• A A A

Misja gospodarcza do Bułgarii, 16-19.05.2017 r.

10.04.2017

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje wielobranżową misję gospodarczą do Bułgarii w terminie 16-19 maja 2017 roku dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku bułgarskim.

Misję organizujemy przy ścisłej współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii, Wydziału Ekonomicznego Ambasady Bułgarii w Warszawie, konsula honorowego Bułgarii w Białymstoku, a także przy wsparciu i pomocy partnerów bułgarskich na miejscu, w tym głównie Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W ramach misji planujemy forum i spotkania biznesowe w Sofii jak również wizyty studyjne adekwatne do profili firm – uczestników Misji. Wstępny program Misji w załączeniu.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK – PROGRAM

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii wśród potencjalnych dziedzin współpracy wymienia przede wszystkim

pojazdy, autobusy, trolejbusy, tramwaje i pociągi oraz statki powietrzne, jednostki pływające (Wiele miast bułgarskich zamierza wymienić tabor komunikacji miejskiej, spodziewane są także inne postępowania przetargowe m.in. na tabor kolejowy dla Bułgarskich Linii Kolejowych)

zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (rosnąca tendencja konsumpcji mięsa, jak również fakt, iż jest ona nadal poniżej średniej europejskiej pozwalają przewidywać, że rynek będzie się powiększał. Wg WPHI deficyt mięsa wieprzowego wynosi rocznie ok. 100 tys. ton, wołowego ok. 10 tys. ton, a drobiowego ok. 50 tys. ton)

przetwory mleczne, w tym masło (Produkcja mleka i co za tym idzie przetwórstwa jest na bardzo niskim poziomie. Rodzime produkty – oprócz tradycyjnych jak np. słony ser biały czy bułgarski jogurt – są o niskiej wartości, opakowania pozostawiają wiele do życzenia. Mimo, iż Polska jest jednym z głównych dostawców produktów mlecznych to istnieje potencjał stopniowego zwiększania eksportu na ten rynek, szczególnie serów żółtych i serków do smarowania, a także masła).

gotowe artykuły spożywcze (Artykuły spożywcze z importu są w Bułgarii relatywnie drogie, a konsument bułgarski poszukuje produktów o dobrej jakości, ale i przystępnej cenie. Polskie produkty cieszą się popularnością i popyt na nie ma szanse wzrostu).

sprzęt RTV i AGD (Poza urządzeniami marek zagranicznych popularne są także polskie marki: AMICA, WRONKI, POLAR, ZELMER itp. W miarę poprawy sytuacji ekonomicznej po okresie wstrzemięźliwości zakupowej w odniesieniu do droższego wyposażenia można prognozować wzrost popytu w tym segmencie).

maszyny rolnicze (W związku z objęciem Bułgarii Wspólną Polityką Rolną, a co za tym idzie unijnymi dopłatami i PROW obserwowany jest wzrost potrzeb inwestycyjnych i polepszenie się możliwości ich finansowania)

produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (Od kilku lat odnotowywany jest znaczny wzrost wydatków ludności na leki. Kosmetyki i chemia gospodarcza to także segment, w którym polskie produkty ze względu na dobrą jakość i relatywnie niską cenę łatwo znajdują nabywców).

meble (należy oczekiwać, że popyt na meble będzie się stopniowo zwiększał w miarę poprawy sytuacji gospodarstw domowych tak pod względem finansowym, jak i bezpieczeństwa związanego z większą pewnością posiadania pracy).

maszyny i urządzenia dla przemysłu, specjalistyczne kable i przewody elektryczne, tworzywa sztuczne, w tym głównie włókna syntetyczne oraz opony,

Szacowany koszt misji to 4600 PLN +VAT na osobę.

Powyższa cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Sofia-Warszawa; koszty trzech noclegów w Sofii, a także ubezpieczenia oraz transferów lotniskowych. Ponadto w cenie są ujęte koszty organizacji forum i spotkań biznesowych, organizacji spotkania w siedzibie WPHI oraz spotkania podsumowującego, koszty tłumacza podczas forum, a także tłumaczenia i druku folderu zawierającego informacje o profilu i ofercie członków Misji.

W trakcie uzgodnień ewentualne spotkanie w Sofia Investment Agency i dedykowane wizyty studyjne.

Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Zgłoszenie udziału w Misji  w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. :     REJESTRACJA ONLINE

Ponadto mailem na adres: aderbin@kig.pl proszę o przesłanie:

– logo firmy  w formacie .jpg,

– zdjęcie uczestnika Misji

– dane do ubezpieczenia (nr paszportu +kopia paszportu –strona ze zdjęciem; nr PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

Proszę o informację, czy reprezentant Państwa firmy posługuje się językiem bułgarskim ew. angielskim ew. rosyjskim (rozmowy B2B).

Poczynając od 2009 roku PKB w Bułgarii powoli, ale stabilnie wzrasta. Rynek bułgarski to ponad 7 mln konsumentów, których siła nabywcza w miarę dalszego rozwoju gospodarczego kraju będzie rosła. Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest przyjazne nastawienie Bułgarów do Polski i Polaków, którzy postrzegają nasz kraj jako państwo sukcesu, z udaną transformacją gospodarczą. Naszym dużym atutem jest, że towary pochodzące z Polski są wysoko cenione pod względem ich jakości, a przy tym konkurencyjnej ceny.

Bułgaria jest atrakcyjnym obszarem działania dla polskich inwestorów. Jako członek UE ma dostęp do funduszy europejskich. Inwestorzy zagraniczni biorą pod uwagę proponowane przez bułgarski rząd zachęty inwestycyjne, stosunkowo niskie koszty pracy, dobre położenie geograficzne, które stanowi korzystną bazę do ekspansji na Bałkany i do Turcji. Doing Business w2016 sklasyfikowało otoczenie biznesu w Bułgarii na 38 miejscu (Polska na 25, Słowacja na 29, Czechy na 36, Rumunia na 37, Chorwacja 40, Węgry 42).

Nie bez znaczenia są niskie podatki CIT i PIT na poziomie 10%, VAT 20%. Koszty prowadzenia biznesu w Bułgarii są jednymi z najbardziej konkurencyjnych w Europie: energia elektryczna 0,0682 Euro/kWh; gaz 0,0321 Euro/m3; woda 1,09/m3; czynsz za powierzchnię przemysłową od 2,5 Euro za m2/miesiąc; czynsz za powierzchnię biurową np. w Sofii od 10 Euro za m2/miesiąc; płaca minimalna 196 Euro.

WPHI posiada dostęp do bazy prawnej, dzięki czemu  prowadzi stały monitoring legislacji gospodarczej Bułgarii, głównie w zakresie zmian mających wpływ na działalność polskich eksporterów i inwestorów. Polskim podmiotom gospodarczym, które planują rozpoczęcie działalności w Bułgarii, WPHI udziela informacji o firmach bułgarskich m.in. w zakresie ich formy prawnej, zakresu działalności, organach statutowych, sytuacji finansowej itp. korzystając z dostępu do Rejestru Handlowego Agencji ds. Rejestracji, co może pozwolić uniknąć kontaktów z firmami, które nie rokują w zakresie uczciwej współpracy i mogą stanowić zagrożenie powodzenia planów handlowych, czy inwestycyjnych, związanych z rynkiem bułgarskim.

Kontakt
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
Biuro Współpracy z Zagranicą

Anna Derbin
tel. 22 630 96 43
tel. kom. 506 241 636
fax. 22 630 99 15
email: aderbin@kig.pl