Główny ekonomista KIG wśród najlepszych analityków w Polsce

08.03.2021

Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG, został wyróżniony w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanym przez „Parkiet” i „Rzeczpospolitą”. Obie redakcje doceniły prognozy stopy referencyjnej NBP przygotowywane przez naszego analityka, przyznając mu w tej kategorii pierwsze miejsce ex aequo z Bankiem Citi Handlowym, Piotrem Drausem (KBS) oraz mBankiem.

Konkurs „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” odbywa się od 2007 r. Uczestnicy cztery razy do roku przesyłają prognozy na IV kolejne kwartały dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. W podsumowaniu prognoz na dany kwartał największa waga przypisywana jest prognozom przygotowanym najwcześniej, czyli z rocznym wyprzedzeniem.

 

Główny ekonomista KIG wśród najlepszych analityków w Polsce

Piotr Soroczyński – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od lutego 2018 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony środowiska, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), wsparte doświadczeniami zarządczymi (prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne i zarządzanie długiem publicznym).

 

Zobacz najnowsze prognozy i analizy Piotra Soroczyńskiego:

Rezerwy walutowe w końcu lutego

Eksport w styczniu 2021 – prognoza

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.