Wyniki budownictwa w sierpniu 2023

21.09.2023

Wyniki budownictwa w sierpniu 2023 – wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w sierpniu 2023

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,4% wyższa niż w lipcu br. i jednocześnie wyższa o 3,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 5,9%).
  • Dane za lipiec br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,1% r/r.
  • W okresie I-VIII 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,0%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była wyższa o 3,5% niż przed rokiem oraz wyższa o 2,0% w porównaniu z lipcem br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich grupach. Warto również przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu – w lipcu 2023 roku – produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,9% niższa niż w czerwcu br. i jednocześnie wyższa o 1,1% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 4,1%). W okresie I-VII 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,4%.

Produkcja w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 8,8%; w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 8,6%, a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 4,4%.

W stosunku do sierpnia 2022 roku, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,8%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,9%). Spadła natomiast w przypadku budowy budynków (o 5,0%).

wyniki budownictwa w sierpniu

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 0,8% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 9,8% wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w lipcu br. roku zanotowano wzrost cen o 0,7% m/m i 10,0% r/r.

Pobierz >>> wyniki budownictwa w sierpniu 2023

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.