Innovatica

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji,
  • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi,
  • Osobistości innowacyjnej.

Kapituła Nagrody składa się z nastepujących członków:

  • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa;
  • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego;
  • Andrzej Arendarski, Prezes KIG;
  • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP;
  • Michał Kleiber, Prezes PAN;

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:

  • Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
  • Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.

Gala rozdania Nagrody odbywa się co roku podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

Historia Nagrody

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2014

W kategorii „Innowacyjna Firma”
Drutex S.A., producent stolarki okienno-drzwiowej, to firma która wdraża innowacyjne rozwiązania, zgodne z wymogami środowiskowymi. Produkty bytowskiej firmy są sprzedawane nie tylko Europie, ale również w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku czy Kanadzie. Przy okazji MUNDIALU warto wspomnieć, że firma Drutex jest związana rocznym kontraktem z dwoma światowej klasy piłkarzami, Phillipem Lahmem oraz Andreą Pirlo.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”
Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych – stworzony przez grupę badawczą z Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. Inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. dr hab. Regina Kijkowska, mgr inż. Dagmara Malina, prof. dr hab. Inż. Zbigniew Wzorek

W kategorii „Osobowość innowacyjna”
Rafał Brzoska jest twórcą, założycielem i współwłaścicielem Grupy Integer.pl, właściciela Paczkomatów InPost – największej na świecie sieci terminali do samodzielnego nadawania i wysyłania przesyłek oraz największej prywatnej poczty – InPost.

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2013

W kategorii „Innowacyjna Firma”
INTEX Ośrodek Innowacji Technicznych i Kooperacji to firma obecna na polskim rynku od 1990 roku, specjalizująca się w produkcji wózków paletowych i wyposażenia magazynów, która projektuje rozwiązania pod konkretne potrzeby klienta w kraju i zagranicą. Wdrożyła już 15 projektów wynalazczych w zakresie wózków i ciągników specjalnych.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”
Grzejnik elektryczny „NOGEN” firmy „TERMO-EKO” Sp. z o.o.
Grzejnik „Nogen” to rozwiązanie, które znacznie obniża zużycie energii elektrycznej a jednocześnie zapewnia większą wydajność cieplną w porównaniu z dotychczas produkowanymi grzejnikami elektrycznymi.

W kategorii „Osobowość innowacyjna”
Pan Tomasz Zmysłowski w ramach spółki INNOX Nova oraz Estom tworzy na Warmii i Mazurach transnarodową platformę powiązań nauki i innowacyjnych technologii z biznesem oraz inkubator nowych technologii współpracujący z siecią aniołów biznesu.

Jury przyznało również 2 Specjalne Wyróżnienia dla:
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2012

W kategorii „Innowacyjna Firma”
Kapituła Nagrody przyznała dwa wyróżnienia: dla firmy POLITECH Sp. z o.o., za zaawansowaną technologię produkcji opakowań do wyrobów kosmetycznych oraz dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne. Firma POLTECH została zgłoszona przez Izbę Przemysłowo Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kandydaturę Euro-Centrum zgłosiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

W kategorii „Innowacyjna Firma”
Nagrodę otrzymała ChM Sp. z o.o. – za prowadzoną od wielu lat i z dużymi sukcesami działalność produkcyjną i handlową w branży sprzętu medycznego. Firma produkuje i dostarcza na rynek międzynarodowy zaawansowane wyroby stosowane w leczeniu chirurgicznym. Kandydaturę firmy zgłosiła Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

W kategorii „Innowacyjna Uczelnia”
Nagrodę otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła w Sulechowie – za stworzenie na uczelni Centrum Energetyki Odnawialnej, prowadzącego szeroką działalność badawczą. Kandydaturę uczelni zgłosiła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

W kategorii „Innowacyjne Rozwiązanie”
Nagrodę otrzymał Pan Profesor Jan Szopa-Skórkowski z Zakładu Biochemii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego za stworzenie „Innowacyjnego Polskiego Lnu” – nowego typu lnu, o ogromnym potencjale stosowania w medycynie. Kandydaturę Profesora zgłosiły Polska Izba Bawełny oraz Polska Izba Lnu i Konopi.

W kategorii „Innowacyjna Osobowość”
Nagrodę otrzymał Pan Profesor Stanisław Fic, Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej, za wieloletnią działalność naukowa i badawczą w dziedzinie budownictwa, w tym za projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Kandydaturę Profesora zgłosiła Lubelska Izba Rzemieślnicza.

Nagroda specjalna
Otrzymał ją Profesor Francis Fukuyama za konsekwentnie podejmowane, nieszablonowe i inspirujące próby częściowego choćby wyjaśniania skomplikowanej społeczno-gospodarczej rzeczywistości.

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2011

W kategorii „Innowacyjny produkt”
Niskoemisyjny autobus miejski z szeregowym napędem hybrydowym.
Nagrodzony – Politechnika Poznańska wraz z Solaris Bus & Coach S.A.
Projekt wykonany przez Politechnikę Poznańską dla firmy SOLARIS Bus & Coach. W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie nowego modelu autobusu miejskiego z szeregowym napędem hybrydowym. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na oszczędność kosztów eksploatacji – mniejsze zużycie paliwa, odzyskanie energii kinetycznej z hamowania, niższą emisję spalin. Realizacja projektu pozwoli firmie SOLARIS utrzymać pozycję lidera w branży producentów autobusów miejskich dając również dużą pewność sukcesu komercyjnego.
Jest to wzorcowy przykład współpracy nauki i przemysłu zapewniający sukces obu partnerom.

W kategorii „Innowacyjna usługa”
Paczkomaty 24/7 – innowacyjny system obsługi klientów – odbiorców i nadawców przesyłek.
Nagrodzony – InPost Paczkomaty Sp. z. o.o.
Paczkomaty 24/7 to nowoczesny system skrytek pocztowych, służący do nadawania i odbierania przesyłek czynny i dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu znikają ograniczenia towarzyszące usłudze kurierskiej – konieczność kontaktu z kurierem, określony czas pracy poczty czy kuriera. Usługa oparta jest na autorskim koncepcie biznesowym i technologicznym oraz własnych rozwiązaniach teleinformatycznych. Do sfinansowania wdrożenia umiejętnie wykorzystano możliwości jakie daje PO IG. Jest duża szansa na ekspansję zagraniczną.
Innowacyjność, która może istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi a także znacznie zwiększyć możliwości obrotu towarowego.

W kategorii „Innowacyjne rozwiązanie”
Kampania MOVE YOUR IMAGINATION promująca Polskę na rynku niemieckim.
Nagrodzony – Polska Organizacja Turystyczna Kampania promocji Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej destynacji turystycznej poprzez przedstawienie Polski jako kraju, który stawia na młodość i kreatywność charakteryzujące się niezwykłą różnorodnością kulturową i przyrodniczą. Polska nie mówiła o tym wprost. Każdy odbiorca kampanii został zaproszony do samodzielnego odkrywania niezwykłej atrakcyjności naszego kraju. Polska zaprezentowana została poprzez animację, taniec współczesny, zabawę interaktywną nie używając żadnego tradycyjnego narzędzia. Dzięki innowacyjnemu pomysłami i formie Polska Organizacja Turystyczna dotarła do milionów odbiorców z przekazem, który istotnie wzmacnia konkurencyjnej pozycji Polski na rynku.

W kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / instytucji
Nagrodzony – Akademia Leona Koźmińskiego
Najlepsza niepubliczna uczelnie wyższa w Polsce. Jako jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej posiada najbardziej prestiżową europejską akredytację EQUIS (European Quality Improvement System), posiada również akredytację AMBA (Association of MBAs), którą może się poszczycić tylko 140 najlepszych szkół biznesu na świecie. Uczelnia zapewnia studentom wolny dostęp do Internetu na całym swoim obszarze, w pełni zinformatyzowała obsługę studentów w systemie „Wirtualna Uczelnia”.

W kategorii „Innowacyjna Osobowość”
Nagrodzony – Prof. dr hab. Inż. Józef Suchy
Wybitny naukowiec, światowej klasy autorytet w dziedzinie odlewnictwa a szczególnie zastosowań informatyki w pracach badawczych i projektowaniu, wiceprezes FSNT-NOT. Jest inicjatorem powołania Centrum Innowacyjności NOT, które od 2001 roku realizuje obsługę innowacyjnych projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych z budżetu państwa.
Projekty celowe uznane są za najbardziej efektywną formę wykorzystania środków publicznych na innowacje w przedsiębiorstwach.

Nagroda specjalna
Michał Boni Minister – członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
Jako jedyny członek rządu, powołał zespół, który nie wdając się w bieżący spór polityczny, tworzy wizję przyszłej Polski. Za wizjonerstwo zawarte w Raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.