Elektronizacja wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz o pochodzeniu

08.05.2024

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące elektronizacji spraw podatkowych i celnych. Zmiany obejmują rozszerzenie obowiązku załatwiania spraw wyłącznie drogą elektroniczną, w tym dotyczących informacji taryfowych, stawkowych, akcyzowych i o pochodzeniu. Wnioski oraz pisma w tych sprawach muszą być składane i doręczane elektronicznie poprzez odpowiednie platformy, w przeciwnym razie nie zostaną rozpatrzone.

 


Nowa funkcjonalność w e-Urzędzie Skarbowym – „Pismo WIS”

1 stycznia 2024 roku udostępniona została w e-Urzędzie Skarbowym nową funkcjonalność „Pismo WIS”, która umożliwia elektroniczną obsługę spraw związanych z wydawaniem wiążących informacji stawkowych (WIS).

 

W serwisie e-Urząd Skarbowy użytkownik:

 • złoży wniosek o wydanie WIS;
 • uzupełni złożony wniosek lub złoży pismo w sprawie WIS;
 • otrzyma decyzję WIS lub inne pismo organu w tej sprawie.

Docelowo korespondencja w sprawach WIS odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

 

Korzyści wynikające z usługi „Pismo WIS” dla użytkownika serwisu e-Urząd Skarbowy. Użytkownik serwisu może:

 • przygotować i wysłać pismo w sprawie WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym wniosek o wydanie WIS;
 • przeglądać pisma, w tym ich wizualizacje;
 • pobrać oraz wydrukować pismo;
 • na swoim koncie zobaczyć złożone dokumenty wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty wysłane”.

 

Nowa funkcjonalność w systemie teleinformatycznym PUESC – WIA-WN, WIA-SP oraz „WDBOI01 WIP”

Od 1 stycznia 2024 r. w systemie PUESC znajdują się nowe formularze „WIA-WN Wniosek o wydanie WIA [EBTI-PL2]” oraz „WIA-SP Pismo w sprawie [EBTI-PL2]”, które umożliwiają podatnikom elektroniczną obsługę pism związanych z wydawaniem wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację w zakresie klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo określenia rodzaju wyrobu akcyzowego.

Również od 1 stycznia 2024 r. udostępniono na PUESC nowy formularz „WDBOI01 WIP”, który umożliwia podatnikom elektroniczną obsługę spraw związanych z wydawaniem wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a organem w sprawach WIA oraz WIP odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem konta w systemie PUESC.

 

Korzyści wynikające z usługi WIA oraz WIP dla użytkownika systemu PUESC. Użytkownik systemu może:

 • przygotować i wysłać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) formularz w sprawie o wydanie wiążącej informacji akcyzowej oraz w sprawie o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu;
 • złożyć załączniki do wniosku, uzupełnić wniosek w toku postępowania za pomocą dostępnych formularzy;
 • przeglądać wnioski, w tym ich wizualizację;
 • pobrać oraz wydrukować wniosek;
 • w sprawie o wydanie wiążącej informacji akcyzowej WIA zobaczyć złożone dokumenty wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty wysłane”, a w sprawie o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu WIP – w zakładce „Moje sprawy i dokumenty”;
 • otrzymać decyzję WIA oraz WIP lub odmowę jej wydania.

W przygotowaniu formularza/pisma pomoże podatnikowi lub jego pełnomocnikowi kreator, który w sposób intuicyjny przeprowadzi go przez cały udostępniony formularz. Kreator wskaże krok po kroku wszystkie pola do wypełnienia.

 


Więcej:

1. Informacje dotyczące obsługi elektronicznej wniosków >>> https://www.kis.gov.pl/pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-wiazacych-informacji

2. Szczegółowy opis usługi w zakresie uzyskania wiążącej informacji akcyzowej (WIA) >>> https://puesc.gov.pl/uslugi/uzyskaj-wiazaca-informacje-akcyzowa-wia

3. Szczegółowy opis usługi w zakresie uzyskania wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) >>> https://puesc.gov.pl/uslugi/uzyskaj-wiazaca-informacje-o-pochodzeniuwip

4. Instrukcja obsługi pisma WIS, WIA oraz WIP w systemach teleinformatycznych

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.