Inflacja w maju 2023. GUS opublikował najnowsze dane

15.06.2023

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w stosunku do kwietnia 2023

inflacja w maju

Inflacja w maju 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w stosunku do kwietnia br. i jednocześnie były o 13,0% wyższe niż przed rokiem.

  • W maju 2023 roku ceny towarów nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca a w ujęciu rocznym wzrosły o 13,3%.
  • W przypadku usług ceny również utrzymały się na takim samym poziomie jak w kwietniu br. i były o 12,3% wyższe niż przed rokiem.
  • W okresie I-V 2023 roku poziom inflacji wyniósł 15,7% r/r.

Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem a poziom inflacji okazał się zbliżony do oczekiwań rynkowych.

W ujęciu miesięcznym ceny ogółem nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dane pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych kategoriach towarów i usług pokazują wzrosty m/m w takich kategoriach jak: zdrowie (wzrost o 1,9%); restauracje i hotele (wzrost o 1,3%); inne towary i usługi (wzrost o 1,2%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,9%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,6%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 0,5%); edukacja (wzrost o 0,1%); odzież i obuwie (wzrost o 0,1%). Ceny łączności nie zmieniły się w stosunku do kwietnia a w przypadku transportu, rekreacji i kultury oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, spadły odpowiednio o 4,3%, 0,5% i 0,1%.

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – wyjątkiem jest transport, w którym zanotowano spadek cen r/r o 3,2%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały r/r o 18,9%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 16,1%; restauracje i hotele o 15,0%; inne towary i usługi o 13,8%; edukacja o 13,7%; rekreacja i kultura o 13,3%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 12,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 12,4%; zdrowie o 10,0%; łączność o 9,3%; odzież i obuwie o 7,4%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w maju br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym widoczne są m.in. w przypadku cukru (o 63,4%) czy energii cieplnej (o 40,6%).

Zgodnie z prognozami KIG w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna spadać.

 

Pobierz notatkę >>> inflacja_w_maju_2023

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w kwietniu


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.