Klub Radców Handlowych przy KIG

Klub Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej (zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, zajmujących się tematyką gospodarczo-handlową) został powołany w maju 2014 roku.

Organizacja cyklicznych spotkań poświęconych ważnym tematom gospodarczym, a także wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Nasze działania stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. W spotkaniach, które odbywają się w języku angielskim, uczestniczy każdorazowo kilkudziesięciu dyplomatów.

Do tej pory odbyły się spotkania w siedzibie KIG poświęcone m.in. prezentacji raportu OECD nt. polskiej gospodarki, sytuacji na rynku rolnym po wprowadzeniu przez Rosję embarga, idei współpracy wyszehradzkiej, omówieniu programu GoAfrica, polityce klimatycznej, w tym rezultatom szczytu COP21 w Paryżu, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i struktury instytucjonalnej w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Promocji idei zorganizowania EXPO 2022 w Łodzi.

W marcu 2015 roku odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych do Gdańska z udziałem dyplomatów z 16 krajów, z pięciu kontynentów. W kolejnym spotkaniu w czerwcu 2015 roku 22 dyplomatów, przedstawicieli 19 krajów z 4 kontynentów uczestniczyło w ciekawych spotkaniach z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu Podlasia. Podczas wyjazdów odwiedzaliśmy Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Naukowo-Technologiczne, braliśmy udział w konferencjach, mających na celu prezentację ekonomicznego potencjału regionów. Zagraniczni goście odwiedzili też szereg firm. We wrześniu 2015 roku podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku niektórzy z dyplomatów prowadzili konkretne już rozmowy dot. współpracy z wybranymi firmami. W październiku 2015 roku  26 członków Klubu uczestniczyło w organizowanej przez nas wizycie studyjnej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Wizyta na Podkarpaciu wiosną 2016 roku obejmowała spotkania w specjalnych strefach ekonomicznych, Dolinie Lotniczej oraz kilku firmach w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Baranowie Sandomierskim oraz Stalowej Woli z udziałem 33 dyplomatów z 29 ambasad. III Wschodni Kongres Gospodarczy we wrześniu 2016 roku był kolejną okazją do spotkań zagranicznych dyplomatów zarówno z władzami regionu podlaskiego, ale też okazją do wizyt studyjnych w kolejnych  ciekawych firmach.

Dotychczasowe i planowane wydarzenia w ramach Klubu Radców Handlowych mają prowadzić do współpracy korpusu dyplomatycznego ds. ekonomicznych z regionami oraz prezentacji polskich firm, chcących zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu.

Kontakt

Katarzyna Kaniewska
Opiekun Klubu
kkaniewska@kig.pl
tel: 22 630 97 07
kom: 535 518 883

 • W delegacji uczestniczyło 25 dyplomatów – akredytowanych w Polsce, którzy reprezentowali kraje europejskie, azjatyckie, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.
  Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej DAWAG Sp z o.o.

  W części oficjalnej, którą otworzył Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawiono potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu oraz informacje dotyczące działalności i zadań DAWAG. Odbyły się prezentacje zaproszonych firm z sektora nowych technologii, po czym miały miejsce rozmowy w formule b2b.

  Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Dolnośląskiego Centrum Sportu – Poland Jakuszycka – nowoczesnego obiektu, zapewniającego sportowcom wspaniale warunki do treningów, czy przeprowadzania zawodów sportowych.

  Drugiego dnia wizyty na Dolnym Śląsku, członkowie Klubu Radców Handlowych odbyli spotkanie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Była to kolejna możliwość poznania walorów regionu i jego potencjału gospodarczego. Podczas spotkania swoja ofertę zaprezentowały lokalne firmy. Spotkanie zakończyło się częścią networkingową, podczas której dyplomaci mieli okazję posmakować lokalnych produktów oraz przyjrzeć się pięknym wyrobom z polskiego lnu, czy z Huty Szkła Julia.

  W ramach wizyt studyjnych, członkowie Klubu Radców Handlowych odwiedzili Manufakturę Bolesławiec – znanego producenta polskiej ceramiki, którego początki sięgają XIX wieku i który do dzisiaj tworzy swoje wyroby według tradycyjnych metod, ze szczególną dbałością o unikalne wzornictwo i detale.

  Dolnośląskie to również bardzo interesujący region pod względem turystycznym, bogaty w zabytki dziedzictwa kulturowego, dlatego podczas wizyty nie zabrakło wizyty w Katedrze w Świdnicy, z towarzyszącym jej krótkim koncertem organowym, po którym uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć dolnośląski Zamek Książ.

  Dzień został zakończony uroczystą kolacją, którą dla członków Klubu wydał Pan Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa. Podczas spotkania radcowie mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami z wizyty, a także porozmawiać o możliwościach współpracy.

  W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie we Wrocławskim Parku Technologicznym, miejscu stworzonym dla działalności firm innowacyjnych, przedsiębiorstw sektora badawczo – rozwojowego dla startup-ów. Tu również zorganizowano spotkanie z firmami branży sektora nowych technologii (zaprezentowano m.in. technologię projektowania 3D, drony).

  Będąc w WPT w punkcie „Pomocy dla Ukrainy”, który znajduje się na terenie parku, miał miejsce załadunek karetek ratownictwa medycznego, które w najbliższym czasie zostaną przekazane Ukrainie.

  Wrocław to również jeden z wiodących ośrodków akademickich. Każdego roku uczelnie oferują studentom nowe możliwości kształcenia, rozszerzając swoją ofertę o kolejne kierunki. Z roku na rok przybywa również studentów zagranicznych, dlatego w programie pobytu na Dolnym Śląsku nie mogło zabraknąć wizyty w jednej z wrocławskich uczelni. Członkowie KRD odwiedzili Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie po krótkim powitaniu przez Panią prof. dr hab. Bogusławę Drelich-Skulską, przedstawiono działalność uniwersytetu w zakresie edukacji oraz nauki. Uczestnicy spotkanie odwiedzili także Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz bardzo nowoczesne – robiące wrażenie – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych.

  Wizyta na Uniwersytecie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony radców i była ostatnim punktem programu wizyty na Dolnym Śląsku.


 • W dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie Klubu Doradców Handlowych pt.: „Jak bank może wspierać międzynarodowy biznes w trudnych czasach”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy zapoznali się z najnowszymi danymi dotyczącymi otoczenia gospodarczego i prognoz dla polskiej gospodarki, a także o instrumentach bankowych wspierających zagraniczne przedsiębiorstwa w lokowaniu ich biznesu w Polsce oraz o instrumentach wspierających zagraniczne firmy w zakupie dóbr i usług inwestycyjnych. Informacje te przedstawili eksperci i ekonomiści reprezentujący Pekao SA. Biorąc pod uwagę zainteresowanie słuchaczy tematyką spotkania oraz liczne pytania, które padały bezpośrednio do prelegentów podczas części networkingowej sesji, pozwoliło to stwierdzić, że temat był odpowiednio dopasowany do aktualnych zainteresowań członków Klub Doradców.

  Spotkanie zgromadziło 43 dyplomatów reprezentujących następujące kraje: Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Cypr, Kuba, Gruzja, Grecja, Estonia, Finlandia, Francja, Indonezja, Irlandia, Włochy, Izrael, Kuwejt, Korea, Kongo, Luksemburg, Malezja, Mołdawia, Czarnogóra, Meksyk, Indonezja, Litwa, Filipiny, Palestyna, Sri Lanka, RPA, Peru, Tajwan itp.

  Podczas spotkania Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Kłoczko wyraził gotowość Krajowej Izby Gospodarczej do dalszej współpracy przy organizacji podobnych spotkań. Mamy nadzieję, że tym wydarzeniem ponownie otworzymy naszą działalność po okresie pandemii.


  On the 2nd March 2023  in the headquarter of the Polish Chamber of Commerce  was held the meeting of the Commercial Counsellors Club entitled:” How a Bank Can Support International Business in Difficult Times”. During that event  the participants got  the most recent data concerning the economic environment and forecasts for the Polish economy as well  about the bank instruments to support foreign enterprises in locating  their business in Poland and about  the  instruments to support foreign firms in purchasing investment goods and services. This  information was presented by the experts and  economists, representing the Pekao SA.

  Taking  into account the audience’s interest in the topic of the meeting  and the numerous questions which were asked directly to the speakers  during the networking part of the  session, it allowed us to conclude that the topic was  properly matched to the current  interest  of the members of the Counselors’ Club. The meeting gathered  43 diplomats, representing the following countries: Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Cyprus, Cuba, Georgia, Greece, Estonia, Finland, France, Indonesia, Ireland, Italy, Israel, Kuwait, Korea, Kongo, Luxemburg, Malesia, Moldova, Montenegro, Mexico, Indonesia, Lithuania, Philippines, Palestine, Sri Lanka, RPA, Peru, Taiwan, etc.

  During the meeting, President of Polish Chamber of Commerce Mr Marek Kłoczko, expressed the readiness of the Polish Chamber of Commerce for further cooperation while organizing similar meetings. We do hope that with that event will re-open our activities after the pandemic time.

  Prezentacja towarzysząca spotkaniu >>> tutaj

  
  
 • O Programie, jego idei, a także o Fundacji i jej celach mówili Prezes Dr Mieczysław Groszek oraz wiceprezes Zbigniew Wiśniewski (prezentacja w załączniku).

  Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów płatniczych oraz organizacji Visa i Mastercard z udziałem Związku Banków Polskich oraz sektora publicznego. Program związany jest z deklaracją przedstawicieli rządu RP, dotyczącej upowszechniania akceptacji płatności bezgotówkowych. Dzięki rozbudowie sieci terminali pozwala na równouprawnienie różnych form płatności.

  W swoim głównym założeniu program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przyjmowali płatności bezgotówkowych. Utworzono specjalny budżet, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć akceptować karty, mogą korzystać z terminali bezpłatnie przez 12 miesięcy. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie do 3 terminali płatniczych.

  Fundacja Polska Bezgotówkowa jest jednym z nielicznych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego, działającego w obszarze finansów.

  Program to nowość na skalę nie tylko polską, dlatego podczas spotkania dyplomaci z Egiptu, Ukrainy, Austrii, Albanii, Tajlandii, Słowenii i Pakistanu zadawali szereg pytań. Dyskusja toczyła się także podczas części networkingowej, a wg naszej wiedzy niektórzy dyplomaci zabiegali o bilateralne spotkania z Zarządem Fundacji, by porozmawiać o ewentualnej współpracy.

  Druga część spotkania była miłą niespodzianką dla uszu. Dyplomaci mieli okazję posłuchać pogadanki Adama Czerwińskiego, znanego polskiego muzyka jazzowego, kompozytora i właściciela wydawnictwa AC Records.  Wydawnictwo zajmuje się nagrywaniem i publikowaniem muzyki na winylu i taśmie w pełnej analogii. Przy okazji słuchaliśmy muzyki z płyt i taśm z AC Records na wyśmienitym, profesjonalnym sprzęcie młodej polskiej firmy TR Audio, produkującej najwyższej klasy wzmacniacze lampowe oraz kolumny głośnikowe.

  Artyści z krajów reprezentowanych przez radców zaproszeni zostali do współpracy z AC Records. Adam Czerwiński zaprosił także zebranych na kolejną edycję festiwalu Jazz w Lesie odbywającego się latem na Kaszubach, którego jest współorganizatorem.

  English version

  On 6th March 2020, 17 diplomats, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce, met at the Targowa Creativity Center to get acquainted with the Cashless Poland Program.

  About the Program, its idea, as well as about the Foundation and its goals talked the President of the Cashless Poland Foundation Dr Mieczysław Groszek and the vice president Zbigniew Wiśniewski (enclosed the presentation).

  The Cashless Poland Program is a joint initiative of participants of the payment services market in Poland: card issuers, payment agents and Visa and Mastercard organizations with the participation of the Polish Bank Association and the public sector. The program is related to the declaration of representatives of the Polish government regarding the promotion of acceptance of non-cash payments. Thanks to the expansion of the terminal network, it allows for equal payment options.

  In its main assumption, the program is targeted at micro and small entrepreneurs who have not yet accepted cashless payments. A special budget has been created so that entrepreneurs who want to start accepting cards can use the terminals free of charge for 12 months. The entrepreneur may apply for co-financing up to 3 payment terminals.

  The Cashless Poland Foundation is one of the few examples of public-private partnership operating in Poland at the field of finance.

  The program is a novelty not only on a Polish scale, that’s why during the meeting diplomats from Egypt, Ukraine, Austria, Albania, Thailand, Slovenia and Pakistan asked a number of questions. The discussion also took place during the networking part, and to our knowledge, some diplomats sought bilateral meetings with the Foundation’s Board to discuss possible cooperation.

  The second part of the meeting was a pleasant surprise for the ears. Diplomats had the opportunity to listen to the talk of Adam Czerwiński, a well-known Polish jazz musician, composer and owner of the AC Records publishing house. The publishing house deals with recording and publishing music on vinyl and tape in full analogy. By the way, we listened to music from AC Records discs and tapes on the excellent, professional equipment of the young Polish company TR Audio, which produces top-class tube amplifiers and loudspeakers.

  Artists from countries represented by counsellors were invited to cooperate with AC Records. Adam Czerwiński also invited participants of the meeting for the next edition of the Jazz in Forest festival, which takes place in the summer in Kashubia, which he co-organizes.

  Prezentacja Cashless Poland Program

   

 • W dniu 13 grudnia 2019 r. 24 dyplomatów, członków Klubu Radców Handlowych przy KIG, spotkało się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu, by porozmawiać o możliwościach współpracy a przy okazji podsumować dotychczasowe działania i omówić plany na nadchodzący rok.

  Zespół Współpracy Międzynarodowej ARP oferuje wsparcie dla firm posiadających kompetencje eksportowe. Jako członek Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP proponuje budowanie indywidualnej strategii ekspansji zagranicznej w oparciu o:

  • instrumenty finansowe oferowane przez ARP
  • ubezpieczenie eksportu od KUKE
  • partnerów zagranicznych zidentyfikowanych przez PAIH
  • wspieranie promocji za granicą przez PARP
  • akredytywę od BGK.

  Swoją działalność w tym zakresie ARP opiera na strategicznych relacjach z izbami handlowymi, misjami dyplomatycznymi, lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i innymi interesariuszami z Polski i zagranicy.

  Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Zarządu ARP Pan Paweł Kolczyński oraz dyrektor zarządzający Pan Konrad Trzonkowski oraz przedstawiciele Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej pod przewodnictwem Pana Wojciecha Dzięgiela. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował wiceprezes-dyrektor generalny Pan Marek Kłoczko oraz Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Dyrektor Drożdż przedstawił wachlarz działań KIG w zakresie wspierania firm w procesie ich umiędzynarodawiania, w tym m.in. inicjatywę Klubu Radców Handlowych i w skrócie podsumował prawie 5-letnią działalność Klubu.

  O działaniach wspierających polskie firmy na zagranicznych rynkach mówili także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic (Pani Marlena Miąsko) oraz PolChambers – stowarzyszenia izb bilateralnych działających zagranicą (Pan Marcin Lewandowski). Ciekawym elementem spotkania były prezentacje systemów wsparcia działających w innych krajach. Rozwiązania działające w Austrii przedstawił Pan Konstatntin Bekos, radca handlowy Ambasady Austrii, prezentując agencję Advantage Austria. Radca Handlowy Ambasady Portugalii, Pan Pedro Macedo Leão zaprezentował system jaki działa w ramach AICEP, Portugalskiej Agencji ds. Handlu i Inwestycji. O rozwiązaniach kanadyjskich mówił z kolei Pan Francis Dorsemaine, radca handlowy Ambasady Kanady.

  Było to ostatnie spotkanie w bieżącym roku, organizowane w ramach Klubu Radców Handlowych.

  English version

  On December 13, 2019, 24 diplomats, members of the Commercial Advisers’ Club at the Polish Chamber of Commerce, met at the headquarters of the Industrial Development Agency (IDA) to discuss cooperation opportunities, and to summarize current activities and discuss plans for the coming year.

  The IDA International Cooperation Team offers support to companies with export competences. As a member of the Polish Development Fund Group, IDA proposes to build an individual strategy of foreign expansion based on:

  • financial instruments offered by IDA
  • export insurance from KUKE
  • foreign partners identified by PAIH
  • supporting promotion abroad by PARP
  • letter of credit from BGK.

  IDA’s activities in this area are based on strategic relations with chambers of commerce, diplomatic missions, local business associations and other stakeholders from Poland and abroad.

  On the part of the hosts, the meeting was attended by the Vice-President of the IDA Board Mr. Paweł Kolczyński, Managing Director Mr. Konrad Trzonkowski and representatives of the Team for International Cooperation chaired by Mr. Wojciech Dziegiel. The Polish Chamber of Commerce was represented by Vice-President-General Director Mr. Marek Kłoczko and Ambassador Mr. Jerzy Drożdż, director of the Foreign Relation Department. Director Drożdż presented the range of KIG activities in supporting companies in the internationalization process, including the initiative of the Commercial Counselors’ Club and in a nutshell summarized the Club’s almost 5 years of activity.

  Representatives of the Regional Chamber of Commerce from Katowice and PolChambers (associations of bilateral chambers operating abroad) also spoke about activities supporting Polish companies on foreign markets.

  An interesting element of the meeting were the presentations of support systems operating in other countries. Solutions operating in Austria were presented by Mr. Konstatntin Bekos, commercial counsellor of the Embassy of Austria, presenting the Advantage Austria agency. Trade Counsellor of the Portuguese Embassy, ​​Mr. Pedro Macedo Leão presented the system that works under AICEP, the Portuguese Trade and Investment Agency. In turn, Mr. Francis Dorsemaine, Canadian Embassy Counsellor, talked about Canadian solutions.

  It was the last meeting this year, organized as part of the Commercial Counsellors’ Club.

   

  Advantage Austria Warsaw

  Canada’s Trade Support Structure for IDA

  aicep Portugal Global

  Presentation BWZZ

  Polchambers 13.12.2019 ENG

  Prezentacja ARP ENG

  Chamber of Commerce and Industry in Katowice

 • Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele parków technologicznych, izb gospodarczych, a także dolnośląskich firm. W oficjalnej części, którą otworzył wicemarszałek województwa dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko, zaprezentowano potencjał gospodarczy regionu oraz informacje nt. działalności DAWG. Zorganizowano możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów w formule B2B.

  Kontynuacja rozmów miała miejsce podczas uroczystej kolacji, jaką wydał na cześć gości Marszałek Województwa Dolnośląskiego, którego reprezentował Pan Krzysztof Bramorski, pełnomocnik marszałka ds. kontaktów międzynarodowych. Ze strony KIG delegacji przewodniczył wiceprezes-dyrektor generalny, Pan Marek Kłoczko.

  Wrocław jest w czołówce miast w różnych rankingach: to miasto dobre do pracy i życia – tak wypowiedzieli się ekspaci, którzy cenią sobie wsparcie oferowane przez miasto nowo przybyłym. To także najchętniej wybierane miasto przez managerów do relokacji. Za Wrocławiem opowiadają się też młodzi, bo Wrocław to także miasto akademickie. Nasi zagraniczni goście spotkali się z kadrą naukową i studentami Wrocławskiej Politechniki. Gości przywitał profesor Andrzej Kucharski, prorektor ds. współpracy z gospodarką i informatyzacji. Przedstawiono 9 prezentacji dotyczących projektów, będących rezultatem ścisłej współpracy z biznesem. Po bezpośrednich rozmowach goście odwiedzili dwa ośrodki naukowe Politechniki: Centrum na Rzecz Współpracy pomiędzy Nauką i Gospodarką oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

  W ramach wizyt studyjnych uczestnicy wyjazdu na Dolny Śląsk odwiedzili Manufakturę Bolesławiec – producenta polskiej ceramiki Bolesławiec (ceramika produkowana jest od XIX wieku i znana jest konsumentom z całego świata). Dziś tradycyjna technologia łączy się z nowoczesnymi formami i unikalnym współczesnym, ale wciąż opartym na tradycji wzornictwem.

  W programie znalazły się też wizyty w Legnickiej SSE (główne specjalizacje to edukacja, przemysł lotniczy i motoryzacyjny) oraz w Wałbrzyskiej SSE (kształcenie na potrzeby biznesu, przemysł motoryzacyjny). W obu przypadkach zaprezentowano możliwości inwestycyjne regionu.

  Dolnośląskie przyciąga także turystycznie i kulturalnie. W ramach wyjazdu nie mogło zabraknąć i takich wątków. W programie zwiedzania znalazły się: Zamek Książ, Kościół Pokoju w Świdnicy, Hala Stulecia oraz Hydropolis. Naszych gości urzekł też wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy.

  English version

  On the invitation of the Marshal Office of Lower Silesia from 9th to 11th December 2019, 24 diplomats representing 21 embassies, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce took part in the visit to Lower Silesia.

  We started the visit with a meeting at the Lower Silesian Economic Cooperation Agency. It was attended by representatives of technology parks, chambers of commerce, as well as Lower Silesian companies. In the official part, which was opened by the deputy marshal of the Lower Silesia, Mr. Grzegorz Macko, the region’s economic potential and information on the activities of the DAWG were presented.

  After official presentations representatives of companies could have talks in the B2B formula.

  The talks were continued during a gala dinner that was given in honour of guests by the Marshal of the Lower Silesian Voivodship, who was represented by Krzysztof Bramorski, the marshal’s plenipotentiary for international contacts. From the Polish Chamber of Commerce, the delegation was headed by the vice president – general director, Mr. Marek Kłoczko.

  Wroclaw is said as a city good for work and life – this is what the expats said who value the support offered by the city to new arrivals. It is also the city most often chosen by managers for relocation. Young people are also in favour of Wroclaw because Wroclaw is also an academic city. Our foreign guests met with the academic staff and students of the Wroclaw University of Science and Technology. The guests were welcomed by Professor Andrzej Kucharski, Vice-Rector for Cooperation with the Economy and Information Technology. Nine presentations were presented regarding projects that were the result of close cooperation with business. After direct conversations, the guests visited two scientific centres of the University: the Center for Cooperation between Science and the Economy and the Wroclaw Center for Technology Transfer.

  As a part of the study visits, the participants of the trip to Lower Silesia visited Manufaktura Bolesławiec – a producer of Polish ceramics Bolesławiec (ceramics has been produced since the 19th century and is known to consumers from all over the world). Today, traditional technology is combined with modern forms and unique contemporary, but still tradition-based design.

  The program also included visits to the Legnica SEZ (main specializations are education, aviation, and automotive industry) and the Walbrzych SEZ (education for business needs, the automotive industry). In both cases, the investment possibilities of the region were presented.

  Lower Silesia also attracts tourists. The program included: Książ Castle, the Church of Peace in Świdnica, the Centennial Hall and Hydropolis. Our guests were also captivated by the Christmas Market in Wroclaw.

  Public Aid in LSEZ, December 2019

  Public Aid Invest Park

  Invest in Lower Silesia

  Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

  Maciej Piasecki – CLARIN

  Henryk Maciejewski – Models of Co-Operation with Business

  Damian Derlukiewicz – How to Create System Solutions for Transfer

  Manufaktura w Bolesławcu

  Wroclaw Centre for Technology Transfer

  Wojciech Bożejko – Applications of Control sSstems in Practice

  Virtual Reality Project presentation

  WSSE presentation 2019 r.

  Science Club of Robotics Robocik

  Science Club PWr In Space – Poliwrocket

   

   

   

 • Niektórzy z nich brali też czynny udział w panelach. Bardziej szczegółowe informacje nt. Kongresu tutaj. Podczas wizyty na Śląsku dyplomaci spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod przewodnictwem wicemarszałek Beaty Białowąs. Rozmawiano nt. potencjału gospodarczego regionu, możliwości współpracy, wspólnych projektów. Na spotkaniu w Muzeum Śląskim byli też obecni przedstawiciele Katowickiej SSE, Funduszu Górnośląskiego czy PWC.

  Dzięki ścisłej współpracy z Prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach radcowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością Technoparku w Gliwicach, kierowanego przez prof. Jana Kosmola. Zadaniem Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych i zaawansowanych firm technologicznych oraz transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej oraz jednostek badawczo-rozwojowych do małych i średnich przedsiębiorstw. Zagraniczni goście odwiedzili niektóre z działających tam firm: EMT-Systems, Telemedical innovations czy FrostX.

  Śląsk jest powszechnie znany jako zagłębie medyczne, dzięki działalności wybitnego polskiego kardiochirurga, profesora Zbigniewa Religi.
  Dyplomaci odwiedzili siedzibę, powołanej w 1991 roku, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Podczas kilkugodzinnego pobytu w Fundacji dyplomaci mieli okazję nie tylko zapoznać się z jej działalnością naukowo-badawczą, w tym projektami protez serca i zastawek oraz badań w zakresie biotechnologii i bioinżynierii, ale także przeprowadzić interesujące rozmowy m.in. z dr Janem Sarną, dyrektorem generalnym, dr hab. n.med. Zbigniewem Nawratem, dyrektorem Instytutu Protez Serca, czy też mgr inż. Romanem Kustoszem, kierownikiem Pracowni Sztucznego Serca.

  Odwiedziliśmy także Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu (KMS), centrum nowych technologii oraz miejsce badań naukowych i realizacji innowacyjnych projektów: w medycynie, biotechnologii i opiece zdrowotnej.

  Przy realizacji programu wspierali nas Urząd Marszałkowski, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. W wizycie towarzyszyła nam przedstawicielka Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Pobyt w Katowicach zbiegł się w czasie w otwarciem Konsulatu Honorowego Republiki Słowenii w Katowicach. Na zaproszenie konsula honorowego Słowenii, Tomasza Zjawionego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ceremonii otwarcia oraz okolicznościowym koncercie z tej okazji.

  English version
  On October 15-17, 2019, diplomats visited Silesia on the occasion of the 9th European Congress of Small and Medium-sized Enterprises. Counsellors attended the inauguration of the Congress on October 16; some of them also actively participated in the panels. More detailed information on the Congress here.

  During the visit to Silesia, diplomats met with representatives of the Marshal’s Office of the Śląskie Voivodeship under the leadership of deputy marshal Mrs. Beata Białowąs. The talks concerned the region’s economic potential, cooperation opportunities, and joint projects. Representatives of the Katowice SEZ, Upper Silesian Fund and PWC were also present at the meeting at the Silesian Museum.

  Thanks to close cooperation with the President of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Gliwice, counsellors had the opportunity to get acquainted with the activities of Technopark in Gliwice, headed by prof. Jan Kosmol. The park’s task is to create and promote innovative and advanced technology companies as well as transfer innovative technologies from the Silesian University of Technology and research and development units to small and medium-sized enterprises. Foreign guests visited some of the companies operating there: EMT-Systems, Telemedical innovations, and FrostX.

  Silesia is widely known as a medical basin, thanks to the activities of the outstanding Polish cardiac surgeon, Professor Zbigniew Religa.
  Diplomats visited the headquarters of the Foundation for the Development of Cardiac Surgery named Professor Zbigniew Religa in Zabrze. The mission of the Foundation is to support the development of Polish cardiac surgery and introduce modern techniques and technologies in the field of heart treatment to clinical practice. During a few hours’ stay at the Foundation, diplomats had the opportunity not only to become acquainted with its scientific and research activities, including projects of prostheses and valves, as well as research in the field of biotechnology and bioengineering, but also to conduct interesting conversations, including with Ph.D. Jan Sarna, general director, Ph.D. Zbigniew Nawrat, director of the Institute of Heart Prostheses, or. Roman Kustosz, head of the Artificial Heart Laboratory.

  We also visited the Silesian Park of Medical Technologies Kardio-Med Silesia in Zabrze (KMS), a center of new technologies and a place for scientific research and implementation of innovative projects: in medicine, biotechnology, and healthcare.

  Organising the program, we were supported by the Marshal’s Office, the Regional Chamber of Commerce in Katowice and the Regional Chamber of Commerce and Industry in Gliwice.

  During our stay in Silesia, we were accompanied by a representative of the Department of Trade and International Cooperation of the Ministry of Entrepreneurship and Technology.

  The stay in Katowice coincided with the opening of the Honorary Consulate of the Republic of Slovenia in Katowice. At the invitation of the Honorary Consul of Slovenia, Tomasz Zjawiony, we had the pleasure to participate in the opening ceremony and the occasional concert on this occasion.

  FRK Fundation of Cardiac Surgery
  EMT-Systems Engineering Training Centre
  FrostX
  Technopark Gliwice
  KardioMed Silesia
  Technology Accelerator Gliwice

 • Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetną okazję do nawiązania bliższych kontaktów.

  Delegacji towarzyszył także przedstawiciel Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Wizyta radców w Łomży rozpoczęła się udziałem w konferencji Invest in Łomża. Podczas wydarzenia dyplomaci mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami firm: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Edpol Food & Innovation, Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES, Greenvit, Parku Przemysłowego w Łomży, Sonarol Najda, Center Mebel, PREFBET, TMT, AQUATECH, SZARŁAT, projektu GREZ Wojciecha Babińskiego.

  W przerwie konferencji zorganizowano spotkania z firmą Edpol i OSM Piątnica.

  Delegacja uczestniczyła również w gali Łomżyńskie Anioły Biznesu.

  Pobyt w Łomży był okazją do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku, Łomży i innych miast Podlasia.

  Członkowie Klubu Radców Handlowych przy KIG wzięli udział w szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, forum wymiany poglądów i spotkań.

  Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie  http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/

  Wśród panelistów Kongresu byli także członkowie Klubu:

  – radczyni ambasady Estonii Natalija Luts wystąpiła w sesji „15 lat w Unii Europejskiej”
  – pierwszy sekretarz ambasady Chin Hao Wang uczestniczył w panelu „Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym”
  – radca ambasady Szwajcarii Lukas Schifferle wystąpił podczas panelu „Klimat dla inwestora”

  Podczas wizyty na Podlasiu zagraniczni dyplomaci odwiedzili firmę BIAZET oraz Politechnikę Białostocką. Ponadto kilkoro z nich, na specjalne zaproszenie prezesa AC S.A., odwiedziło siedzibę firmy i przeprowadziło tam rozmowy nt. możliwości współpracy na takich rynkach jak Egipt, Kanada, Maroko, Senegal, DR Kongo.

  Prezentacje firm:

  BIAZET pobierz pdf

  Piątnica pobierz pdf

  GREZ pobierz pdf

  Aquatech pobierz pdf

  Bona pobierz pdf

  PREFBET pobierz pdf

  TMT pobierz pdf

  AC pobierz pdf

  Szarłat tutaj

  Sonarol tutaj

  GREENVIT tutaj

  Edpol tutaj

  Invest in Łomża: tutaj


  English version

  19 diplomats representing the embassies of Albania, Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada, China, the Democratic Republic of the Congo, Egypt, Estonia, France, Moldova, Morocco, Panama, Portugal, Senegal, Switzerland, the Netherlands and Ukraine took part in the meeting in Podlasie.

  At the same time, guests of Podlasie were also representatives of regional chambers, which was a great forum for establishing closer contacts.

  We were also accompanied by a representative of the Department of Trade and International Cooperation of the Ministry of Entrepreneurship and Technology.

  The visit started in Łomża, participating in the Invest in Łomża conference. During the conference, diplomats had the opportunity to familiarize themselves with the presentations of the following companies: District Dairy Cooperative in Piątnica, Edpol Food & Innovation, PEPEES Food Industry Enterprises, Greenvit, Industrial Park in Łomża, Sonarol Najda, Center Mebel, PREFBET, TMT, AQUATECH, SZARŁAT project of GREZ Wojciech Babiński.

  During the conference break were organized meetings with Edpol and OSM Piątnica.

  We also participated in the Gala of awarding Lomza Business Angels.

  The counsellors also had the opportunity to meet with the authorities of the region and representatives of the administration, including the voivode, marshal, as well as the presidents of Białystok, Łomża and other cities of Podlasie.

  Members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce took part in the sixth edition of the Eastern Economic Congress in Bialystok. The Eastern Economic Congress is a significant event in the life of the Eastern Poland macroregion, a significant forum for exchanging views and meetings. The agenda of the sixth edition of the Eastern Economic Congress covered a variety of topics ranging from relations between the European Union and the east of Europe, through issues of international cooperation, joint European investments, to changes related to digitization, motive of cooperation and integration, business cooperation with the world of science, self-government with investors, entities on both sides of the border, the world of young innovation and mature business.

  Details of the Congress are available at http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/.

  Among speakers of the Congress were also members of the Club:

  – Estonian embassy counsellor Natalija Luts appeared in the session „15 years in the European Union”

  – the first secretary of the Chinese embassy Hao Wang participated in the panel „Dry port on the Eurasian transport route”,

  – counsellor Lukas Schifferle from Swiss embassy discussed during the panel „Climate for investors”

  This time, during a visit to Podlasie, foreign diplomats visited the BIAZET company and the Białystok University of Technology.

  In addition, several diplomats, at the special invitation of the president of the company AC S.A., visited the company and conducted talks on the possibilities of cooperation on such markets as Egypt, Canada, Morocco, Senegal, DR Congo.

 • Była to dziesiąta już z kolei wizyta w regionach zorganizowana przez KIG dla radców handlowych z zagranicznych ambasad, akredytowanych w Polsce. Tym razem przy organizacji programu wizyty współpracowaliśmy z COIE przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pod kierownictwem dyrektora Jacka Wójcikowskiego. Wsparcia udzieliło nam Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  W pierwszym dniu wizyty uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z przedsiębiorcami z Goleniowa i Szczecina, zwiedzili Goleniowski Park Przemysłowy, centrum dystrybucji odzieży Bestseller. Mieli okazję obejrzeć prezentacje firm Pixel Legend, Carbon Fox sp. z o.o. i CSL Internationale Spedition. Zwiedzili także fabrykę wódki STARKA.  Obejrzeli wnętrza Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Odbyli także rejs po Odrze, by z innej perspektywy zobaczyć zarówno port, jak i turystyczne walory stolicy Pomorza Zachodniego.

  Wieczorem odbyła się kolacja z udziałem członka zarządu województwa, Janusza Gromka.

  W Świnoujściu dyplomaci spotkali się z władzami lokalnymi poszczególnych gmin. Obejrzeli prezentacje o walorach gospodarczych i planach rozwoju w poszczególnych gminach oraz przeprowadzili dwustronne rozmowy.

  Uczestniczyli także w Baltic Business Forum. Wydarzenie otworzyli członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, Stanisław Wziątek oraz prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz. Wieczorna Gala w ramach BBF – organizowanego już po raz jedenasty przez Stowarzyszenie ENEIA – była okazją do dalszych rozmów z przedstawicielami lokalnych władz i lokalnego biznesu.

  W trzecim dniu wizyty członkowie Klubu odwiedzili terminal LNG, zapoznając się z procesami technologicznymi, obsługiwanymi obecnie przez terminal, w tym m.in. rozładunkiem LNG z cysterny na nabrzeżu rozładunkowym, magazynowaniem LNG w zbiornikach, regazyfikacją LNG i przesyłem gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego oraz załadunkiem LNG na cysternach ciężarowych i kontenerach. Zwiedzili zarówno lądową, jak i morską część. Działający od czerwca 2016 roku terminal, uważany jest za strategiczną inwestycję dla Polski. Pozwala na odbiór skroplonego gazu, który dostarczany może być do Polski praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Obecna zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld Nm3 rocznie. Składowanie gazu zapewniają na dziś dwa zbiorniki o pojemności 165 000 m3 każdy. Kierownictwo PL LNG planuje dalszy rozwój jednostki. Przybyły na spotkanie Dariusz Kryczka, w imieniu Prezesa PL LNG Pawła Jakubowskiego, zaprosił wstępnie na spotkanie w Warszawie, które poświęcone będzie bardziej szczegółowemu omówieniu planów rozwojowych firmy. Spotkanie dla członków Klubu zorganizowane zostanie przez KIG w maju br.

  Prezentacja 1 – pobierz

  Prezentacja 2 – pobierz

  Prezentacja 3 – pobierz

   

  English Version

  On 9 – 11 April 2019, 23 diplomats from 21 countries, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce, at the invitation of the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship had the opportunity to learn about the economic potential of the West Pomeranian region.

  It was the tenth visit to the Polish regions organized by the Polish Chamber of Commerce for commercial counsellors from foreign embassies, accredited to Poland. This time, while organizing the program of the visit, we cooperated with COIE at the Marshal’s Office of the West Pomeranian Voivodeship, under the leadership of director Jacek Wójcikowski. The Ministry of Entrepreneurship and Technology gave us support.

  On the first day of the visit, participants took part in meetings with entrepreneurs from Goleniów and Szczecin, visited Goleniów Industrial Park, Bestseller clothing distribution center. They had the opportunity to watch the presentations of Pixel Legend, Carbon Fox Ltd and CSL Internationale Spedition. Diplomats also visited the STARKA vodka factory and the interiors of the Philharmonic in Szczecin. They also took a cruise along the Odra River to see, from a different perspective, both the port and tourist attractions of the capital of West Pomerania.

  In the evening there was a dinner with the participation of the member of the province board, Janusz Gromek.

  In Świnoujście diplomats met with the local authorities of individual municipalities. They got acquainted with presentations about economic values ​​and development plans in individual municipalities and conducted bilateral talks.

  Counsellors also participated in the Baltic Business Forum. The event was opened by a board member of the Zachodniopomorskie voivodship, Stanisław Wziątek and president of Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz. The evening Gala as part of the BBF – organized for the eleventh time by the ENEIA Association – was an opportunity for further discussions with representatives of local authorities and local business.

  On the third day of the visit, members of the Club visited the LNG terminal, becoming acquainted with the technological processes currently operated by the terminal, including unloading of LNG from the tanker on the unloading berth, LNG storage in tanks, LNG regasification and transmission of gas to the National Transmission System and LNG loading on tankers and containers. They visited both the land and the sea part. The terminal operating since June 2016 is considered a strategic investment for Poland. It allows the receipt of liquefied gas, which can be delivered to Poland from virtually any direction in the world. The current terminal handling capacity is 5 billion Nm3 per year. Gas storage today provides two tanks with a capacity of 165,000 m3 each. PL LNG management plans further development of the unit. Dariusz Kryczka, who was on behalf of the President of PL LNG Paweł Jakubowski, invited to a meeting in Warsaw, which will be devoted to a more detailed discussion of the company’s development plans. The meeting for Club members will be organized by the Polish Chamber of Commerce in May this year.

   

 • W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 17 dyplomatów z 15 ambasad. Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów. W centrum Białegostoku uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy „Gospodarka Podlasia”, ukazującej potencjał gospodarczy regionu. Członkowie Klubu Radców Handlowych przy KIG wzięli udział w piątej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, znaczące forum wymiany poglądów i spotkań przedstawicieli biznesu, lokalnych władz i polityków, także tych z krajów sąsiedzkich. Tematyka Kongresu była bardzo zróżnicowana.

  Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2018/pl/

  Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku i innych miast Podlasia. Poza Kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające w regionie. Zwiedziliśmy nowo wybudowany zakład produkcyjny firmy SaMaSz, producenta wysokiej jakości maszyn rolniczych (kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy paszowe) i komunalnych kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy paszowe) z ponad 34 letnim doświadczeniem, zatrudniającym ponad 700 pracowników.

  Odwiedziliśmy firmę KAN-therm, zajmującą się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki instalacyjnej w budownictwie. Głównym produktem firmy jest system instalacyjny KAN-therm, przeznaczony do budowy instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania i chłodzenia podłogowego (ściennego i sufitowego). Firma prowadzi działalność produkcyjną, handlową, zapewniając pełny serwis techniczny obejmujący szkolenia i doradztwo techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemu KAN-therm. Istnieje już na wielu rynkach zagranicznych, ale wciąż poszukuje nowych rynków.

  Radcowie zapoznali się też z portfolio mleczarni SM PIĄTNICA, która jest jedną z najnowocześniejszych firm mleczarskich w Polsce. Zakład skupuje rocznie 333 mln litrów mleka od ponad 2000 dostawców, których gospodarstwa położone są w rejonie tzw. „Zielonych Płuc Polski”. Daje to gwarancję uzyskania surowca o bardzo wysokiej jakości i czystości. Na każdym etapie produkcji mleko jest dokładnie kontrolowane pod względem zachowania rygorystycznych norm i standardów bezpieczeństwa.

  W programie wizyty znalazła się też Łomża. Uczestniczyliśmy w Gali wręczania wyróżnień Łomżyńskie Anioły Biznesu. W Parku Technologicznym zaprezentowały się łomżyńskie firmy: PEPEES – grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych.

  GREENVIT – producent wysokiej jakości ekstraktów roślinnych.

  EDPOL Food and Innovation – firma specjalizująca się we wdrażaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej. Firma produkuje też profesjonalne produkty dla sektora HoReCa.

  Zakłady Spożywcze BONA produkujące ok. 100 różnych produktów do detalu, gastronomii, jak i przemysłu.

  AQUATECH – firma z sektora zielonych technologii. Jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy przemysłowych.

  DOMEL – producent innowacyjnych okien i drzwi.

  NEMITECH – firma zajmująca się projektowaniem maszyn na zamówienie wg indywidualnych potrzeb klienta.

  Odwiedziny Podlasia weszły na stale do programu wizyt organizowanych przez KIG dla zagranicznych dyplomatów.

  Prezentacja Kan Group: pobierz pdf

  Prezentacja Aquatech: pobierz pdf

  Prezentacja Wojciech Babiński: pobierz pdf

  English version

  17 diplomats from 15 embassies took part in the trip to Podlasie. At the same time, the guests of Podlasie were also representatives of regional chambers, which was a great forum for establishing closer contacts. In the center of Bialystok, we participated in the opening ceremony of the exhibition „Economy of Podlasie”, showing the economic potential of the region. Members of the Commercial Counsellors Club took part in the fifth edition of the Eastern Economic Congress in Bialystok. The Eastern Economic Congress is a significant event in the life of the Eastern Poland macroregion, a significant forum for the exchange of views and meetings of business representatives, local authorities and politicians, including those from neighbouring countries.

  Details of the Congress on the website http://www.wschodnikongres.eu/2018/en/

  Counsellors also had the opportunity to meet with the region’s leaders and representatives of the administration, including the voivode, the marshal, and the presidents of Białystok and other cities of Podlasie. We also visited interesting companies operating in the region. We visited the newly built production plant of SaMaSz, a producer of high-quality agricultural machinery (mowers, tedders and rakes, feed carts) and municipal (mowers, tedders and rakes, feed carts) with over 34 years of experience, employing over 700 employees.

  We visited KAN-therm, which deals with the implementation of modern solutions in the field of installation technology in construction. The main product of the company is the KAN-therm installation system, intended for the construction of internal installations of hot and cold water, central heating as well as floor heating and cooling (wall and ceiling). The company conducts production and trade activities, providing full technical service including training and technical consultancy in the field of design, construction and operation of the KAN-therm system. It already exists on many foreign markets, but is still looking for new markets.

  The Counsellors also got acquainted with the portfolio of SM PIĄTNICA dairy, which is one of the most modern dairy companies in Poland. The plant purchases 333 million litres of milk annually from more than 2,000 suppliers, whose farms are located in the area of ​​the so-called „Green Lungs of Poland”. It gives a guarantee of obtaining a raw material of very high quality and purity. At every stage of production milk is carefully controlled in terms of maintaining strict safety standards.

  The program of the visit also included Łomża town. We participated in the award ceremony of the Angels of Business in Łomża. Some companies from Łomża presented themselves in the Technology Park:

  PEPEES – a capital group specializing in potato processing for the production of, among others, potato starch, crystalline and anhydrous glucose, maltodextrin, glucose syrups, semolina and potato flakes or potato protein for feeding purposes.

  GREENVIT – producer of high-quality plant extracts.

  EDPOL Food and Innovation – a company specializing in the implementation and creation of innovative solutions for the food industry. The company also produces professional products for the HoReCa sector.

  BONA Foodstuffs producing approx. 100 different products for retail, catering and industry.

  AQUATECH – a company from the green technology sector. One of the leading experts in the field of decentralized waste water treatment technologies for single-family homes, public or industrial buildings.

  DOMEL – producer of innovative windows and doors.

  NEMITECH – a company dealing in designing machines to order according to individual customer needs.

  Visits to Podlasie have entered the program of visits organized by the Polish Chamber of Commerce for foreign diplomats.

 • Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przybliżył zebranym zmiany, jakie wprowadza przyjęta niedawno ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o zapisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

  Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, właściwy organ oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

  Nowa ustawa zdeterminuje przyszłość SSE. Spółki zarządzające strefami wydawać będą decyzje o wsparciu dla inwestujących firm, przy czym inwestycja będzie mogła być realizowana w dowolnym miejscu w kraju. Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Ubiegający się o wsparcie muszą spełnić kryteria zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Nowa ustawa ma zagwarantować inwestycje w dobre miejsca pracy i w słabiej rozwiniętych regionach. Nowe podejście to duża szansa na wzrost inwestycji szczególnie wśród mniejszych firm. W sesji pytań i odpowiedzi uczestniczyła także Pani Joanna Makarowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji oraz specjaliści z tego Departamentu, a także przedstawiciele kilku stref. Wałbrzyska SSE „Invest-Park” wykorzystała także okazję spotkania z dyplomatami do promocji swojej działalności poprzez nie tylko kontakt bezpośredni przedstawiciela Strefy z naszymi gośćmi, ale także poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych o Strefie.

  W drugiej części spotkania nasi goście mieli możliwość zapoznania się z polską spółką SPMW Rating. Jako nowa agencja ratingowa SPMW Rating została w marcu br. umieszczona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na liście agencji ratingowych uprawnionych do działania na terenie Unii Europejskiej. Jest upoważniona do oceny ryzyka kredytowego państw, instytucji finansowych i przedsiębiorstw gospodarki realnej. Założycielami i akcjonariuszami SPMW Rating są jednocześnie: Piotr Soroczyński – główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej, Adam Piołunowicz – audytor, Jerzy Markiewicz – wieloletni ekonomista związany z sektorem bankowym, oraz Tadeusz Wyrzykowski – specjalizujący się m.in. w ocenach ryzyka. Firmę zaprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Czarzasty, posiadający znakomite doświadczenie na rynku finansowym pełniąc różnorakie funkcje, m.in: dyrektora wykonawczego Banku Pekao SA czy Credit Lyonnais Bank Polska SA, Prezesa Zarządu Bondspot SA (wymiana polskich obligacji), członka Zarządu Związku Banków Polskich czy Izby Polskich Domów Maklerskich, itp.

  Spotkanie moderował Pan Jan Wieliński, doradca Prezesa KIG ds. dyplomatycznych, były ambasador RP w wielu krajach.

  Klub skupia zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za sprawy ekonomiczno-handlowe. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 dyplomatów m.in. z Algierii, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Chin, Cypru, Czech, DR Kongo, Danii, Estonii, Gruzji, Węgier, Indii, Włoch, Japonii, Mołdawii, Czarnogóry, Nowej Zelandii, Rumunii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Pan minister Tadeusz Kościński spotkał się przy okazji z delegacją japońską pod przewodnictwem Pani Ambasador Kazuko Shiraishi, wysłannika ds. Expo 2025 Osaka, Kansai.

  English version

  On 18th June 2018 at the premises of the Polish Chamber of Commerce took place the meeting of the Commercial Counsellors’ Club, the last before the holiday time.

  Mr. Tadeusz Kościński, Undersecretary of State in the Ministry of Entrepreneurship and Technology, outlined the changes brought by the recently adopted law on supporting new investments. This Act introduces a new mechanism for providing support to entrepreneurs in making new investments on the territory of the Republic of Poland, which is intended to supplement the solutions functioning on the basis of the provisions of the Act on Special Economic Zones.

  The Act defines the principles of providing entrepreneurs with support for the implementation of new investments, the competent authority and its competences and mode of operation, as well as the tasks of area managers responsible for supporting new investments.

  The new law will determine the future of the SEZ. Zone management companies will issue decisions on support for investing companies, with the investment being able to be implemented anywhere in the country. Support for the implementation of the new investment will be provided in the form of exemption from income tax. The decision on support will be issued at the entrepreneur’s request by the minister competent for economy, for a fixed period, not shorter than 10 years and not longer than 15 years. Applicants must meet both quantitative and qualitative criteria. The new law is intended to guarantee investments in good jobs and in less-developed regions. The new approach is a great opportunity for investment growth especially among smaller companies. Ms Joanna Makarowska, deputy director of the Investment Development Department and specialists from this Department, as well as representatives of several zones, also participated in the session of questions and answers. The Wałbrzych Special Economic Zone „Invest-Park” also used the opportunity to meet with diplomats and to promote its activity through not only direct contact of the Zone representative with our guests, but also by providing information materials about the Zone.

  In the second part of the meeting, our guests had the opportunity to familiarize themselves with the Polish company SPMW Rating. As a new rating agency, the SPMW Rating was in March 2018 placed by the European Securities and Markets Authority on the list of credit rating agencies authorized to operate in the European Union. It is authorized to assess the credit risk of states, financial institutions and enterprises of the real economy. The founders and shareholders of the SPMW Rating are at the same time: Piotr Soroczyński – chief economist at the Polish Chamber of Commerce, Adam Piołunowicz – auditor, Jerzy Markiewicz – a longtime economist associated with the banking sector, and Tadeusz Wyrzykowski – specializing, among others in risk assessments. The company was presented by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Janusz Czarzasty, with excellent experience in the financial market, performing various functions, including: executive director of Bank Pekao SA or Credit Lyonnais Bank Polska SA, President of the Board of Bondspot SA (exchange of Polish bonds), member of the Management Board of the Polish Bank Association or the Chamber of Polish Brokerage Houses, etc.

  The meeting was moderated by Mr. Jan Wieliński, adviser to the President of the Polish Chamber of Commerce for diplomacy, former ambassador of the Republic of Poland in many countries.

  The Commercial Counsellors’ Club gathers foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters. Approx. 30 diplomats participated in the meeting from Algeria, Armenia, Australia, Austria, Belgium, China, Cyprus, Czech Republic, DR Congo, Denmark, Estonia, Georgia, Hungary, India, Italy, Japan, Moldova, Montenegro, New Zealand, Romania, Spain, United Arab Emirates.

  Minister Tadeusz Kościński met also with a Japanese delegation led by Ms. Ambassador Kazuko Shiraishi, envoy for Expo 2025 Osaka, and Kansai.

  Prezentacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: pobierz pdf

  SPMW Rating: pobierz pdf

  Wałbrzych Special Economic Zone: pobierz pdf

  Wałbrzych Special Economic Zone eng: pobierz pdf

 • Pani Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG opowiedziała o intencjach jakie przyświecały powołaniu Klubu, o jego dotychczasowej aktywności i o planach na przyszłość. Podczas kolacji, w której uczestniczyli także przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z Prezesem Panem Jackiem Piechotą i Wiceprezes Panią Elżbietą Bodzio na czele, wymieniano się informacjami o dotychczasowej współpracy, a także rozmawiano o możliwościach intensyfikacji kontaktów.

  Dyplomaci wzięli też udział w Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest – imprezie organizowanej po raz trzeci przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Wśród prelegentów byli m.in. Ambasador Armenii JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Kazachstanu JE Margułan Baimuchan, Radca Minister Ambasady Białorusi Pan Aleksandr Czesnowski, Radca Minister Ambasady Ukrainy Pan Volodymiyr Bachynsky. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Marszałek Sosnowski dzisiejsze sukcesy eksportu z terenu województwa lubelskiego (200% w stosunku do roku 2006) można zawdzięczać dobrej współpracy i wspólnym działaniom władz, izb, związków producentów i samych przedsiębiorców. Konferencja obfitowała w wiele ciekawych sesji i paneli. W jednym z nich Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL Pan Artur Habza przytoczył kilka dobrych przykładów obsługi inwestora z oficjalnie formalizującego się już Zespołu Biznes Lubelskie oraz opowiedział o lubelskiej fotonice.

  O potencjale gospodarczym regionu goście mogli się także przekonać podczas wizyt studyjnych. Dyplomaci odwiedzili m.in. Ursus, podziemia Browaru Perła, JMP Flawer, Wyspę Wisła.

  Główny profil działalności URSUS to produkcja i sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. W oddziale w Lublinie oprócz ciągników montowane są także samochody typu pick-up Grand Tiger, wyposażone w podwójną kabinę, silnik wysokoprężny o mocy 170 KM i napęd na cztery koła, a także autobusy. Produkty Ursus łączą doskonałą tradycję z nowoczesnością i wysoką jakością.

  Browar Perła przy ulicy Bernardyńskiej to zabytek lubelskiego przemysłu – zmodernizowany dawny klasztor i kościół Ojców Reformatów, w którym w latach 1846 – 2001 produkowano piwo. W 2014 roku udostępniono do zwiedzania pomieszczenia poprodukcyjne w podziemiach Browaru Perła. Goście poznali bogatą historię tego miejsca, wydarzenia i postaci z nim związane oraz dowiedzieli się, jak przebiega proces produkcji i z jakich składników powstaje piwo. Mogli też skosztować, jak smakuje tutejsze piwo.

  JMP Flowers uprawia ponad 70 odmian róż, 70 odmian anturium, a przede wszystkim aż 200 odmian orchidei. Firma zarządza również największą w Polsce, własną hurtową siecią handlową, która posiada łącznie 15 reprezentacyjnych filii, zaopatrujących w świeże kwiaty najlepsze, polskie kwiaciarnie. Hodowla szklana JMP Flowers o powierzchni 18 ha została wyposażona w kompleksowe zaplecze technologiczne i układ kogeneracyjny, dzięki czemu ich produkcja jest samowystarczalna pod względem wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła.

  Ostatnim punktem programu była Wyspa Wisła, kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny położony na nadwiślańskich terenach w Stężycy. To doskonała propozycja dla rodzin i osób, które chcą uciec od wielkomiejskiego zgiełku i aktywnie odpocząć w otoczeniu przyrody. To także miejsce do organizacji kameralnych szkoleń, konferencji czy imprez integracyjnych, imprez kulturalnych czy celebrowania wydarzeń rodzinnych jak wesela itp.

  W wyjazdowym spotkaniu udział wzięli dyplomaci z Armenii, Białorusi, Chin, Cypru, DR Kongo, Danii, Estonii, Francji, Rosji, Senegalu, Słowacji, Hiszpanii, Urugwaju. W swoich wystąpieniach podkreślali oni jak przydatne są tego typu spotkania, podczas których mogą zapoznać się z potencjałem regionów, a także nawiązać ciekawe kontakty osobiste.

  English version

  On 13th -15th  June 2018, at the invitation of the Marshal’s Office, the members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce visited the Lublin province. The diplomats met with the Marshal of the Lubelskie Voivodeship, Mr. Sławomir Sosnowski and a group of employees of the Department of Economy and Foreign Cooperation, including deputy director Mrs. Małgorzata Błaszczyk-Osik. Ms. Karolina Opielewicz, Deputy General Director of PCC, talked about the intentions that led to the establishment of the Club, its current activity and plans for the future. During the dinner, which was also attended by representatives of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce with the President Mr. Jacek Piechota and Vice President Mrs. Elżbieta Bodzio, information about previous cooperation was exchanged, and talked about the possibilities of intensifying contacts.

  Diplomats also took part in the Polish-Eastern Conference PUIG Lub-Invest – an event organized for the third time by the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce. Speakers included Armenian Ambassador HE Edgar Ghazaryan, Ambassador of Kazakhstan HE Marguan Baimuchan, Counselor Minister of the Embassy of Belarus Mr. Aleksandr Czesnowski, Counselor Minister of the Embassy of Ukraine Mr. Volodymiyr Bachynsky. As emphasized in his speech by Marszałek Sosnowski, today’s successes of exports from the Lublin region (200% compared to 2006) can be attributed to good cooperation and joint actions of authorities, chambers, associations of producers and entrepreneurs themselves. The conference was full of many interesting sessions and panels. In one of them, the Director of the Department of Economy and Foreign Cooperation of the UMWL, Mr. Artur Habza, cited several good examples of investor service from the officially formalizing Business Lubelskie Team and talked about the Lublin photonics.

  The guests could also be convinced of the economic potential of the region during study visits. Diplomats visited m.in. Ursus, the underground of Perła Brewery, JMP Flawer, Vistula Island.

  The main business profile of URSUS is the production and sale of tractors and agricultural machinery. In the branch in Lublin, apart from tractors, also Grand Tiger pick-up trucks are mounted, equipped with a double cabin, a 170 HP diesel engine and four-wheel drive, as well as buses. Ursus products combine excellent tradition with modernity and high quality.

  Perła Brewery at Bernardyńska Street is a monument of Lublin’s industry – modernized former monastery and the church of the Reformed Fathers, in which beer was produced in the years 1846 – 2001. In 2014, post-production rooms were opened in the vaults of the Perła Brewery. Guests got to know the rich history of this place, events and people associated with it, and they learned about the process of production and the ingredients of beer. They could also taste how the local beer tastes.

  JMP Flowers grows over 70 varieties of roses, 70 varieties of anthurium, and above all 200 varieties of orchids. The company also manages the largest in Poland, its own wholesale trade network, which has a total of 15 representative branches, supplying the flowers of the best Polish florists with fresh flowers. The company glass farm with an area of 18 ha has been equipped with comprehensive technological facilities and a cogeneration system, thanks to which their production is self-sufficient in terms of electricity and heat generated.

  The last point of the program was the Vistula Island, a leisure and recreation complex located on the Vistula River in Stężyca. This is an excellent proposition for families and people who want to get away from the hustle and bustle of the city and actively rest in a natural setting. It is also a place for organizing intimate trainings, conferences or team building events, cultural events or celebration of family events like weddings, etc.

  Foreign diplomats from Armenia, Belarus, China, Cyprus, DR Congo, Denmark, Estonia, France, Russia, Senegal, Slovakia, Spain, and Uruguay attended the meeting. In their speeches they emphasized how useful these types of meetings are, during which they can get acquainted with the potential of regions, establish interesting personal contacts.

 • Tym razem spotkanie poświęcone było arbitrażowi w Polsce. Sąd arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej wkrótce obchodzić będzie 70 lecie swojej działalności.

  Prezes Sądu Arbitrażowego Pan Marek Furtek oraz Prezes Rady Arbitrażowej Pan Maciej Łaszczuk przedstawili informacje o sądzie, jego historii, uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania, arbitrażu w Polsce, a także o obecnej sytuacji, rodzajach – tematyce prowadzonych postępowań. Pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sadu przekazała informacje statystyczne dotyczące spraw, w jakich rozstrzyga SA przy KIG.

  Sąd w Krajowej Izbie Gospodarczej rozstrzyga także spory międzynarodowe. Pytania gości dotyczyły głównie tej działalności.

  W kwietniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 30 dyplomatów ambasad: Albanii, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chin, Danii, Francji, Gruzji, Indii, Japonii, Mołdawii, Czarnogóry, Palestyny, Panamy, Rosji, Tunezji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Estonii, Nowej Zelandii.

  Po spotkaniu kontynuowano rozmowy w kuluarach, degustując jednocześnie rumuńskie wina, jakie zaprezentowała firma VINARTE.

  Na zakończenie spotkania, prowadzący spotkanie Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, poinformował gości o najbliższych planach dot. Klubu – na etapie uzgodnień jest organizacja spotkania wyjazdowego do Lublina.

  English version

  On 17th April was held at the headquarters of the Polish Chamber of Commerce the next meeting of the Commercial Counsellors’ Club attached to the Polish Chamber of Commerce. The Club, which has been operating for three years, gathers foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters.

  This meeting was devoted to arbitration in Poland. The arbitration court operating at the Polish Chamber of Commerce will soon be celebrating its 70th anniversary.

  The President of the Court of Arbitration Mr. Marek Furtek and the President of the Arbitration Council Mr. Maciej Łaszczuk presented information about the court, its history, legal conditions of functioning arbitration in Poland, as well as the current situation, types and topics of the proceedings. Mrs. Agnieszka Durlik, director general provided statistical information on cases which are resolve in the Arbitration Court at Polish Chamber of Commerce.

  The court in the Polish Chamber of Commerce settles international disputes. Guests’ questions mainly concerned this activity.

  More than 30 diplomats participated in the meeting from embassies: Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, China, Denmark, France, Georgia, India, Japan, Moldova, Montenegro, Palestine, Panama, Russia, Tunisia, Ukraine, United United Arab Emirates, United States, Vietnam, Estonia, New Zealand.

  After the meeting, discussions continued in the lobby, while tasting the Romanian wines presented by the VINARTE company.

  At the end of the meeting, Ambassador Jerzy Drożdż, Director of the Foreign Relations Department, informed the guests about the upcoming Club plans – at the stage of arrangements there is the organization of the trip to Lublin.

  Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Poland

 • Ostanie z serii spotkań Klubu w 2017 r. poświęcone było projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego – Portu Solidarność. Informacjami nt. projektu, jego genezy i uwarunkowań podzielił się z naszymi gośćmi pełnomocnik rządu ds. CPK, Pan Mikołaj Wild. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji ministra, przedstawiającej projekt całościowo, jako quasi strategię transportową dla Polski.

  O zainteresowaniu tematem świadczy frekwencja. W spotkaniu uczestniczyło 52 dyplomatów z 29 ambasad: Armenii, Austrii, Belgii, Kanady, Chin, Chorwacji, Czech, DR Konga, Estonii, Finlandii, Francji, Mołdowy, Niemiec, Grecji, Gruzji, Węgier, Irlandii, Włoch, Kuwejtu, Malezji,  Panamy, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Tajwanu, Holandii, Wietnamu oraz przedstawiciele Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG, PwC, PLL LOT, Lagardere Travel Retail, Kancelarii Prawnej KKLW – łącznie 57 osób.

  Pojawiające się w mediach i przestrzeni publicznej różne opinie nie są do końca spójne i wprowadzają niejasności, stąd bezpośredni przekaz od pełnomocnika rządu ds. CPK został przyjęty z dużą aprobatą. Świetnym uzupełnieniem prezentacji było wystąpienie wiceprezesa PLL LOT, Pana Michała Fijoła.

  Nasi goście zainteresowani są różnymi aspektami związanymi z samym projektem, co wynikało z różnorodności pytań, jakie kierowano do obu prelegentów.

  Członkowie naszego Klubu podkreślali, że byliby bardzo zainteresowani udziałem w kolejnym spotkaniu, poświęconemu temu tematowi, podczas którego mogliby uzyskać ponownie rzetelne informacje o kolejnych etapach realizacji projektu.

  Prezes Andrzej Arendarski wyraził gotowość do dalszej współpracy ze strony Krajowej Izby Gospodarczej przy okazji organizacji podobnych spotkań.

  Partnerami grudniowego spotkania były: PLL LOT, Lagardere Travel Retail oraz Kancelaria Prawna KKLW. Wina na poczęstunek zapewniła firma Winnice Eurazji z Tarnowskich Gór.

  Korzystając z okazji życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

  English version

  The last Commercial Counsellors Club meeting this year took place on 12th December 2017. It was dedicated to the concept of Central Port of Communications. The topic was very interesting The meeting was attended by 52 diplomats from 29 embassies: Armenia, Austria, Belgium, Canada, China, Croatia, the Czech Republic, DRC, Estonia, Finland, France, Moldova, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Ireland, Italy, Kuwait, Malaysia, Panama, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Taiwan, the Netherlands, Vietnam and representatives of the Diplomatic Advisors Group of the President of the Polish Chamber of Commerce, PwC, PLL LOT, Lagardere Travel Retail, KKLW Law Office – a total of 57 people.

  Information about the project, a quasi-transport strategy for Poland, its origin and conditions was shared with our guests by the Government Plenipotentiary for CPK, Mr. Mikołaj Wild.

  Different opinions appearing in the media and public space are not completely consistent, hence the direct communication from the government’s representative was accepted with great approval. The speech of the Vice President of PLL LOT, Mr. Michał Fijol was a great complement to the presentation.

  Our guests are interested in various aspects related to the project itself, which resulted from the variety of questions addressed to both speakers.

  Members of our Club emphasized that they would be very interested in participating in the next meeting devoted to this topic, during which they could get again reliable information about the next stages of the project implementation.

  President of Polish Chamber of Commerce Mr. Andrzej Arendarski expressed the readiness of the Polish Chamber of Commerce for further cooperation while organizing similar meetings.

  The partners of the December’s meeting were: PLL LOT, Lagardere Travel Retail and KKLW Law Firm. Wines for refreshments were provided by the Winnica Eurasia company from Tarnowskie Góry.

  We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

  Download: CPK_eng_ver

 • Wielkopolski Fundusz Rozwoju działający od 2009 r. jest spółką samorządu województwa wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu, w tym rozwoju obszarów miejskich
  i wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O Funduszu, celach i zasadach działania mówił jego Prezes Hubert Zobel.

  Kolejnym etapem była wizyta na targach POLECO SYSTEM. Goście zapoznali się z historią i planami tego największego ośrodka targów w Polsce, spotkali się z Prezesem Targów Przemysławem Trawą, wzięli udział w debacie w ramach konferencji „Gospodarka w obiegu zamkniętym – teoria i praktyka”, a także odwiedzili wybrane stoiska, w tym m.in. stoisko organizowane przez Ambasadę Kanady w Polsce, firmę PROTECHNIKA – laureata tegorocznego Złotego Medalu targów POLECO, czy firmę PRONAR. Zwiedzanie stoisk było okazją do zapoznania się z produktami firm, a także do nawiązania bezpośrednich kontaktów.

  W drugiej części dnia goście odwiedzili Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), który powstał jako pierwszy taki park w Polsce. To miejsce współpracy naukowców, start-upów, a także doświadczonych firm. PPNT jako jedyny w Polsce posiada status jednostki naukowej, która współpracuje ściśle z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O strukturze Parku i jego podstawowych filarach działalności mówiła Zastępca Dyrektora PPNT i jednocześnie członek Zarządu Fundacji UAM, Ewa Kocińska-Lange. Podczas spotkania w Parku dyplomaci zapoznali się także z działalnością izb gospodarczych w regionie m.in. Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji, czy Polsko-Afrykańskiej Izby „ProAfrica”.

  Gościliśmy także na Politechnice Poznańskiej. Uczelnię zaprezentowali: rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz prorektor do spraw nauki prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska. Studenci z Koła Naukowego MECHATRON, pracujący pod opieką prorektora do spraw kształcenia dr hab. Jacka Goca, zaprezentowali zaprojektowane przez siebie roboty. Nie lada gratką była prezentacja bolidu Formuły Student zaprojektowanego przez studentów z Zespołu PUT Motorsport Politechniki Poznańskiej.

  Z dyplomatami spotkał się Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którego kompetencjach znajdują się  sprawy gospodarcze.

  W drugim dniu wizyty odwiedziliśmy wielkopolskie firmy posiadające duży potencjał eksportowy, w tym firmę SOLARIS, producenta nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej. Solaris to także czołowy producent w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów z napędem elektrycznym. Produkowany przez Solaris Autobus Solaris Urbino 12  został wybrany „Autobusem Roku 2017”. Gościliśmy także w firmie CLIP. Clip Logistyka to operator  logistyczny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze logistycznej. Baza firmy, z sześcioma nowoczesnymi magazynami klasy A, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch korytarzy TEN-T oraz blisko autostrady Berlin – Warszawa.

  W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 20 dyplomatów z 18 ambasad.

  Poznański Park Naukowo Technologiczny: pobierz pdf

  Clip: pobierz pdf

  Solaris: pobierz pdf

  Spotkanie z Radcami Handlowymi: pobierz pdf

  Kierownictwo Krajowej Izby Gospodarczej reprezentowała Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Krajowa Izba Gospodarcza organizując spotkania Klubu w regionach pełni rolę „pomostu” pomiędzy włodarzami regionów a korpusem dyplomatycznym, wspierając w ten sposób internacjonalizację naszych rodzimych firm.

   

 • Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2017/pl/

  Poza Kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające na Podlasiu.

  Odwiedziliśmy firmę RODEX, uznanego producenta energooszczędnych okien i drzwi PCV. Produkty firmy to zarówno tradycyjne okna i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej, ale także okna w innowacyjnym systemie HFL; okna o różnych sposobach otwierania i różnych rodzajach skrzydeł, zarówno do obiektów już istniejących, jak i nowo powstałych.  Radcowie zapoznali się też z portfolio firmy PROMOTECH, producenta profesjonalnych elektronarzędzi, wiertarek na podstawie elektromagnetycznej, ukosowarek do blach i rur, wózków do automatyzacji spawania i cięcia oraz spawalniczych systemów portalowych i wielu innych. Obecnie firma oferuje ponad 300 produktów, dostarczając swoim partnerom

  biznesowym unikalne produkty, z technologią maszynową wiodącą w skali światowej.

  Pod dużym wrażeniem byli nasi goście podczas wizyty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Zakład to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną. Dzięki spalaniu objętość odpadów zmniejszana jest 15-krotnie, a ich masa po spaleniu zmniejsza się 3-krotnie. Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku i innych miast Podlasia.

  Uczestnikom zaprezentowaliśmy także walory turystyczne regionu w ramach rejsu po jeziorach augustowskich z udziałem Burmistrza Augustowa. W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 12 dyplomatów z 10 ambasad. Dla niektórych dyplomatów była to pierwsza wizyta na Podlasiu, inni odwiedzili Białystok po raz kolejny. Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów.

  Zgodnie z planami członkowie naszego Klubu odwiedzą jeszcze w tym roku Wielkopolskę.

 • W wizycie udział wzięło 19 dyplomatów z 16 krajów. Podczas pobytu w Łodzi gościom zaprezentowano m.in. „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, komplex który stanowić będzie podstawową powierzchnię dla planowanej Wystawy.

  Jednym z największych atutów kandydatury Polski i Miasta Łodzi do organizacji International EXPO 2022 jest proponowana lokalizacja Wystawy, która znajduje się w samym centrum – Europy, Polski i w centrum Miasta, będąc częścią rdzenia priorytetowej pod kątem rewitalizacyjnym Strefy Wielkomiejskiej” – podkreślał podczas prezentacji Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Łodzi. Wystawa w samym centrum miasta oznacza również znakomite skomunikowanie terenu. Obecność nowoczesnego dworca Łódź Fabryczna i planowana budowa tunelu wpływają zarówno na możliwość obsługi komunikacyjnej uczestników i odwiedzających, jak też na możliwość obsługi Wystawy od strony logistycznej. Koncepcja EXPO 2022 przekształca ją z imprezy wystawienniczej w festiwal aktywności miejskiej. Poprzez wprowadzenie do programu elementów sentymentalnych i emocjonalnych, doświadczeń pojedynczych uczestników przemian rewitalizacyjnych, historii indywidualnych osób, wzrośnie wiarygodność zarówno miasta jako poligonu działań rewitalizacyjnych, jak również Programu jako rzeczywistego testimonium – przekonywał Robert Kolczyński, p.o. Dyrektora Wydziału ds. Spraw Zarządzania Projektami UM w Łodzi. Jako temat (hasło przewodnie) EXPO 2022 przyjęto City Re:Invented.

  „Jestem przekonany, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z koncepcją organizacji EXPO właśnie w Łodzi może okazać się istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje podczas głosowania w BIE przedstawicieli krajów, z których przyjechali goście” – dodał towarzyszący  dyplomatom Marek Kłoczko, wiceprezes-dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

  Goście odwiedzili także zrewitalizowaną Fabrykę Grohmana, która jest siedzibą Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Zarządu wraz ze swoim zespołem zaprezentowała Strefę, która obejmuje 3 województwa i rozciąga się na terenie ponad 1300 ha. Strefa oferuje pomoc publiczną w zróżnicowanej wysokości w zależności od wielkości firm i charakteru planów inwestycyjnych na terenie Strefy. Atuty to zasoby ludzkie, centrum nowych technologii (m.in. BioNanoPark) oraz tradycje przemysłowe. Ciekawym programem prowadzonym przez Strefę jest Program Partner oraz akcelerator Startup Spark, który powstał w ramach działania ScaleUp programu Start in Poland.  W Strefie dbają o inwestorów; m.in. działa tutaj szkoła brytyjska, która pozwala na utrzymanie jednolitego poziomu nauczania dla dzieci kadry inwestorów w przypadku ich przeprowadzki. Organizowane są też Business Mixery, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Uczestnicy Business Mixer Łódzkiej SSE biorą udział w serii bezpośrednich spotkań. Jest to idealna szansa, aby zaprezentować firmę, wymienić się wizytówkami, zawrzeć nowe kontakty i znaleźć odpowiednich kooperantów, dostawców i klientów.

  W drugiej części dnia zagraniczni goście zapoznali się z przykładami rewitalizacji odwiedzając m.in. Księży Młyn, Pałac Herbsta, Piotrkowską OFF, Manufakturę – zrewitalizowaną fabrykę Poznańskiego, czy hotel Vienna House Andel’s.

  Dyplomaci byli pod wrażeniem.
  „Łódź to dla mnie miasto Nr 1 w Polsce” – mówił jeden z afrykańskich dyplomatów.
  „Dziękuję ogromnie za doskonałą wizytę studyjną zorganizowaną przez KIG do Łodzi, która pomogła docenić mocne atuty Miasta, chcącego gościć EXPO 2022” – napisał radca z Indii.
  „Byłem pod wielkim wrażeniem tego miasta” – wtórował radca z Portugalii.

  Wyniki głosowania Biura Wystaw Światowych już w połowie listopada br.
  Liczymy na poparcie kandydatury Łodzi.

  Presentation EXPO: pobierz pdf

  Main premises: pobierz pdf

 • W kwietniowym spotkaniu uczestniczyło ok. 50 dyplomatów z 6 kontynentów, w tym z takich krajów jak: Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chin, Chorwacji, Czech, Demokratycznej Republiki Konga, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Indonezji, Iranu, Japonii, Kuwejtu, Łotwy, Litwy, Libii, Luksemburga, Macedonii, Mołdowy, Czarnogóry, Maroka, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wietnamu.

  Tym razem gościem Klubu Radców Handlowych przy KIG był Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zaś głównym tematem spotkania Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz szeroko pojęta dyplomacja gospodarcza. Radcowie pytali o różne aspekty, w tym m.in. o strategię dotyczącą innowacji.  Odpowiadając minister Kwieciński wskazał, że Polska doceniając wagę innowacji dla rozwoju gospodarczego uruchomiła specjalny program dla innowacyjnych firm, głównie start-upów o nazwie Start in Poland, na realizację którego przeznaczono budżet w wysokości ok. 1 mld USD. Charakteryzując stan polskiej gospodarki wiceminister rozwoju mówił m.in. że resort finansów zakłada, że w 2017 r., w efekcie oczekiwanego przyspieszenia w wydatkowaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20, inwestycje zwiększą się – w ujęciu rocznym – realnie o 7,2 proc. Wzrost na zbliżonym poziomie ma utrzymać się w kolejnych latach prognozy. Nie wykluczył, że wzrost PKB Polski będzie wyższy niż prognozowane 3,6 proc. Minister Kwieciński wskazał także, że bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi obecnie 8,2 proc.

  Uzupełnieniem wystąpienia Pana Ministra Kwiecińskiego były informacje nt. systemu instytucjonalnego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju przekazane przez Pana Pawła Borysa, Prezesa Zarządu PFR. Radcowie dopytywali m.in. o nowe instrumenty finansowe oferowane przez PFR, PAIH, KUKE i BGK w zakresie internacjonalizacji polskich firm, rozwoju eksportu, czy inwestycji zagranicznych. Zainteresowanie wzbudził też system nadzoru PFR nad poszczególnymi agencjami, wchodzącymi w skład Funduszu.

  Jako pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 minister Kwieciński przedstawił także koncepcję Expo, o którego organizację w Łodzi Polska ubiega się konkurując z Minneapolis (USA) i Buenos Aires (Argentyna). Łódzkie Expo miałoby odbyć się pod hasłem CITY:REINVENTED.

  Jednym z celów cyklu spotkań Klubu jest stworzenie platformy do prezentacji naszych partnerów – wiodących polskich firm, mających duży potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem gościem Klubu była Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Przedstawiciele PGZ SA na czele z  Panem Mirosławem Tarczoniem, dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej, przedstawili komplementarną ofertę spółek wchodzących w skład Grupy.

  Prezes KIG, Andrzej Arendarski poinformował gości o planach dot. Klubu. Na etapie uzgodnień jest organizacja spotkań w regionie dolnośląskim oraz wielkopolskim.

  Prezentacja Expo: pobierz pdf

  Prezentacja PGZ: pobierz pdf


  English version

  On 19th April, 2017 was held the succeeding meeting of the Commercial Counselors’ Club at the Polish Chamber of Commerce. Since almost three years active Club brings together foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters. About 50 diplomats from 6 continents attended the last meeting representing Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, France Kuwait, Latvia, Lithuania, Libya, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Montenegro, Morocco, New Zealand, Norway, Peru, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Tunisia, United Arab Emirates, United States of America and Vietnam.

  This time the guest of the Club of Commercial Counselors at KIG was Mr. Jerzy Kwieciński, Secretary of State at the Ministry of Economic Development, while the main topic of the meeting was the Strategy for Responsible Development and economic diplomacy. Diplomats asked about various aspects, including an innovation strategy. Answering Mr. Kwieciński pointed out that Poland is aware of the importance of innovation for economic development and launched a special program for innovative companies, mainly start-ups called Start in Poland, for which the budget was allocated about $ 1 billion. Talking about the Polish economy, the deputy minister of economic development underlined, that the Ministry of Finance assumes that in 2017, as a result of the expected acceleration in spending EU funds from the 2014-20 financial perspective, investments will grow by 7.2% in real terms. Growth at the similar level is expected to be continuing in the next years forecast. He did not exclude that the GDP growth of Poland would be higher than the forecasted 3.6%. Minister Kwieciński also pointed out that unemployment rate in Poland is at a record low level (currently 8.2%).

  In addition to Mr Kwiecinski’s speech, there was information on the institutional system within the framework of the Polish Development Fund (PFR) provided by Mr. Paweł Borys, the President of the PFR Board. Diplomats were interested in new financial instruments offered by PFR, PAIH, KUKE and BGK in the field of internationalization of Polish companies, export development or foreign investment.

  As a Government Plenipotentiary for Expo 2022, Minister Kwieciński also presented the concept of Expo. Poland is  competing which the organization of EXPO in Lodz Poland with Minneapolis (USA), and Buenos Aires (Argentina). The Łódź Expo would take place under the slogan CITY RE:INVENTED.

  One of the goals of the Club’s meetings is to create a platform for the presentation of our partners – leading Polish companies with great potential for development on foreign markets. During the last meeting the guest of the Club was Polish Armaments Group PLC (PGZ SA ). Representatives of PGZ SA headed by Mr. Mirosław Tarczoń, the director of the International Co-operation Office, presented a complementary offer of the Group’s companies.

  Andrzej Arendarski, the President  of the Polish Chamber of Commerce informed about the Club’s plans. This year we would like to organize meetings in the Lower Silesian (Dolnośląskie) and in the Greater Poland (Wielkopolskie) regions.

  Expo presentation: download pdf

  PGZ presentation: download pdf

 • Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, znaczące forum wymiany poglądów i spotkań przedstawicieli biznesu, lokalnych władz i polityków, także tych z krajów sąsiedzkich. Tematyka Kongresu była bardzo zróżnicowana. W Kongresie wzięło udział wielu prominentnych gości i specjalistów. W sesji plenarnej drugiego dnia Kongresu Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, stwierdził, że strategia rządu na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być konsultowana, a później realizowana przy  udziale przedstawicieli samorządu gospodarczego, tj. przedstawicieli biznesu. Ankieta, jaka została przeprowadzona wśród uczestników sesji pokazała, że współdziałanie rządu i przedstawicieli regionu jest – w opinii ankietowanych – kluczowym dla wsparcia rozwoju w najważniejszych obszarach.

  Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/

  Poza kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające na Podlasiu. Radcowie zapoznali się z portfolio mleczarni MLEKOVITA; przeprowadzili indywidualne rozmowy z handlowcami. Odwiedziliśmy firmę SaMasz, producenta maszyn rolniczych i komunalnych, zwiedzając halę produkcyjną oraz plac z gotowymi produktami. Pod dużym wrażeniem byli nasi goście podczas wizyty w rodzinnej firmie ChM, produkującej implanty medyczne. Podczas zapoznawania się z procesem produkcji mogliśmy także zobaczyć pracę drukarki 3D, pierwszej w Polsce takiej drukarki używanej w celach komercyjnych.

  Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku, Łomży, Suwałk, Hajnówki.
  Starosta hajnowski i burmistrz Hajnówki byli gospodarzami w trakcie turystycznego wątku wizyty. Goście odwiedzili Białowieski Park Narodowy, w tym rezerwat żubrów oraz Muzeum Przyrodniczo-Leśne.

  Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele Prezydium KIG oraz izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów.

  W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 17 dyplomatów z 15 ambasad. Dla niektórych dyplomatów była to pierwsza wizyta na Podlasiu, inni odwiedzili Białystok po raz kolejny.

  Zgodnie z planami członkowie naszego Klubu odwiedzą jeszcze w tym roku Śląsk, w tym Katowice i inne miasta regionu.

  Prezentacja: Pobierz

  Relacja w wersji angielskiej: Pobierz

 • W wizycie organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego udział wzięło 33 dyplomatów z 29 krajów, z 5 kontynentów. Delegacji przewodniczył Prezes KIG Andrzej Arendarski.

  Dyplomaci mieli okazję poznać gospodarcze oblicze Podkarpacia oraz innowacyjne i inteligentne specjalizacje regionu.

  „Podkarpacie ma ogromne walory. Tu się czuje wielką energię, tu są prężne firmy, które same osiągnęły sukces i potrafią kooperować z najlepszymi firmami na świecie. To jest najlepsza legitymacja, aby ściągnąć tu inne firmy ze świata. Region jest dobrze skomunikowany, ma duży potencjał, dobrze wyszkolone kadry. To niezaprzeczalne atuty” – podkreślił Prezes Arendarski.

  Wizyta rozpoczęła się konferencją w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, podczas której zaprezentowano region, jego stolicę oraz istniejące na Podkarpaciu klastry. Poza stolicą województwa goście odwiedzili także Krosno, Mielec, Baranów Sandomierski oraz Stalową Wolę oraz działające na tym obszarze Specjalne Strefy Ekonomiczne. Wszędzie spotykali się z władzami lokalnymi i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

  Zorganizowano także szereg wizyt studyjnych w firmach działających na Podkarpaciu. Goście mieli okazję odwiedzić producenta wysoko precyzyjnych elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego – firmę McBraida. W Krośnie obok Centrum Dziedzictwa Szkła dyplomaci zawitali do firmy Splast, która specjalizuje się w przetwórstwie technicznych tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej. W Mielcu poza Inkubatorem Nowych Technologii IN-TECH zorganizowano objazd po Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec odwiedzając Melex A&D Tyszkiewicz, firmę produkującą znane na całym świecie pojazdy elektryczne i wózki golfowe, a także firmę Bury Technologies – wiodącego producenta rozwiązań multimedialnych dla przemysłu motoryzacyjnego i telefonii komórkowej.

  Nie lada gratką miał być lot pokazowy samolotu M-28, który został odwołany ze względu na złe warunki pogodowe.

  Zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim było namiastką turystycznej prezentacji regionu. W pięknej Sali Zamku zaprezentowano z kolei Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przed powrotem do Warszawy włodarze Stalowej Woli zaprosili gości do laboratorium filii Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wizyta w Uniwheels Production, wiodącego producenta felg ze stopów lekkich była ostatnim etapem tego krótkiego, ale jakże intensywnego programu.

  Klub Radców Handlowych przy KIG, zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce odpowiedzialnych za współpracę ekonomiczną i handlową, rozpoczął działalność w 2014 r. Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Działania KIG stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu. Kilkoro dyplomatów już zapowiedziało kolejne wizyty na Podkarpaciu z delegacjami przedsiębiorców.

 • Po powitaniu Prezesa KIG, Andrzeja Arendarskiego, merytorycznego wprowadzenia dokonał przedstawiciel Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej Janusz Turski podkreślając zaangażowanie Komitetu, reprezentanta szerokiego grona przedsiębiorstw, w wypracowywanie stanowisk i rekomendacji dotyczących kreowanej przez UE polityki klimatyczno-energetycznej i jej wpływu na polską gospodarkę.

  Pan Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Min. Środowiska przekazał informacje o przyjętym przez  195 krajów Porozumieniu Paryskim UNFCCC, w którym z taką samą uwagą potraktowano działania zmierzające do redukcji emisji CO2 poprzez m.in. wprowadzanie nowych technologii, czy zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym, jak również jego pochłaniania m.in. przez lasy. Podkreślił także dobrowolny charakter pomocy finansowej dla krajów rozwijających się, jaką świadczyć mają kraje, które znalazły się w poszerzonej bazie donatorów. Oznacza to że nie nałożono na Polskę żadnych zobowiązań finansowych – pomoc finansowa świadczona przez Polskę będzie miała charakter dobrowolny – dodał Paweł Sałek.

  Gość podkreślił również działania polskiej delegacji podczas Szczytu, które skierowane były m.in. na promocję Polski jako lidera we wdrażaniu konwencji klimatycznej. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy wzroście PKB o 100% Polska dokonała 5 krotnie większej redukcji CO2 niż wynikało to z zapisów Protokołu z Kyoto (redukcja na poziomie 30% zamiast 6%). Warto też podkreślić aktywny udział Polski w organizację kolejnych konferencji COP. Podczas Szczytu w Paryżu uznano polskie racje promujące lasy jako pochłaniacz CO2 (zapis taki znalazł się w Porozumieniu Paryskim). Wiceminister Sałek przekazał także informacje nt. udziału przedstawicieli polskiego rządu, w tym m.in. Premier Beaty Szydło oraz Ministra Środowiska Jana Szyszko na COP21 w Paryżu.

  W spotkaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. uczestniczyło ponad 30 dyplomatów, ponadto przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Senatu, izb bilateralnych, a także ekspertów Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej.

  Spotkania Klubu to także platforma prezentacji polskich firm, posiadających potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem swoją ofertę zaprezentowały firmy: EL-Q oraz Consus Group.

  Z uwagi na fakt, że było to pierwsze spotkanie w Nowym Roku z życzeniami noworocznymi goście otrzymali symboliczny prezent w postaci magnetycznej zakładki z nadrukiem obrazu Edwarda Dwurnika, jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy.

  Prezes Arendarski poinformował gości o kolejnym spotkaniu Klubu Radców Handlowych przy KIG, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016 r. Tym razem będzie to 2-dniowe, wyjazdowe spotkanie na Podkarpacie organizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 • W zorganizowanej przy współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych  wizycie udział wzięło 26 dyplomatów z 21 krajów, a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas pobytu w NCBJ gospodarze zaprezentowali m.in. reaktor badawczy „Maria”, Ośrodek Radioizotopów Polatom, Zakład Aparatury Jądrowej HITEC, Centrum Informatyczne Świerk oraz Park Naukowo-Technologiczny.

  Zbigniew Gołębiewski, zastępca dyrektora NCBJ ds. ekonomicznych i rozwojowych wyraził zadowolenie, że zaproszenie do złożenia wizyty w Świerku przyjęła tak liczna grupa dyplomatów oraz podkreślił, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z szeroką i zróżnicowaną ofertą instytutu w wielu przypadkach może okazać się czynnikiem decydującym o nawiązaniu konkretnych rozmów handlowych.  „Wierzę, że pobyt i zainteresowanie naszych gości różnymi aspektami działalności NCBJ przyniosą nam wszystkim wymierne korzyści już w najbliższej przyszłości”  – dodał.

  Marek Kłoczko, wiceprezes-dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej zaznaczył, że cykliczne spotkania w ramach Klubu i omawianie tematów ważnych z punktu widzenia naszych interesów zagranicznych to przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. „ Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi i firmami a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu” – dodał.

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

  Prezentacja NCBJ: Pobierz pdf

 • Po serii spotkań w stolicy, poświęconych tematyce ekonomicznej i prezentacji wybranych polskich firm, dysponujących potencjałem na rynkach zagranicznych, w dniach 18-21 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członkowie Klubu byli tym razem gośćmi ziemi podlaskiej (w marcu zagraniczni goście odwiedzili województwo pomorskie).

  Tym razem 22 dyplomatów, przedstawicieli 19 krajów z 4 kontynentów uczestniczyło w ciekawych spotkaniach z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu odwiedzając Suwałki, Augustów, Grajewo, Narew, Bielsk Podlaski oraz Białystok. W Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, podobnie jak i w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku odbyły się konferencje, mające na celu prezentację ekonomicznego potencjału regionów. Z ofertą podlaskiego biznesu radcowie mogli się także zapoznać podczas wystawy zorganizowanej przez Suwalską SSE. Zagraniczni goście odwiedzili także firmę MALOW w Suwałkach, produkującą metalowe meble, mleczarnię MLEKPOL w Grajewie, stocznię jachtów ŚLEPSK w Augustowie, firmę AC w Białymstoku, produkującą samochodowe instalacje gazowe, producenta ciągników i maszyn rolniczych i komunalnych PRONAR w Narwi, a także producenta domów modułowych – firmę UNIBEP w Bielsku Podlaskim. Potencjał prezentowanych firm przeszedł najśmielsze oczekiwania naszych gości.
  Członkowie Klubu w swoich wystąpieniach informowali o kierunkach potencjalnej współpracy gospodarczej z reprezentowanymi przez nich krajami.
  Uczestnikom wyjazdowego spotkania Klubu zaprezentowaliśmy także walory turystyczne regionu w ramach rejsu po jeziorach augustowskich.

  Partnerem przedsięwzięcia była Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, z prezesem Witoldem Karczewskim na czele. W spotkaniach wzięli udział włodarze regionu i przedstawiciele administracji i samorządów poszczególnych miejscowości, w tym m.in. Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Z ramienia KIG uczestniczył Wiceprezes-Dyrektor Generalny Marek Kłoczko.

  Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Nasze działania stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu.

  English version

  Polish Chamber of Commerce has created a new formula of the foreign promotion for domestic regions and companies. Established in May 2014 at Polish Chamber of Commerce the Commercial Counsellors Club brings together accredited in Poland foreign diplomats responsible for economic issues. After a series of meetings in the capital city devoted to economy and to the presentations of selected Polish companies with potential to compete on foreign markets, there was a succeeding meeting outside Warsaw between 18 June and 21 June 2015. This time Club members were hosted in Podlasie (previously in March our foreign guests visited Pomorskie voivodship).

  On this occasion 22 diplomats, representatives of 19 countries from 4 continents participated in interesting meetings with representatives of regional and local businesses while visiting Suwalki, Augustow, Grajewo, Narew, Bielsk Podlaski and Bialystok. Conferences held in the Science and Technology Park in Suwalki as well as in the Science and Technology Park in Bialystok aimed at presenting the economic potential of the region. Club members got also familiar with the offer of Podlasie business during the exhibition organized by the Suwalki Special Economic Zone. Moreover, foreign guests visited the metal furniture manufacturing company MALOW in Suwalki, the dairy MLEKPOL in Grajewo, yachts shipyard ŚLEPSK in Augustów, the automotive gas installation producer “AC” in Bialystok, a manufacturer of tractors, agricultural and municipal machinery PRONAR in Narew and also a manufacturer of modular houses – company UNIBEP in Bielsk Podlaski. The potential of the presented companies surpassed our guests’ expectations. In their speeches the Club members informed about the directions of potential economic cooperation with the countries they represented. While cruising on the lakes next to Augustow we also showed the participants the regional touristic attractions.

  Chamber of Commerce and Industry in Bialystok, and its President Witold Karczewski were our partners in coordinating this project. The representatives of the regional authorities and local governments, including Podlaskie Province Governor Andrzej Meyer, Marshal of Podlasie Mieczyslaw Kazimierz Baszko, Mayor of Białystok Tadeusz Truskolaski, Mayor of Suwalki Czeslaw Renkiewicz attended these meetings. Polish Chamber of Commerce was represented by Vice President-Director General Marek Kłoczko.

  We believe that PCC’s initiative to organize the meeting series with foreign diplomats and representatives of regional and local business is an important factor in economic promotion of Poland. Our actions are an important prerequisite for the development of the process of Polish enterprises internationalization.

  We are confident that the established contacts will result in economic cooperation between the authorities of the region, local companies and businesspeople from countries represented by the members of the Club.

 • Partnerami przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gdańsk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.

  Dwudziestu członków Klubu uczestniczyło w uroczystym otwarciu i zwiedzaniu targów Amberif. Odbyło się też spotkanie z bursztynnikami. Poza pozytywnymi wrażeniami była to możliwość zapoznania się z potencjałem polskiej branży bursztynniczej.

  Prezes Zarządu oraz kierownictwo Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z przedstawicielami z Bydgoszczy i Grudziądza oraz Dyrektorem Invest in Pomerania przekonywali o wyjątkowych możliwościach inwestowania na północy Polski podczas wizyty w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podkreślano walory świetnej współpracy na linii samorząd lokalny, ośrodki naukowo-badawcze, biznes. PSSE zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, a na terenach byłej stoczni Gdynia tworzy Bałtycki Port Nowych Technologii. Zorganizowano wizyty w kilku innowacyjnych firmach, działających na terenie Parku. Członkowie Klubu zobaczyli jak przygotowywany jest pierwszy na świecie pełnometrażowy malarski film animowany o życiu Vincenta Van Gogha w Studiu BreakThru Films (www.breakthrufilms.pl). W 2008 roku Studio zostało uhonorowane statuetką Oskara za krótkometrażowy film animowany „Piotruś i wilk”. Odwiedzili firmę FancyFon – tworzącą oprogramowanie dla klientów globalnych oraz świadczącą usługi z zakresu zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami (www.fancyfon.com). W Studiu Motyw zapoznali się z projektem podwodnego hotelu na Malediwach. Odwiedzili także firmę Svanvid (www.svanvid.com) – producenta aktywnych i naturalnych surowców dla branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej.

  Dyplomaci z 16 krajów, z pięciu kontynentów odwiedzili też gminę Gniewino. Troska miejscowych władz o harmonijny rozwój całego regionu, przy dbałości o zachowanie naturalnego piękna okolic zaowocowały powstaniem kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „Kaszubskie Oko”. W gminie działa hotel Mistral, który w 2012 r. podczas mistrzostw Euro 2012 gościł ekipę hiszpańską. Przedstawiciele gminy przedstawili także plany powstania nowych obiektów oraz możliwości inwestycyjne na terenie gminy, zapraszając do współpracy.

  Do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami miejscowych elit doszło podczas kolacji w hotelu Gdańsk. Wzięli w niej udział przedstawiciele urzędów Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Targów Gdańskich, Stowarzyszenia Bursztynników, organizacji Pracodawcy Pomorza oraz przedstawiciele Biznesu, w tym m.in. Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, firmy Fresh Bike.

  Prezes KIG, Andrzej Arendarski wyraził nadzieję, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu, a krajami reprezentowanymi przez członków Klubu.

  English version: Pobierz pdf

  Prezentacja: Pobierz pdf

 • Stanowisko polskiego rządu przedstawili Robert Piłat, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Karolina Załuska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawili oni także informacje o działaniach podejmowanych przez polski rząd na rzecz polskich firm poszkodowanych w wyniku embargo. Podczas prezentacji Pan Piłat podkreślił, że wyniki Nadzwyczajnej Komisji UE ds. Rolnictwa nie spotkały się z akceptacją strony polskiej.

  Temat wzbudza duże zainteresowanie, stąd w spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesięciu zagranicznych dyplomatów, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

  Prezentacja: Pobierz pdf

  English version

  Nieformalna część spotkania była okazją do dalszej wymiany poglądów. Nasi goście mieli szansę spróbowania polskich jabłek, umytych technologią Ozonepack firmy Janfruit, zapoznać się z ofertą firmy Mokobody oraz degustować wspaniałe polskie wina z winnicy Dom Bliskowice.

  On 8 October 2014 Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce had a meeting dedicated to the agricultural topic, especially to the Russian export ban on agricultural and food products which was implemented in August this year. Polish government’s standpoint was introduced by Mr. Robert Piłat Director of Department of International Cooperation and by Ms. Karolina Załuska, Head of Horticultural Division of Department of Agricultural Markets in the Ministry of Agriculture and Rural Development. They also provided information on actions taken by Polish administration to help companies which were affected by the Russian embargo. During the presentation Mr. Piłat highlighted that the outcome of the Extraordinary EU Agriculture Council held on 5th September didn’t meet Polish expectations.

  On the meeting more than 50 diplomats accredited to Poland were interested and actively took part in a debate with the presenters.

  The informal part of the meeting was also a great opportunity to exchange views on the topic. Moreover, our guests could taste Polish apples washed by “ozonpack” technology by Janfruit company, familiarize themselves with Mokabody company offer and as well taste great Polish wines from Winery Dom Bliskowice.

 • Krajowa Izba Gospodarcza zainicjowała stworzenie Klubu Dyplomatów ds. Ekonomicznych z placówek i agencji handlowych akredytowanych w Polsce, którego nazwa brzmi „Klub Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarcze”j (ang. Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce
  tj. CCC at PCC ).

  W dniu 15 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 miało miejsce inauguracyjne spotkanie.  Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem. Ponad 70% dyplomatów zadeklarowało chęć uczestnictwa w spotkaniach Klubu.

  Na pierwsze spotkanie, poświęcone analizie raportu OECD dot. polskiej gospodarki, którego dokonał Pan Ryszard Petru, przybyło ponad 40 dyplomatów reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele administracji, w tym Pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu i Pan Jaromir Sokołowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Pani Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa oraz Pan Maciej Kołodziejski, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pan Adam Orzechowski, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki.
  Obecni byli także ambasadorowie RP, zasłużeni w rozwijaniu naszych kontaktów międzynarodowych, a także prezesi izb bilateralnych. Do sukcesu spotkania przyczynili się nasi sponsorzy: firmy BATIDA, DobreWina i WTC Warsaw. Członkowie Klubu otrzymali zaproszenia jako goście honorowi do udziału w imprezie „Poland Speciality Foods and Beverages” w dniu 11 czerwca br. organizowanej przez media group BiznesPolska.

  Ideą Klubu jest organizowanie cyklicznych, nieformalnych spotkań, co ułatwi członkom Klubu wzajemne kontakty, a także kontakty z przedstawicielami administracji czy instytucji w Polsce, związanych z tematyka gospodarczą. Gospodarzami kolejnych spotkań będą poszczególni członkowie klubu, czy też ich grupy i to oni będą proponować tematykę. Kolejne merytoryczne spotkanie odbędzie się we wrześniu. Jego  organizatorami będą dyplomaci z krajów Czwórki Wyszehradzkiej
  tj. Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Podczas rozmów pojawiły się też propozycje kolejnych spotkań.
  W bardziej odległej perspektywie przewidywane są też spotkania w polskich regionach, współorganizowane z izbami regionalnymi. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Andrzej Arendarski podkreślił w swoim wystąpieniu, że planowany cykl wydarzeń ma na celu stworzenie platformy korpusu dyplomatycznego ds. ekonomicznych jako forum do zacieśniania współpracy, a przez to intensyfikacji działań związanych z promocją gospodarczą. Będzie to także platforma do prezentacji naszych partnerów – wiodących polskich firm, mających duży potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych.

  English version

  Polish Chamber of Commerce has initialized the Club of Diplomats for economic issues integrating the representatives of embassies and trade agencies accredited in Poland. The name given to this entity is: Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce i.e CCC at PCC.

  On 15th of May at the Polish Chamber of Commerce headquarter at 4 Trębacka Street the inauguration meeting was held. The initiative of establishing the Club were welcomed with great pleasure by diplomats among which 70% declared their will of participation in the events of the Club hosted at PCC.

  The first meeting was dedicated to the analysis of OECD’s report concerning Polish economy led by Mr. Ryszard Petru. Over 40 diplomats representing all continents were present. The Guests of Honor were  the representatives of Polish authorities including Mr. Olgierd Dziekoński (Secretary of State), Jaromir Sokołowski (Undersecretary of State) at Chancellery of the President of Poland, Mrs. Krystyna Gurbiel (Undersecretary of State in the Ministry of Agriculture), Mr. Maciej Kołodziejski (Deputy Director of Economic Cooperation Department in the Ministry of Economy) and Mr. Adam Orzechowski (Deputy Director of the Department of Trade Policy in the Ministry of Economy). Among the participants there were a Presidents of Bilateral Chambers of Commerce, as well as Polish ambassadors, well known for their influence on development of our foreign relations. Contributors of the success of our meeting were our sponsors: BATIDA, DobreWina and WTC Warsaw. The Club Members had received an invitation to participate in “Poland Specialty Foods and Beverages” event organized on 11th of June by media group BiznesPolska.

  The main idea of the Club is to organise informal meetings on a regular basis in order to support mutual contacts of its members, as well as providing them help in contacts with state authorities and other institutions of Poland in the field of economy. The hosts of future meetings will be particular members or the groups of members and they will propose the topic of the event. Next substantive meeting will take place in September 2014 and will be organized by diplomats from countries of the Visegrad Group i.e. Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland. On the meeting the diplomats had suggested the subjects of next events. In the long term the regional meetings are planned in cooperation with regional chambers of commerce. The President of the PCC Mr. Andrzej Arendarski has emphasized in his speech that the idea of those meetings is to create a forum for economic diplomats in order to enhance their cooperation and to intensify the economic promotion. It is also intended to be a platform for the presentation of our partners – the leading Polish companies and their activities abroad.

 • Celem spotkań zagranicznych dyplomatów, zajmujących się tematyką ekonomiczną, jest integracja środowiska oraz ułatwienie kontaktów z przedstawicielami administracji oraz instytucji w Polsce, związanych z tematyką gospodarczą. Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone m.in. prezentacji raportu OECD nt. polskiej gospodarki, nt. sytuacji na rynku rolnym po wprowadzeniu przez Rosję embarga, a także nt. idei współpracy wyszehradzkiej. Członkowie Klubu byli też zapraszani na targi “Poland Specialty Foods and Beverages”, czy “Kongres Innowacyjnej Gospodarki”. W przyszłości planowane są także spotkania w innych regionach Polski, które zamierzamy zorganizować przy współpracy naszych izb regionalnych.

  Tematem spotkania w dniu 15 grudnia br. było otwarcie Polski na rynki afrykańskie. O dużym zainteresowaniu polskich firm właśnie tym kierunkiem świadczyła chociażby liczba wizyt na wysokim szczeblu przedstawicieli państw afrykańskich w Polsce w 2014 roku (30 spotkań z delegacjami zagranicznymi m.in. z Angoli, Gwinei, Iraku, Iranu, Liberii, Mauretanii, Nigru, Omanu, Rep. Kongo, RPA, Senegalu, Tanzanii, Togo i Zambii – z udziałem 350 przedsiębiorstw) oraz szereg wydarzeń poświęconych aktywności polskich przedsiębiorstw na tych rynkach.

  Wiceminister Gospodarki, Pan Andrzej Dycha przekazał zebranym stanowisko rządu RP dot. programu Go-Africa i informacje nt. instrumentów stosowanych przy jego realizacji. Podkreślił, że polskie firmy są zainteresowane pogłębianiem relacji handlowych oraz inwestycji na tym kontynencie, a rządowy program Go-Africa ma na celu wsparcie firm, które chcą być aktywne na tamtejszych rynkach. To także instrument służący budowaniu dobrego wizerunku naszego kraju wśród lokalnych przedsiębiorców. Pan Bartłomiej Lewandowski z PAIIZ mówił o imprezach organizowanych w ramach Programu.

  O działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej w mijającym  2014 roku oraz o planach na rok 2015 mówiła p. Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Podkreśliła rolę współpracy z placówkami dyplomatycznymi państw akredytowanych w Polsce. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z krajami pozaeuropejskimi, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Rok 2014 obfitował w wydarzenia związane z promocją polskiej gospodarki. „MSZ będzie kontynuować działania w tym obszarze w przyszłym roku. Liczymy na dalszą współpracę z placówkami dyplomatycznymi państw afrykańskich w Polsce” – mówiła Pani Barbarzak.

  Wieloletni, byli Ambasadorowie w krajach afrykańskich, Jerzy Wieliński i Andrzej Łupina podzielili się swoimi doświadczeniami jak robić biznes w Afryce, podkreślając znaczenie osobistych kontaktów w relacjach także i biznesowych.

  Dyskusja dotyczyła głównie współdziałania administracji oraz instytucji otoczenia biznesu, a także konieczności rozszerzenia obecności dyplomatycznej w tym regionie.

  Gospodarzami spotkania byli prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski oraz wiceprezes – dyrektor generalny, Pan Marek Kłoczko. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dyplomatów z różnych krajów oraz przedstawiciele resortów: spraw zagranicznych, gospodarki, finansów, a także izb bilateralnych. W naszym zamyśle spotkania Klubu to także platforma prezentacji polskich firm, posiadających potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem swoją ofertę zaprezentowały firmy: PESA Bydgoszcz, Contractus, Cynkomet oraz Jazon.

  Z uwagi na okres przedświąteczny, przy udekorowanej choince, nasi goście mieli także okazję zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i skosztować specjałów naszej wigilijnej kuchni, serwowanej przez restaurację Batida, a także skosztować polskich win z Winnicy Dom Bliskowice.

  Na pożegnanie goście obdarowani zostali ręcznie zdobionymi bombkami z firmy Bombkarnia.

  English version

  This year Polish Chamber of Commerce has initiated the Club of Diplomats for economic matters which integrates the representatives of embassies and trade agencies accredited to Poland. The initiative of establishing the Club was warmly welcome by diplomats.

  The main idea of the Club is to organise informal meetings on a regular basis in order to support mutual contacts of its members, as well as to provide them with help in establishing or facilitating contact with state authorities and other institutions of Poland related to economic matters.

  So far, we organised meetings dedicated to OECD report on the Polish economy, to the situation in the agricultural market after the Russian embargo, as well as to the idea lying behind Visegrad cooperation. The Club Members were also invited to participate in – amongst all – “Poland Specialty Foods and Beverages Expo” or “Congress of Innovative Economy”.

  Meeting held on 15 December 2014 – the last this year – was dedicated to the cooperation with African countries, especially with an emphasis on the Go-Africa Program. The subject introduced by our guest of honour Mr. Andrzej Dycha, Undersecretary of State from Ministry of Economy, was of interest to diplomats from many countries, not only from Africa. He stressed thatPolishcompanies are interestedin deepeningtrade relationsand investmentson the continent, and the Go-Africa Programaims to supportcompanies which want tobe activein those markets. He pointed out that it is alsoan instrument forbuilding agoodimage of our countryamong localentrepreneurs.Mr.BartłomiejLewandowski fromPAIIZspoke about theevents organizedunder the Program.

  The activities of the Ministry of Foreign Affairs in the area of economic diplomacy in 2014 and the plans for 2015, were introduced by Mrs. Anna Barbarzak, Director of the Economic Cooperation Department. She emphasized the role of cooperation with diplomatic missions accredited in Poland. This is of particular importance, especially when establishing business relations with countries outside Europe, which are becoming more and more popular for Polish entrepreneurs. In 2014 there was a lot of events related to the promotion of the Polish economy. Foreign Ministry will continue to work in this area next year. We look forward to further cooperation with diplomatic missions from African countries in Poland „– said Mrs. Barbarzak.

  At this occasion also former ambassadors to African countries shared their experiences on how to do business in Africa. They stressed how personal contacts are important in those countries.

  Approximately 40 diplomats participated in the meeting, have shown interest in the matter and actively took part in a debate.

  Next to a beautifully decorated, fancy and colourful Christmas tree during the informal part of the meeting our guests had a great opportunity to familiarize themselves with Christmas traditions in Poland.

  It is noteworthy that Club meetings are also intended to be a platform for the presentation of our partners – the leading companies and their activities abroad. Our guests got acquainted with offers from PESA Bydgoszcz, Contractus, Cynkomet and Jazon as well as with the taste of Polish Christmas specialities served by BATIDA and had a chance to taste great Polish wines from Dom Bliskowice Winery.

   

 • The aim of the event organized by Media Group BiznesPolska was to connect  specialty food and beverage producers with buyers, distributors, importers, and hotel F&B managers in Poland.

  “VIP and Commercial Counsellors Banquet” evening where Mr. Jerzy Drożdż, Ambassador, Director of Foreign Relations Office in Polish Chamber of Commerce, gave a speech about the initiative of establishing the Club constituted an integral part of the Expo. Mr. Drożdż pointed out that cooperation between Club Members and partners like BiznesPolska is interesting to both sides and can help to consolidate economic and trade cooperation.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.