębiorstw o niskich kompetencjach, wykonujących prace za zaniżone stawki kosztem oszczędności na swoich pracownikach,
  • poprawę jakości edukacji specjalistów leśnych,
  • wprowadzenie systemowych rozwiązań, które uregulują tą gałąź gospodarki.

Po konferencji, jej Organizatorzy przekazali Minister Klimatu i Środowiska – Annie Moskwie – pismo z postulatami >>> zobacz

SPL i PZPL wyraziły nadzieję, że wspólna troska o bezpieczeństwo ludzi pracujących w leśnictwie, pozwoli na wypracowanie skutecznych rozwiązań.


Kontakt:

Wojciech Szczotka (SPL), tel.668 116 299

Lucjan Długosiewicz (PZPL), tel. 501 484 357

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.