Nagrody Prezesa KIG

Nagroda Prezesa KIG na Międzynarodowych Targach Technologii Teleinformatycznych EUROCOM EXPO;
Nagroda Prezesa KIG na Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO – „ZŁOTE KOTWICE”;
Nagroda Prezesa KIG na Międzynarodowych Targach Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA I GAZ;
Nagroda Prezesa KIG na Ogólnopolskim Przeglądzie Form Dokumentalnych BAZAR;
Nagroda Prezesa KIG na Poznańskich Targach Mebli, Akcesoriów Wyposażenia Wnętrz.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.