Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

03.04.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-luty 2024 roku

przegląd gospodarczy


Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższą stopę bezrobocia (na koniec lutego) zanotowano w województwie – wielkopolskim 3,3%.
  • Najwyższy poziom płac w przemyśle (średnio 8 671  PLN) zanotowano w analizowanym okresie w województwie śląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 704 PLN).
  • Województwo mazowieckie może pochwalić się największym wzrostem produkcji przemysłowej w okresie I-II 2024 roku (8,9%), a województwo warmińsko-mazurskie – produkcji budowlanej (12,4%).

 

Bezrobocie

W końcu lutego 2024 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 845,3 tys. osób i była o 8,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia br. oraz o 19,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,4% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Luty jest zazwyczaj kontynuacją okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (9,0%) a najniższa w województwie wielkopolskim (3,3%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 780 PLN w przemyśle i 7 406 PLN w budownictwie. Wynagrodzenia wzrosły w przemyśle o 13,4 %, a w budownictwie o 15,2%.

Region śląski charakteryzował się najwyższym poziomem przeciętnej płacy w przemyśle (8 671 PLN), a mazowiecki w budownictwie (8 704 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia zanotowano: w przemyśle – w województwie podlaskim (6 742 PLN), a w budownictwie – w województwie lubelskim (6 196 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-II 2024 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym wzrosła w skali całego kraju o 2,8%. Dane szczegółowe pokazują wzrosty w 8 województwach – najwyższy w regionach mazowieckim (o 8,9%) i małopolskim (o 8,6%). Spadek produkcji widoczny jest również w 8 województwach – największy w dolnośląskim (o 8,4%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wzrosła przeciętnie o 3,7%. Wzrost wydajności wystąpił w 10 województwach – największy w małopolskim (o 9,0%). W pozostałych 6 województwach wydajność w przemyśle spadła – najmocniej w regionie dolnośląskim (spadek o  7,1%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-luty 2024 roku produkcja budowlana spadła r/r w skali całego kraju o 0,9%. Spadki zanotowano w 10 województwach (największy w zachodniopomorskim – o 30,0%). W pozostałych 6 regionach produkcja budowlana wzrosła na czele z województwem warmińsko-mazurskim (wzrost o 12,4%).

Wydajność w budownictwie spadła ogółem o 0,3% a spadki widoczne są w 10 województwach. Największy wystąpił w województwie zachodniopomorskim (o 24,2%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-luty br. roku oddano do użytku 30 810 mieszkania – o 11,7% mniej niż przed rokiem. Najwyższy spadek zanotowano w województwie opolskim (o 43%), a najwyższy wzrost w województwie dolnośląskim (o 21,1%).

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly review of the economic situation in voivodships


 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.