Wyniki budownictwa w sierpniu 2022 ze wzrostem produkcji budowlano-montażowej w stosunku do lipca o 5,1%

21.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2022 r

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w sierpniu 2022 roku

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,1% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 6,1% niż w analogicznym okresie 2021 roku. W lipcu roczna dynamika produkcji wyniosła 4,2%.

W okresie styczeń-sierpień 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 10,1%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu była wyższa o 7,2% w ujęciu rocznym a w stosunku do lipca br. wzrosła o 1,1%.

W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła we wszystkich działach.

  • W przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej była wyższa o 8,9%,
  • w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 4,2%
  • a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 1,4%.

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrosty sprzedaży w przypadku budowy budynków – o 25,7% oraz spadki w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,6%) i jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 1,3%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 0,8% wyższe niż w lipcu i o 13,8% wyższe niż przed rokiem. W lipcu br. roku – jak wynika z uaktualnionych danych – zanotowano wzrost cen o 0,9% m/m i 13,6% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.