UNICEF apeluje o wsparcie dla ukraińskich dzieci i ich rodzin

28.02.2022

W Ukrainie nie ma już bezpiecznego miejsca.
Wojna stanowi zagrożenie dla życia
7,5 mln dzieci w tym kraju. 

Unicef apeluje

 

UNICEF apeluje o pilne wsparcie dla ukraińskich dzieci i ich rodzin!

Pracownicy UNICEF są na miejscu w biurze centralnym w Kijowie oraz czterech biurach terenowych w Mariupolu, Kramatorsku, Doniecku i Ługańsku.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna! Ostrzał dokonany w ostatnich dniach wzdłuż linii frontu uszkodził krytyczną infrastrukturę wodną i edukacyjną. Dziesiątki tysięcy rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Potrzeby humanitarne rosną z każdą chwilą.

Obecnie pomoc UNICEF skupia się na zapewnieniu czystej wody i na wsparciu medycznym. Wspierane przez UNICEF zespoły mobilne zapewniają dzieciom również opiekę psychologiczną. W najbliższych dniach planowane są dostawy artykułów medycznych, higienicznych, wody, koców i zimowych ubrań dla dzieci. 

Darowiznę można przekazać na konto UNICEF Polska
PKO BP I O/Warszawa 71 1020 1013 0000 0902 0135 4919, tytuł przelewu – UKRAINA.

 

Do pobrania Apel >>>UNICEF

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.