Eksport w kwietniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

05.06.2023

Tegoroczny spadek sprzedaży w kwietniu będzie wyraźniejszy niż zazwyczaj i znacznie głębszy niż przed rokiem

eksport

Eksport w kwietniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2023 roku wyniósł 26 109 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 13,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 1,5%. Wielkość eksportu w maju będzie ze względów sezonowych wyraźnie wyższa od notowanej w kwietniu.

Kwiecień to okres znacznego spłycenia aktywności gospodarczej. Handel po silnym zatowarowaniu w marcu – na okres świąt i początek sprzedaży kolekcji wiosna – lato, w kwietniu znacznie mniej intensywnie odnawia zapasy. Podobnie jest w przypadku zakupów przemysłu, który po wysokim marcu – w kwietniu nie dokupuje aż tak mocno surowców, materiałów i komponentów do produkcji zaplanowanej na kolejne miesiące. Kwiecień jest też krótszy od sąsiadujących miesięcy (tak liczbą dni kalendarzowych, a jeszcze bardziej liczbą dni roboczych), więc w sposób zrozumiały liczba możliwych do wykonania operacji gospodarczych zmniejsza się. Tegoroczny spadek sprzedaży w kwietniu, będzie jednak wyraźniejszy niż zazwyczaj i znacznie głębszy niż przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży obniży się – do 1,5% z 15,5% poprzednio.

  • W kwietniu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w marcu – o 1,09 % i wyniosła 4,6414. Równocześnie okazała się o 0,1% mocniejsza niż przed rokiem (w marcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 1,4%).
  • Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W kwietniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 3,60% do 4,2333. Kwietniowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 1,3%. W marcu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 1,6%.
  • Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 84 529 mln EUR i okazał się o 14,1% większy niż przed rokiem.
  • Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – III 2023 r. 88 700 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 8,5%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej.
Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów.

W roku 2023 działają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku dobrze prezentowała się dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

W średnioterminowej perspektywie ważne jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popyt na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 360,7 mld EUR tj. o 12,6%, a w roku 2024 wynosząc 413,4 mld EUR zwiększyć się o dalsze 14,6%.

Sprawdź również  >>> eksport w marcu 2023


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.