• A A A

Sprzedaż detaliczna w lutym 2021

19.03.2021

Sprzedaż detaliczna w lutym okazała się minimalnie lepsza niż konsensus z oczekiwań rynkowych

 

Sprzedaż detaliczna w lutym 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,0% wyższa niż w styczniu i jednocześnie 2,7% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W styczniu roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wyniosła -6,0%.

Zazwyczaj luty przynosi korektę sprzedaży. Jest ona kontynuacją bardzo głębokiego spadku ze stycznia (obniżenie aktywności po wysokich zakupach w końcu roku), a jednocześnie pochodną tego że luty jest wyraźnie krótszy od stycznia. Tym razem oczekiwania zakładały, że luty może przynieść wzrosty sprzedaży, głównie ze względu na zmiany dostępności palcówek handlowych (po wcześniejszych zamknięciach). Pomóc miało też stopniowe wychodzenie z szoku jakim była „prawdziwa zima”  (owszem aura była, podobnie jak w styczniu, mało łaskawa, postępowało jednak adaptowanie się do tej sytuacji).

Wyniki lutego okazały się minimalnie lepsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Zwracają wciąż jednak uwagę słabe (w ujęciu dynamiki rocznej) wyniki sprzedaży paliw, farmaceutyków i kosmetyków oraz towarów z grupy pozostałe.

W lutym wzrosty sprzedaży zanotowano w siedmiu rodzajach towarów: tekstylia, odzież i obuwie (o 72,1%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 20,8%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 6,4%), meble, rtv, agd (o 4,0%), pozostałe (o 3,4%), farmaceutyki i kosmetyki (o 1,0%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 0,4%). Sprzedaż spadła jedynie w grupie żywność napoje i wyroby tytoniowe (o 3,2%)

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w czterech grupach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 16,9%), pozostałe (o 15,9%),  farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 11,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,4%). Czterema grupami, w których sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem były: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 11,7%), meble, rtv, agd (o 11,1%), tekstylia, odzież i obuwie (o 9,9%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 1,4%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w lutym wzrost  sprzedaży o 3,5%, a jej poziom niższy niż przed rokiem również 3,1%. W styczniu poziom sprzedaży był o 6,0% niższy niż przed rokiem.

Zobacz artykuł: sprzedaż detaliczna w styczniu

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.