Za nami Forum Polska-Arabia Saudyjska oraz Forum Polska-Czechy // Kongres 590

30.06.2023

Dobiegły końca Fora Gospodarcze realizowane w ramach Kongresu 590

Polska – Arabia Saudyjska [21.06.2023]

Polska – Czechy [22.06.2023]

Za nami czas pełen ważnych dyskusji, wartościowych prelekcji oraz interesujących spotkań biznesowych i networkingu


[Relacja] Forum Polska – Arabia Saudyjska

21 czerwca 2023 roku – w ramach 8. edycji Kongresu 590 na Warszawskim Torze Służewiec – Krajowa Izba Gospodarcza pełniła rolę gospodarza międzynarodowego forum, które skupiało się na współpracy między Polską a Arabią Saudyjską. Forum Polska – Arabia Saudyjska było miejscem debat dyskusyjnych, które przyciągnęły uwagę licznych przedstawicieli biznesu i ekspertów z obu krajów.

 Podczas otwarcia Forum, Prezes KIG Marek Kłoczko podkreślił, że polska i saudyjska gospodarka dojrzały już do współpracy: „My mamy to czego potrzebują Saudyjczycy, a oni mają to czego potrzebujemy my”. Prezes podkreślił rolę Krajowej Izby Gospodarczej w procesie budowania bilateralnych relacji. Przypomniał między innymi zakończoną niedawno misję biznesową do Rijadu, którą w swoim wystąpieniu wspominała również Podsekretarz Stanu, Zastępczyni Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Izabela Antos, członkini polskiej delegacji, podkreślając jej wagę i znaczenie towarzyszącej delegacji biznesowej a także kontynuacji współpracy w tym zakresie.

Wagę współpracy między naszymi krajami, podkreślił także ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej JE Saad Saleh Alsaleh, zwracając uwagę na wciąż niewyczerpany potencjał, jaki obie strony mają sobie do zaoferowania.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas debat była współpraca w sektorze energetycznym. Arabia Saudyjska, będąca jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie, jest ważnym partnerem dla Polski. Dyskusje koncentrowały się na możliwościach dostaw ropy oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, które mogłyby przynieść korzyści obu krajom.

Kolejnym ważnym tematem były technologie informatyczne. Zarówno Polska, jak i Arabia Saudyjska doświadczały dynamicznego wzrostu w sektorze technologicznym. W tym kontekście, dyskusje na forum skupiły się na wymianie najlepszych praktyk, inicjatywach rządowych i biznesowych oraz identyfikowaniu możliwości wspólnego rozwoju sektora technologicznego między Polską a Arabią Saudyjską.

W trakcie debat omówiono również potencjał dalszej współpracy pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską. Identyfikacja obszarów, w których obie strony mogą osiągnąć wzajemne korzyści i rozwijać współpracę, była głównym celem dyskusji. Kontynuacja dialogu w tych sprawach została uznana za niezwykle istotną.


[Relacja] Forum Polska – Czechy

Drugiego dnia Kongresu 590 odbyło się Forum Polska-Czechy. Tematyka rozmów, skoncentrowana była na rozwoju współpracy w 3 sektorach:

  • cyfryzacji
  • ochrony zdrowia
  • transporcie i logistyce

Forum otworzyli: Marian Piecha – dyrektor generalny Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Michal Stefl – wiceprezes Czeskiej izby Przemysłowo- Handlowej i Karolina Opielewicz – członkini zarządu KIG.

„O tym, że Polska i Czechy mają wiele wspólnego nie trzeba nikogo przekonywać. To co nas łączy, to między innymi najniższe w EU bezrobocie i najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem. Jako KIG chcemy dalej rozwijać polskie eksport, zarówno w Czechach jak i w innych krajach Unii. Jednym z kierunków, w którym widzimy olbrzymi potencjał jest e-eksport” – powiedziała Karolina Opielewicz.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszono kwestie związane z cyfryzacją, ochroną zdrowia oraz transportem i logistyką. Czechy, będąc ważnym partnerem gospodarczym Polski, dzięki bliskości geograficznej i podobnym wartościom europejskim, sprzyjają budowaniu silnych relacji handlowych i inwestycyjnych. Forum miało na celu odkrywanie możliwości dalszego wzmacniania więzi gospodarczych między obydwoma krajami poprzez omówienie tych konkretnych sektorów.

W trakcie dyskusji eksperci, przedstawiciele biznesu oraz urzędnicy skupili się na identyfikacji obszarów współpracy i wymianie najlepszych praktyk. Forum Polska-Czechy było miejscem, gdzie obie strony mogły podzielić się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie cyfryzacji, ochrony zdrowia oraz transportu i logistyki. Obecność Wiceministra Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Mariana Piechy, dodatkowo wzbogaciła debaty i umożliwiła bezpośrednią wymianę informacji między Polską a Czechami.

Wnioski płynące z obu międzynarodowych forów w ramach Kongresu 590, będą stanowiły podstawę do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Arabią Saudyjską oraz Polską a Czechami. Identyfikowane obszary współpracy i omawiane najlepsze praktyki mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w obu krajach.

Galeria zdjęć


Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w Polsce, odbywające się corocznie od 2016 roku pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Swoją obecnością uświetniają je najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, a także menedżerowie zarządzający największymi polskimi spółkami skarbu państwa, wybitni eksperci i liderzy opinii. 8. edycja Kongresu 590 odbyła się pod hasłem „Przestrzenie wolności”


 

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.