• A A A

Wyniki budownictwa w sierpniu 2019

23.09.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,1% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem.

Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla sierpnia. Zazwyczaj bowiem notowane jest utrzymanie poziomu produkcji z lipca lub niewielki jej wzrost. Tym razem spadek sierpniowy był odreagowaniem lepszych niż zwykle wyników lipca.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się w sierpniu o 2,0% wyższa niż w lipcu oraz o 5,6% większa niż przed rokiem.

Wyniki sierpnia okazały się zbliżone do oczekiwanych przez rynek choć równocześnie słabsze niż w naszych prognozach.

Sierpniowy spadek sprzedaży wynoszący przeciętnie 2,1% był szczególnie widoczny w pogorszeniu wyników w robotach budowlanych specjalistycznych (spadek o 4,1%) oraz w budowie budynków (spadek o 3,5%). Korekta dotycząca budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej nie była już tak głęboka (spadek o 0,4%).

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 2,7%, była przede wszystkim pochodną wzrostu notowanego w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 7,7%). W budowie budynków sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem o 5,9%. Jedynie w robotach budowlanych specjalistycznych sprzedaż była mniejsza niż przed rokiem – o 10,3%.

W okresie I – VIII produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po siedmiu miesiącach roku wzrost wynosił 6,8%.

W sierpniu ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,2%, podobnie jak w lipcu. Roczna dynamika cen uległa natomiast obniżeniu do 3,4% w sierpniu z 3,5% w lipcu.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.