Wyjazdowe misje zagraniczne

Zachęcamy do zapoznania się z organizowanymi przez Krajową Izbę Gospodarczą misjami gospodarczymi, które otwierają szerokie możliwości dla polskich przedsiębiorstw i wielokrotnie udowodniły swoją skuteczność w budowaniu międzynarodowej współpracy.

Udział w wydarzeniach prowadzonych przez KIG stwarza możliwość rozszerzenia sieci kontaktów biznesowych oraz wymiany know-how i doświadczeń, sprzyjając rozwojowi i ekspansji firmy na globalnym rynku, a także wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące najbliższych wydarzeń prezentujemy w zakładkach poniżej.
Kalendarium wydarzeń zawierające ogólny plan działań – udostępniliśmy >>> tutaj

Już wkrótce:


Europa

Azja

Afryka 

Bliski Wschód

Ameryka Środkowa i Południowa

Misje zagraniczne online


W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.