Apele

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości do projektu ustawy o ochronie sygnalistów [2024.05.06]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Rady Ministrów o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia [2024.02.07]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP i do Rządu o pilne podjęcie działań w związku z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej [2023.11.29]

Rada Przedsiębiorczości apeluje do Prezydenta RP oraz ugrupowań politycznych o bezzwłoczne powołanie nowego rządu [2023.10.26]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Kwestionowanie orzeczeń sądowych to łamanie karku zarówno demokratycznemu państwu prawnemu, jak i nowoczesnej gospodarce [2023.10.05]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie braku poszanowania przez rząd, w okresie przedwyborczym, konstytucyjnych zasad przyjmowania aktów prawnych [2023.09.29]

Rada Przedsiębiorczości apeluje w sprawie umożliwienia wprowadzenia do obrotu prawnego weksla w formie elektronicznej [2023.08.10]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie trybu i skutków zaostrzania przepisów Apteka dla Aptekarza [2023.08.07]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie realizacji programów Tarczy Finansowej w kontekście wniosku Prezesa NIK [2023.07.24]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie wycofania się z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji [2023.07.12]

Apel Rady Przedsiębiorczości w zakresie zawierania ugód klientów z bankami w sprawach dotyczących kredytów walutowych [2023.06.29]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media [2023.06.27]

Apel Rady Przedsiębiorczości o przywrócenie warunków umożliwiających firmom inwestowanie [2023.06.14]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie trybu prac nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej [2023.05.31]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o zawetowanie Lex Tusk [2023.05.28]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie sposobu regulowania działalności mediów w Polsce przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji [2023.05.24]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy na teren Polski [2023.04.21]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości dotyczące zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów [2023.03.28]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie opinii Rzecznika Generalnego TSUE dotyczącej zwrotu kosztów korzystania z kapitału (C-520/21) [2023.03.23]

Apel Rady Przedsiębiorczości o niestosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka [2023.02.03]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zatrzymania Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka [2023.02.01]

Apel Rady Przedsiębiorczości sprzeciwiający się planom nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej [2023.01.23]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2023.01.18]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie rządowego projektu ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej [2023.01.10]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zatrzymania Macieja Wituckiego [2022.10.12]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Ministra Sprawiedliwości o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych [2022.09.29]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków [2022.09.27]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kryzysu energetycznego [2022.08.26]

KPO to polska racja stanu! Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy [2022.08.12]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami [2022.04.05]

Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej o wpłaty finansowe na pomoc Ukrainie [2022.03.01]

Rada Przedsiębiorczości wzywa rząd RP do zaprzestania antyunijnej kampanii oraz podtrzymania dialogu z UE [2022.02.22]

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości: Bezczynność KRRiT w sprawie TVN7 uderza w nas wszystkich [2022.02.13]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację [2022.02.04]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 [2022.01.21]

Rada Przedsiębiorczości apeluje o odroczenie terminu wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 [2022.01.12]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji [2021.12.27]

Apel Rady Przedsiębiorczości do prezydenta Andrzeja Dudy o wywiązanie się z obietnicy i odrzucenie ustawy nazywanej Lex TVN [2021.12.17]

Apel Rady Przedsiębiorczości o zawieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych [2021.12.13]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych [2021.11.24]

Apel Rady Przedsiębiorczości o odbudowę zdrowia publicznego poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę [2021.11.17]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy podatkowej do Polskiego Ładu [2021.11.05]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie polityki migracyjnej [2021.10.28]

Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera Mateusza Morawieckiego [2021.09.24]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie priorytetyzacji ochrony zdrowia [2021.09.22]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec projektu minimalnego podatku dochodowego w ustawie podatkowej do Polskiego Ładu [2021.09.15]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu [2021.09.14]

Protest Rady Przedsiębiorczości wobec Lex TVN [2021.08.10]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład [2021.08.03]

Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień [2021.07.16]

Apel RP o niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac nad Polskim Ładem, KPO oraz Ramami Finansowymi UE [2021.07.15]

Stanowisko RP: Stanowcze NIE wobec zamachu na wolne media [2021.07.08]

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu [2021.05.31]

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy [2021.05.25]

Komunikat Rady Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszonych konsultacji „Polskiego Ładu” z przedsiębiorcami [2021.05.24]

Uwagi Rady Przedsiębiorczości do Polityki Energetycznej Polski 2040 [2021.05.13]

Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z organizacją pracy UOKIK w okresie pandemii COVID-19 [2021.05.05]

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. zniesienia obostrzeń [2021.04.26]

Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0 [2021.04.16]

Uwagi Rady Przedsiębiorczości ws. rządowego projektu Krajowego Planu Odbudowy [2021.03.30]

Rekomendacja RP: „Estoński CIT” – opóźniony podatek dla niektórych [2021.03.16]

Stanowisko RP ws. gospodarowania odpadami – pilne działania naprawcze [2021.03.11]

Apel RP ws. konieczności tworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania sektora bankowego w Polsce [2021.03.03]

Stanowisko RP ws. gospodarczych konsekwencji opóźnienia implementacji Europejskiej Dyrektywy Restrukturyzacyjnej [2021.02.25]

Rekomendacja RP: Płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo [2021.02.22]

Apel RP o uregulowanie pracy zdalnej w sposób elastyczny [2021.02.14]

Stanowisko RP ws. projektu opodatkowania przychodów z reklam [2021.02.10]

Stanowisko RP: Rekompensaty dla firm dotkniętych pandemią [2021.01.21]

Stanowisko RP ws. przedłużenia ograniczeń wykonywania działalności gospodarczej [2021.01.19]

Apel RP ws. pożądanych zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych   [2020.12.09]

Apel RP przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu UE    [2020.11.30]

Stanowisko RP ws. konfiskaty prewencyjnej    [2020.11.18]

Apel RP do liderów zjednoczonej prawicy   [2020.11.15]

Stanowisko RP ws. nowelizacji KC   [2020.11.10]

Stanowisko RP – wspólnie ratujmy miejsca pracy   [2020.11.09]

Stanowisko RP ws. drugiego lockdownu     [2020.11.04]

Apel RP przeciwko działaniom prokuratury   [2020.10.19]

Stanowisko RP ws. nowelizacji CIT   [2020.10.06]

Komunikat RP ws. CIT    [2020.09.24]

Stanowisko RP ws. płacy minimalnej na czas kryzysu    [2020.08.27]

Apel RP do kandydatów na prezydenta    [2020.07.01]

Apel RP ws. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego    [2020.06.16]

Apel RP ws. zakazu handlu w niedzielę   [2020.06.01]

Apel RP ws. ograniczenia w akwizycji spółek   [2020.05.26]

Apel RP ws. ograniczenia w akwizycji spółek   [2020.05.26]

Apel RP do Ursuli van der Leyen   [2020.05.25]

Apel RP ws. delegowania pracowników   [2020.05.11]

Apel RP ws. prawa własności    [2020.05.04]

Apel RP do Premiera    [2020.05.04]

Apel RP ws. Tarczy Antykryzysowej 2.0    [2020.04.03]

Apel RP ws. Tarczy Antykryzysowej   [2020.03.30]

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.