• A A A

Apele

Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera Mateusza Morawieckiego [2021.09.24]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie priorytetyzacji ochrony zdrowia [2021.09.22]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec projektu minimalnego podatku dochodowego w ustawie podatkowej do Polskiego Ładu [2021.09.15]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu [2021.09.14]

Protest Rady Przedsiębiorczości wobec Lex TVN [2021.08.10]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład [2021.08.03]

Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień [2021.07.16]

Apel RP o niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac nad Polskim Ładem, KPO oraz Ramami Finansowymi UE [2021.07.15]

Stanowisko RP: Stanowcze NIE wobec zamachu na wolne media [2021.07.08]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu [2021.05.31]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy [2021.05.25]

Komunikat Rady Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszonych konsultacji „Polskiego Ładu” z przedsiębiorcami [2021.05.24]

Uwagi Rady Przedsiębiorczości do Polityki Energetycznej Polski 2040 [2021.05.13]

Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z organizacją pracy UOKIK w okresie pandemii COVID-19 [2021.05.05]

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. zniesienia obostrzeń [2021.04.26]

Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0 [2021.04.16]

Uwagi Rady Przedsiębiorczości ws. rządowego projektu Krajowego Planu Odbudowy [2021.03.30]

Rekomendacja RP: „Estoński CIT” – opóźniony podatek dla niektórych [2021.03.16]

Stanowisko RP ws. gospodarowania odpadami – pilne działania naprawcze [2021.03.11]

Apel RP ws. konieczności tworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania sektora bankowego w Polsce [2021.03.03]

Stanowisko RP ws. gospodarczych konsekwencji opóźnienia implementacji Europejskiej Dyrektywy Restrukturyzacyjnej [2021.02.25]

Rekomendacja RP: Płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo [2021.02.22]

Apel RP o uregulowanie pracy zdalnej w sposób elastyczny [2021.02.14]

Stanowisko RP ws. projektu opodatkowania przychodów z reklam [2021.02.10]

Stanowisko RP: Rekompensaty dla firm dotkniętych pandemią [2021.01.21]

Stanowisko RP ws. przedłużenia ograniczeń wykonywania działalności gospodarczej [2021.01.19]

Apel RP ws. pożądanych zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych   [2020.12.09]

Apel RP przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu UE    [2020.11.30]

Stanowisko RP ws. konfiskaty prewencyjnej    [2020.11.18]

Apel RP do liderów zjednoczonej prawicy   [2020.11.15]

Stanowisko RP ws. nowelizacji KC   [2020.11.10]

Stanowisko RP – wspólnie ratujmy miejsca pracy   [2020.11.09]

Stanowisko RP ws. drugiego lockdownu     [2020.11.04]

Apel RP przeciwko działaniom prokuratury   [2020.10.19]

Stanowisko RP ws. nowelizacji CIT   [2020.10.06]

Komunikat RP ws. CIT    [2020.09.24]

Stanowisko RP ws. płacy minimalnej na czas kryzysu    [2020.08.27]

Apel RP do kandydatów na prezydenta    [2020.07.01]

Apel RP ws. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego    [2020.06.16]

Apel RP ws. zakazu handlu w niedzielę   [2020.06.01]

Apel RP ws. ograniczenia w akwizycji spółek   [2020.05.26]

Apel RP ws. ograniczenia w akwizycji spółek   [2020.05.26]

Apel RP do Ursuli van der Leyen   [2020.05.25]

Apel RP ws. delegowania pracowników   [2020.05.11]

Apel RP ws. prawa własności    [2020.05.04]

Apel RP do Premiera    [2020.05.04]

Apel RP ws. Tarczy Antykryzysowej 2.0    [2020.04.03]

Apel RP ws. Tarczy Antykryzysowej   [2020.03.30]

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.