• A A A

Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Europa

Azja

Afryka 

Bliski Wschód

Ameryka Środkowa i Południowa

Misje zagraniczne online

W sprawie informacji na temat misji zagranicznych prosimy o kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.