Przedwyborcza debata #wybieramsrodowisko w KIG

15.09.2023

Środowisko i gospodarka komunalna w przedwyborczej debacie #wybieramsrodowisko

#wybieramsrodowisko

#wybieramsrodowisko

14 września 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się debata przedwyborcza na temat przyszłości gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w której udział wzięli: Gabriela Lenartowicz (Koalicja Obywatelska), Anita Sowińska (Nowa Lewica), Krzysztof Mulawa (Konfederacja), Mikołaj Dorożała (Trzecia Droga – Polska 2050) i Andrzej Grzyb (Trzecia Droga – PSL). Na spotkanie zaproszona została również strona PiS, ale na debatę nie dotarł żaden z przedstawicieli partii.

Wszystkie komitety wyborcze otrzymały identyczny zestaw pytań, przygotowany przez reprezentantów organizacji branżowych i samorządowych. Pytania opracowały: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK, Izba Branży Komunalnej, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz regionalne stowarzyszenia branży wodno-kanalizacyjnej.

Ekologia w wyborach

Kto ma się zająć gospodarką odpadami? Rząd, samorząd, czy sprawę uregulować ma rynek?

Partie różnią się tu proponowanymi rozwiązaniami. PiS opowiada się za rynkiem ściśle reglamentowanym przez rząd. “W celu ukrócenia niekontrolowanych wzrostów cen za wywóz nieczystości proponuje się instytucję narodowego regulatora, który będzie zatwierdzał gminom stawki za odbiór odpadów i kontrolował koszty wchodzące w skład taryfy za odpady” – czytamy w programie partii. To zapowiedź silnej ingerencji centrali w gospodarkę lokalną i sferę usług, za którą odpowiada samorząd terytorialny.

Lewica nie jest do końca przekonana co do skali takiej ingerencji. – Wprowadzenie instytucji regulatora może być dobrym rozwiązaniem, ale wymaga to konsultacji z branżą odpadów komunalnych i samorządami. Należy rozważyć wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Spółki komunalne powinny pozostać w rękach samorządów i społeczności lokalnych – odpowiadała Anita Sowińska.

Rozwiązaniu w postaci regulatora sprzeciwiła się natomiast Gabriela Lenartowicz, która jednocześnie poparła stanowisko Nowej Lewicy w kwestii własności przedsiębiorstw branży komunalnej. – W pełni popieram, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że wykonują zadania własne gminy, które są istotą działalności komunalnej, w myśl zasady pomocniczości – mówiła. Zgadzał się z tym również Andrzej Grzyb, a Mikołaj Dorożała dopowiadał, że samorząd powinien decydować  w sprawie modelu działania, w tym wyboru czy gospodarką komunalną zająć się ma jego własna firma, czy podmioty prywatne, których działalność koordynować będą samorządy.

Konfederacja natomiast jednoznacznie opowiada się za prywatyzacją i rozbiciem monopoli. Nie tylko tych centralnych, narzucających jednakowe ogólnopolskie reguły, ale także lokalnych i regionalnych. – Regulujemy to, tamto, niedługo dojdzie do sytuacji, że urzędnik będzie decydował, ile gramów pasty do zębów należy użyć, żeby zęby były czyste. Co do zasady, im mniej urzędników w naszym życiu, tym lepiej – mówił Krzysztof Mulawa, kandydat na posła Konfederacji z okręgu siedlecko – ostrołęckiego.

Ekologiczne programy wyborcze

Politycy reprezentujący cztery komitet wyborcze składali swoje obietnice. Co się zmieni, jeżeli ich ugrupowania będą tworzyć, lub współtworzyć rząd?

– Gospodarka komunalna powinna łączyć ekologię i racjonalne działanie. Obecnie jej funkcjonowanie jest przeregulowane. Prawo to nie mogą być kajdany. Jest wiele zaniedbań, w tym największe w energetyce cieplnej, która stanowi największy koszt w rodzinnych budżetach – mówiła Gabriela Lenartowicz.

– Zależy nam i mocno postawimy na odblokowanie barier rozwojowych dotyczących energii odnawialnej. W naszym programie znaczące miejsce zajmują inwestycje w energetyczne linie przesyłowe, które w tej chwili stanowią jedną z najważniejszych barier w rozwoju OZE – mówiła Anita Sowińska.

– Na gospodarkę komunalną trzeba patrzeć tak jak na zdrowie człowieka, czyli w sposób holistyczny. Wiele elementów się wzajemnie przenika, projektów nie należy separować. Takie spojrzenie oferujemy – powiedział Andrzej Grzyb.

– Polacy już są gotowi do dokonania wieloaspektowej transformacji ekologicznej. Odnoszę wrażenie, że za tą gotowością nie nadąża rząd i chcemy to zmienić – mówi Mikołaj Dorożała, kandydat na posła Polski 2050.

– Nie wszystko co oferuje nam Unia Europejska jest złe. Jednak w pakiecie zmian z Brukseli jest sporo rozwiązań, które są albo nie do przyjęcia, albo trudne do przyjęcia. Chcemy dokonać przeglądu tych rozwiązań, zaakceptować dobre, odrzucić złe – mówił Krzysztof Mulawa.

Po zakończeniu debaty, miała miejsce konferencja prasowa dla mediów.

Więcej informacji o wydarzeniu #wybieramsrodowisko >>> tutaj

Retransmisja całego wydarzenia dostępna jest >>> tutaj


Kontakt dla mediów:

Paweł Rosiak
T. 798 837570
E-mail: p.rosiak@abrys.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.