Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 - z kolejnymi wzrostami. Przeciętne uposażenie wynosi 6665,64 PLN

21.04.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 445,60 PLN do 6665,64 PLN tj. o 7,2%.

zatrudnienie i płace w marcu

Zatrudnienie i płace w marcu 2022

Marzec zazwyczaj przynosi silny wzrost płac. Pojawiają się bowiem sezonowo w płacach liczne ruchome części wynagrodzeń jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był większy od typowego i większy od oczekiwanego. Po części może on wynikać z większej niż zakładano puli wypłat premii i nagród. Dodatkowo w marcowym rozliczeniu płac mógł mocniej zaznaczyć się akcent silniejszych wypłat wszędzie tam, gdzie rozliczenie pracy jest akordowe – wszak wyniki przemysłu w marcu okazały się zaskakująco wysokie co wymagało też zwiększonego nakładu pracy.  Wysoki wynik marca może być też efektem aktywnego poszukiwania pracowników przez firmy – w tym również w drodze pozyskania pracowników z innych firm (za wyższe stawki).

Przeciętne uposażenie w marcu okazało się o 736,59 PLN i 12,4% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się wyraźnie z 11,7% w lutym.

Zatrudnienie w marcu okazało się o 10,0 tys. osób, tj. o 0,15% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6484,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 154,6 tys. osób tj. o 2,44%.

Wzrost zatrudnienia w marcu jest zjawiskiem typowym. Firmy zwiększają zatrudnienie szykując się do zwiększonej produkcji wiosną i latem. Tegoroczny wzrost był zbliżony do oczekiwanego i wyglądał zdecydowanie lepiej niż wykazany przed rokiem nietypowy spadek o 3,7 tys. osób.

Roczna dynamika zatrudnienia w marcu uległa zwiększeniu z dodatnich 2,22% w lutym do dodatnich 2,44%. Co warto podkreślić – poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia br., jest już wyższy niż w okresie przedpandemicznym podczas gdy jeszcze w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią.

W kwietniu płace są zazwyczaj wyraźnie niższe od notowanych w lutym. Znikają z nich bowiem ruchome części wynagrodzenia takie jak premie i nagrody – związane z rozliczeniem za czwarty kwartał jakie pojawiały się w lutym i zwłaszcza marcu. Korekta w kwietniu tego roku może sięgnąć 3,0% i będzie głębsza od notowanej przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie obniżeniu z kwietniowych 12,4% do 11,4%.

W przypadku zatrudnienia po kwietniu zazwyczaj oczekuje się wzrostów. W bieżącym jednak roku może być on minimalny ze względu na odpływ pracowników związany z napaścią Rosji na Ukrainę i powrotem części obywateli ukraińskich do kraju.

zatrudnienie i płace w marcu

Zobacz też wyniki z lutego >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.