Krajowa Izba Gospodarcza partnerem inicjatywy Razem dla Środowiska UNEP/GRID-Warszawa

27.11.2023

Krajowa Izba Gospodarcza łączy siły z GRID-Warszawa na drodze do zrównoważonego rozwoju

Wspieranie firm we wprowadzaniu standardów ESG w zgodzie z najnowszymi regulacjami prawnymi i dobrymi praktykami, a także wdrażaniu polityki odpowiedzialnego biznesu jest od kilku lat jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania Krajowej Izby Gospodarczej. Dzięki partnerstwu w ramach inicjatywy „Razem dla środowiska” UNEP/GRID-Warszawa możemy wzmocnić nasze wysiłki na rzecz wsparcia MŚP na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals — SDGs) oraz ESG.

Tworzenie takich partnerstw umożliwia nie tylko budowanie trwałych relacji, ale i wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak również może generować większe korzyści dla przedsiębiorców, społeczności i środowiska.

„Działamy na wielu frontach: firmy muszą radzić sobie równocześnie z wieloma aspektami ESG, co może być trudne do zrealizowania, zwłaszcza że świadomość transformacji wciąż pozostawia wiele do życzenia. Realizacja SDG wymaga skoordynowanego podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Jeśli przyświecają nam podobne cele, realizujmy je razem – mówi Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu KIG”.

Jak można przeczytać na stronie inicjatora projektu Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”: „UNEP/GRID-Warszawa, jako ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju. Współpraca w ramach partnerstw wspierających zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej kluczowym elementem strategii wielu firm, umożliwiając im realizację zrównoważonych celów w sposób bardziej efektywny i kompleksowy. Tylko wspólnie możemy unieść zadanie zatrzymania potrójnego kryzysu planetarnego: ocieplenia klimatu, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeń. Kiedy odwzajemniamy się w naszych relacjach, wygrywamy wszyscy i w ten sposób transformacyjna moc działania dobrowolnie wzajemnych uczestników jest większa niż suma ich pojedynczych wysiłków”.


Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. W ramach swojej działalności oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy centrum wiedzy o ESG – stworzyliśmy silną merytorycznie grupę ekspertów, której członkowie od wielu lat zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju, należąc jednocześnie do najważniejszych grup roboczych i ciał doradczych na poziomie krajowym i unijnym, w tym EFRAG i  Platforma Zrównoważonych Finansów. Jesteśmy inicjatorem Szkoły ESG oraz współorganizatorem konferencji „Czas na ESG”.

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.