Zespół Doradców Dyplomatycznych

Zespół Doradców Dyplomatycznych KIG powstał w 2014 roku, a w skład jego wchodzą byli ambasadorowie RP . Jego zadaniem jest przygotowywanie oraz opiniowanie dla KIG kierunków polskiej polityki gospodarczej, systemu promocji i dialogu przedsiębiorców z administracją rządową oraz wsparcie KIG-u w zakresie wypracowania modelu powiązań między biznesem a polityką. Zespół ma wymiar ekspercki i polityczny. Ambasadorzy uczestniczą w przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych przez KIG ( konferencje i seminaria gospodarcze, spotkania międzynarodowe o charakterze regionalnym, spotkania z polskimi przedsiębiorcami.) oraz wspierają organizacje przedsięwzięć zagranicznych.

Niezależnie od zaangażowania Zespołu  ZDD w międzynarodową działalność KIG,  spotkania członków Zespołu odbywają się cyklicznie z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli dyplomacji ekonomicznej, poniżej – relacje z wybranych spotkań Zespołu.

 

Kontakt
Jerzy Drożdż

Ambasador tytularny
Szef Zespołu Doradców w Gabinecie Prezesa KIG
t: +48 22 630 96 00
e: jdrozdz@kig.pl

 • 16 marca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej trybie online, którego  gościem honorowym była JE Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

  Tematem spotkania był Brexit oraz współpraca polsko-brytyjska w nowej rzeczywistości. Spotkanie prowadzone było z siedziby KIG w Warszawie, a moderował je Ambasador Jan Truszczyński – dziekan zespołu doradców, były Ambasador RP przy Unii Europejskiej.

  W czasie ciekawej dyskusji i wymiany poglądów podkreślano przede wszystkim silne fundamenty i wielopokoleniową dobrą historię relacji polsko-brytyjskiej, jeszcze z czasów sprzed Unii Europejskiej.  Ważnym tematem rozmów była również edukacja i kwestia wymiany studentów. Wielka Brytania bardzo liczy na dalszą współpracę polskich i brytyjskich uczeni wyższych. UK nadal pozostaje atrakcyjnym miejscem dla studentów z innych krajów, mimo niedogodności wynikających z nowych formalności.  Podkreślano także, że mimo początkowych trudności wynikających także z nałożenia się pandemii oraz finalizacji Brexitu, polscy przedsiębiorcy radzą sobie bardzo dobrze z nowymi wytycznymi dot. handlu z Wielka Brytanią – także dzięki szerokiej akcji informacyjnej rządu brytyjskiego za pośrednictwem Ambasady oraz organizacji biznesowych min. KIG.

  W spotkaniu ZDD przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą udział wzięli także przedstawiciele Prezydium oraz kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

     

 • W czwartek, 9 lipca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej trybie online, którego  gościem honorowym był dr Janusz Jankowiak – ekonomista i publicysta.

  Tematem spotkania był „Świat w czasie i po pandemii – problemy gospodarcze”. Spotkanie prowadzone było z siedziby KIG w Warszawie, a moderował je Ambasador Jan Truszczyński – dziekan zespołu doradców, były Ambasador RP przy Unii Europejskiej.

  W czasie dynamicznej dyskusji i wymianie poglądów omówione zostały możliwe scenariusze prognostyczne dla Polski i Unii Europejskiej na najbliższe 2 lata, przyszłość sektora bankowego w Polsce, Fundusz Odbudowy Komisji Europejskiej, najnowsze trendy w polityce ekonomicznej oraz ew. program reform strukturalnych. Uczestnicy spotkania ZDD dyskutowali także nad  prognozą gospodarczą dla Polski w nowej sytuacji po pandemii weryfikującej także, dotychczasowe relacje międzynarodowe.

  W spotkaniu ZDD przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą udział wzięli także przedstawiciele Prezydium oraz kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

   

 • We wtorek, 2 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej, którego gościem honorowym był prof. Paweł Kowal, Poseł na Sejm RP, politolog i historyk, b. Sekretarz Stanu w MSZ i eurodeputowany.

  Spotkanie odbyło się w nowej formule online , a jego tematem była sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce w czasie pandemii. Spotkanie prowadzone było z siedziby KIG w Warszawie, a moderował je Ambasador Marek Grela, były Podsekretarz Stanu w MSZ, b. ambasador –Stały Przedstawiciel RP przy UE w Brukseli oraz przy FAO w Rzymie.

  W czasie niezwykle ciekawej wymiany poglądów i opinii podkreślano strategiczne znaczenie relacji USA-UE, USA-Chiny-Rosja oraz Polska-UE oraz poruszono kwestie ich przewartościowania w warunkach, które nastąpiły po bezprecedensowym wyłączeniu całego życia gospodarczego na świecie. Rozmawiano także na temat scenariuszy kreślonych przez przedstawicieli instytucji międzynarodowych, w tym zwłaszcza Komisji UE, dotyczących osłabienia gospodarczego i zachwiania dotychczasowej równowagi geopolitycznej. Uczestnicy spotkania ZDD dyskutowali także nad prognozą gospodarczą dla Polski w nowej sytuacji po pandemii weryfikującej dotychczasowe relacje międzynarodowe.

  W spotkaniu ZDD przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą udział wzięli także przedstawiciele Prezydium oraz kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

 • Dnia 21 listopada 2019 roku w siedzibie KIG odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych (ZDD) przy Krajowej Izby Gospodarczej.

  Gościem honorowym aktualnej edycji wydarzenia był Pan Marek Prawda, były Ambasador Polski w Niemczech i Szwecji, a także stały przedstawiciel RP przy EU w latach 2012-2016. Spotkanie składało się z dwóch części, z której pierwsza poświęcona została wystąpieniu honorowego prelegenta. Część druga stanowiła panel dyskusyjny pomiędzy zgromadzonymi członkami ZDD oraz gościem.

  Spotkaniu towarzyszyło również rozszerzenie składu Zespołu Doradców Dyplomatycznych o następujących członków:  Andrzej Brajter (b. Ambasador RP w Brazylii i Kostaryce) i Adam Kułach (b. Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i b. Ambasador EU w KAS i Dżibuti).

  Wśród najważniejszych tematów spotkania wymienić warto głosowanie nad nowym składem Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczestników spotkania Ambasador Marek Prawda przedstawił przewidywane tematy, które mogą stanowić priorytet dla nowo wybranych europarlamentarzystów. Z najważniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stanie nowy skład KE, na największą uwagę zasługują takie tematy jak:

  • Zielony Nowy Ład – będący programem reform gospodarczych i finansowych, ukierunkowanych na uniezależnienie wzrostu gospodarczego od konwencjonalnych źródeł energii, jak na przykład paliwa kopalne.
  • Brexit – perspektywa wystąpienia jednego z kluczowych graczy z Unii Europejskiej, oraz konsekwencje takiego wydarzenia dla Polski i całej wspólnoty.
  • Zagadnienia związane z narastającymi kontrastami pomiędzy zachodem i wschodem UE, wliczając w to tematykę praworządności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, politykę spójności, jak również omawiany aktualnie temat dalszego rozszerzania wspólnoty zwłaszcza na Bałkanach
 • W dniu 2 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej nowej kadencji. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KIG w Warszawie.

  W pierwszej części spotkania odbyło się oficjalne wręczenie nominacji nowym członkom zespołu, o których został powiększony skład ZDD tj. Panu Stanisławowi Smoleniowi, byłemu Ambasadorowi  RP w Iraku oraz Panu Markowi Wejtko, byłemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Gospodarki, byłemu Z-cy Stałego Przedstawiciela RP przy OECD w Paryżu i jednocześnie byłemu szefowi Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej/Tajwan. Ambasadorom wręczył nominacje Pan Andrzej Piłat, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

  Gościem honorowym  drugiej części spotkania był, Pan Tunc Üğdül, Ambasador Turcji  w Polsce, któremu towarzyszył Radca Handlowy Ambasady Pan Atilla Kizilarslan.

  Pan Ambasador Tunç Üğdül rozpoczął swoją misję dyplomatyczną w Polsce 6 października 2016 roku. Wcześniej pełnił między innymi funkcję Ambasadora w Bratysławie i Rabacie, pełnił również obowiązki Radcy Ministra, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Organizacji Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ukończył Uniwersytety w Ankarze i w Brukseli.

  Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat współpracuje z tureckimi partnerami, zarówno w ramach projektów międzynarodowych, jak i w ramach międzyizbowej współpracy instytucjonalnej na podstawie podpisanych porozumień o współpracy, w tym z Tureckim Stowarzyszeniem Izb Gospodarczych i Giełd Towarowych TOBB, z Izbą Przemysłową Regionu Egejskiego z Izmiru, jak również Izbą Handlowo-Przemysłową z Bursy.

  W dniach 5-9 listopada będziemy gościć w KIG delegację przedsiębiorców i dziennikarzy tureckich w ramach Branżowego Programu Promocji, natomiast w 2019 roku rozpoczynamy realizację międzyizbowego projektu w ramach Turkey-EU Business Dialogue.

  Członkowie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej omówili z Panem Ambasadorem Tunc wiele tematów związanych z  procesem przedakcesyjnym Turcji, w tym perspektywy negocjacji Turcji z UE, rolą Turcji w relacjach EU-USA, współpracę Turcji  z Rosją i Ukrainą na tle aktualnej  sytuacji w Europie i na świecie.

 • W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej nowej kadencji. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KIG w Warszawie.

  W pierwszej części spotkania odbyło się oficjalne wręczenie nominacji nowym członkom , zespołu, o których został powiększony skład ZDD tj. Panu Witoldowi Śmidowskiemu, byłemu Ambasadorowi  RP w Arabii Saudyjskiej, Jemenie i Omanie oraz Panu Andrzejowi Byrtowi, byłemu Ambasadorowi w Niemczech oraz we Francji i Monako. Tym samym, od grudnia 2017 roku, zespół liczy już dziewiętnaście osób. Powołania wręczył  Dyrektor Generalny, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Marek Kłoczko. Gościem honorowym  drugiej części spotkania był, Pan Pierre Lévy,  Ambasador Francji  w Polsce od września 2016 roku.

  Pan Ambasador Pierre Lévy był wcześniej dyrektorem departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego (2013-2016), a przedtem ambasadorem w Republice Czeskiej (2009-2013). Był także na placówkach w Niemczech i Singapurze.

  Członkowie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej omówili z Panem Ambasadorem Levy wiele tematów poruszanych obecnie w mediach a dotyczących  współpracy polsko-francuskiej i jej aktualnego stanu  po wyborach prezydenckich we Francji, roli Francji w UE po Brexicie, przyszłości Trójkąta Weimarskiego na tle aktualnej  sytuacji w Europie i na świecie.

  Spotkanie o charakterze już świątecznym zakończyły wspólne życzenia i wigilijny poczęstunek.

 • W dniu 4 października odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej nowej kadencji. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KIG w Warszawie. Zespół Doradców Dyplomatycznych kreuje dla KIG nowe kierunki  polskiej polityki gospodarczej oraz systemu promocji, wspiera dialog przedsiębiorców z administracją rządową oraz sporządza opinie w zakresie promocji międzynarodowej. W pierwszej części spotkania odbyło się oficjalne wręczenie nominacji 16 byłym  Ambasadorom RP, którzy prowadzili działalność dyplomatyczną w wielu krajach, na wszystkich kontynentach. Powołania wręczał Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Andrzej Arendarski.

  Podczas drugiej części spotkania gościem honorowym był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Pan Rolf Wilhelm Nikel. Ambasador Rolf Wilhelm Nikel to wytrawny polityk i znawca problemów oraz niuansów dyplomatycznych zarówno w skali europejskiej jak i ogólnoświatowej; pełnił obowiązki na placówkach we Francji, Nairobii, Stanach Zjednoczonych, a w Polsce przebywa od 2014 r.

  Członkowie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej omówili z Panem Ambasadorem Nikelem najbardziej aktualne tematy, poruszane obecnie w mediach a dotyczące współpracy polsko-niemieckiej, na tle szerszego spektrum problemów obserwowanych w krajach Unijnych.  Bardzo ożywiona dyskusja trwała do późnych godzin wieczornych.

 • W dniu 7 czerwca br. odbyło się kolejne i tym razem ostatnie w upływającej kadencji władz Krajowej Izby Gospodarczej spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG.

  Honorowym gościem spotkania był Pan Ambasador Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Pan Marek Prawda to polski socjolog i dyplomata, były Ambasador Polski w Szwecji i Niemczech. 1 września 2012 objął stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Zakończył urzędowanie 29 lutego 2016, a od 1 kwietnia 2016 r. sprawuje funkcję dyrektora przedstawicielstwa KE w Polsce.

  Spotkanie rozpoczął wykład Pana Ambasadora na temat aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz możliwych scenariuszy rozwoju Europy przy obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych i gospodarczych oraz nasilających się trendach migracyjnych. Wykład stanowił wstęp do dyskusji członków zespołu, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych.

  Spotkanie zakończono podsumowaniem dotychczasowej pracy zespołu oraz wniosek o kontynuację jego działalności w nowej kadencji władz KIG. Pierwsze spotkanie tego grona po zakończeniu procesu wyborczego w KIG odbędzie się we wrześniu 2017 r.

  Zespół Doradców Dyplomatycznych KIG powstał w 2014 roku, a w skład jego wchodzą byli ambasadorowie RP. Jego zadaniem jest przygotowywanie oraz opiniowanie dla KIG kierunków polskiej polityki gospodarczej, systemu promocji i dialogu przedsiębiorców z administracją rządową oraz wsparcie KIG-u w zakresie wypracowania modelu powiązań między biznesem a polityką. Zespół ma wymiar ekspercki i liczy kilkanaście osób.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.