Wyniki budownictwa w lutym 2024 ze wzrostem produkcji o 12,1%

21.03.2024

Wyniki budownictwa w lutym 2024 – gorsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w lutym 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2024 roku.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,1% wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o 4,9% niż w lutym ub.r. (wtedy produkcja notowała wzrost r/r o 6,6%).
  • Przypomnijmy, że dane za styczeń pokazywały spadek produkcji budowlano-montażowej o 6,1% r/r.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się gorsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.  

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym 2024 r. była niższa o 5,7% niż rok wcześniej oraz wyższa o 2,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej we wszystkich grupach

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej we wszystkich grupach. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków produkcja wzrosła o 20,6%; w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 9,6%; w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,1%.

W stosunku do lutego 2023 roku produkcja budowlano-montażowa we wszystkich grupach zanotowała spadki. W jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej była niższa o 7,8%; w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 7,2%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 0,3%.

W stosunku do roku 2023 – wzrost cen na poziomie 7,5%

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br. były o 0,3% wyższe niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 7,5% wyższe niż w lutym 2023 roku. Przypomnijmy, że w styczniu br. zanotowano – według uaktualnionych danych – wzrost cen o 0,5% m/m i 7,8% r/r.

 

 

Pobierz >>> wyniki budownictwa w lutym 2024

Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.