Historia

Krajowa Izba Gospodarcza została utworzona w 1990 roku, ale działalność samorządu gospodarczego na ziemiach polskich to tradycja blisko 200-letnia.

Rok 2010:

 • Obchody z okazji 20lecia Krajowej Izby Gospodarczej oraz 200lecia Samorządu Gospodarczego w Polsce WIĘCEJ;
 • 18 lutego odbyła się Uroczysta Gala w Zamku Królewskim, zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia Krajowej Izby Gospodarczej z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP, Alessandro Barberis, Prezesem Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych (Eurochambres).
 • 31 marca – Konferencja: „Państwo wrogie przedsiębiorcy?” zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, Business Centre Club, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińską Fundację Praw Człowieka. W trakcie konferencji debatowano nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby wyeliminować patologie z praktyki działania instytucji państwa wobec przedsiębiorców.
 • 9 czerwca – spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Bronisławem Komorowskim Marszałkiem Sejmu RP wykonującym obowiązki Prezydenta RP.
 • 25 czerwca – I Kongres Innowacyjnej Gospodarki został zorganizowany w celu stworzenia platformy wymiany idei związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki w Polsce, w której uczestniczyli czołowi przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu oraz mediów.
 • 14 października – ponad 700 przedsiębiorców z 45 krajów wzięło udział w drugiej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw, która odbyła się w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Pięćdziesiąt jeden miejsc w ławach Europarlamentu przeznaczonych było dla polskich przedsiębiorców. Wraz z przedstawicielami firm z całej Europy debatowali oni oraz głosowali nad najważniejszymi problemami europejskiego biznesu. Udział polskich przedsiębiorców w spotkaniu koordynowała Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 20 października w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie ogłoszono oficjalnie wyniki II edycji Konkursu o Tytuł “Pracodawca Godny Zaufania”.
 • 23 listopada – Forum Dobrych Praktyk „Siła kobiet – siłą firmy” zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, Kancerlarię Prezesa Rady Ministrów, Miasto st. Warszawę z udziałem Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz przedsiębiorców.

Rok 2009:

 • 12 lutego odbyło się Forum KIG „Szanse w dobie kryzysu” z udziałem Leszka Balcerowicza. Tego samego dnia odbyła się Gala Samorządu Gospodarczego. Imprezy zorganizowane zostały z okazji jubileuszu 200-lecia Samorządu Gospodarczego w Polsce.
 • W marcu miało miejsce Polsko-Syryjskie Forum Biznesu z okazji wizyty Wicepremiera Syrii ds. Gospodarczych p. Abdullaha Al. Dardari z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka oraz Wiceministra Gospodarki Pana Adama Szejnfelda. Podczas Forum miało miejsce podpisanie Umowy o Współpracy między Polską Izbą Turystyki i Federacją Syryjskich Izb Turystyki jak również listu intencyjnego między polską firmą Geo-Poland i Syrian Company Arafeh Group jak również parafowanie Umowy o powołaniu Syryjsko-Polskiej Rady Biznesu.
 • Kwiecień – Forum Gospodarcze Polska-Indie z okazji wizyty Prezydent Indii Pani Pratibha Patil z udziałem Wiceministra Gospodarki Pana Adama Szejnfelda.
 • Październik – Forum Gospodarcze Polska-Emiraty Arabskie z okazji wizyty Federacji Izb Przemysłowo-Handlowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich po przewodnictwem Prezesa Salah Salem Bin Omeir Al Shamsi. Podczas Forum podpisano umowę o współpracy miedzy KIG a Federacją Izb ZEA.
 • W listopadzie odbyło się Polsko-Irackie Forum Gospodarcze z okazji wizyty Ministra Przemysłu i Minerałów Pana Fawzi Hariri z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka.
 • W grudniu KIG organizuje Fińsko-Polskie Forum Biznesu z okazji wizyty w Polsce dr Paavo Väyrynena – Ministra d/s Handlu Zagranicznego i Rozwoju Finlandii z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka.

Rok 2008:

 • 1 stycznia Prezes Andrzej Arendarski obejmuje funkcję Wiceprezesa EUROCHAMBRES;
 • Kwiecień – Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta Georgi Parvanov.
 • Maj – Forum Gospodarcze Polska-Kirgizja z udziałem Premiera Rządu Republiki Kirgiskiej Igora Czudinowa.
 • Październik – Eurochambres: Pierwsze Posiedzenie Europarlamentu Przedsiębiorstw – spotkanie przedsiebiorców z 27 krajów Członkowskich Eurochambres w Brukseli.

Rok 2007:

 • Luty – Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze z udziałem Premiera Republiki Czeskiej Pana Mirka Topolanka.
 • Kwiecień – Spotkanie na temat polsko-pakistańskich stosunków gospodarczych i ich perspektyw z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka z okazji wizyty Prezydenta Pakistanu
 • Pervez Musharraf. Podczas spotkania podpisano Protokół o współpracy między KIG a Federacją Pakistańskich Izb Przemysłowo-Handlowych.
 • Maj – „Połączmy dwa pakiety” – Spotkanie z Posłem Adamem Szejnfeldem, Panem Romanem Kluską i przedsiębiorcami na temat reformy prawa gospodarczego.
 • Czerwiec – Polsko-Estońskie Seminarium Gospodarcze z udziałem Premiera Republiki Estonii Andrus Ansip.

Rok 2006:

 • We wrześniu odbył się finał wyborów Miss Świata współorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Wcześniej 104 finalistki przebywały w naszym kraju i brały udział w programie promocji Polski.
 • We wrześniu Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Przemysłowców Litwy oraz Ambasada Litwy zorganizowały seminarium: „Możliwości rozwoju polsko – litewskiej współpracy gospodarczej Co dało członkostwo Polski i Litwy w UE dla ich rozwoju?”. Gościem honorowym seminarium był Valdas Adamkus – Prezydent Litwy.

Rok 2005:

 • 1 stycznia ruszył projekt KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
 • Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała wystawę Polska na Expo w Aichi w Japonii.
 • W dniach 29-30 czerwca Prezes krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski był gospodarzem VIII Szczytu Gospodarczego Polska – Ukraina z udziałem prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego i Wiktora Juszczenki. Szczyt ten był już ósmym tego rodzaju spotkaniem organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Rok 2004:

 • 1 stycznia KIG przejęła przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości.
 • Odbył się Europejski Szczyt Gospodarczy, który współorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza. W stolicy spotkały się głowy państw, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i organizacji finansowych, liderzy biznesu z wielu krajów, wybitni politycy, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele kręgów opiniotwórczych.
 • 11 marca odbyło się spotkanie przedsiębiorców skupionych w KIG z Komisarzem ds. Handlu UE Pascalem Lamy.

Rok 2003:

 • W marcu zaprezentowany został rzeczywisty stan przygotowania polskich firm do działania na Jednolitym Rynku.
 • 11 kwietnia na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedsiębiorcy spotkali się z Prymasem Polski Kardynałem Józefem Glempem i przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski.
 • 14 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Marka Dla Polski”. Jej organizatorem była Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Marki Polskiej we współpracy z Kancelarią Sejmu RP oraz Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 3 grudnia Krajowa Izba Gospodarcza gościła Prezydenta Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych Eurochambres – Christopha Leitla.

Rok 2002:

 • Krajowa Izba Gospodarcza współorganizowała II Forum Gospodarcze Polska – Rosja. Okazją ku temu była oficjalna wizyta w Polsce Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.
 • 15 lutego w ramach współpracy KIG z izbami gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej odbyła się konferencja „Izby przemysłowo- handlowe instrumentem rozwoju gospodarczego państwa”.
 • W maju w Wieliczce odbyła się inauguracjia „Akademii Marek” oraz przedstawienie przygotowań do Programu Marketingu Narodowego.
 • Ruszył program „Europen Economic Survey”, który stał się corocznym badaniem oceny przez przedsiębiorców warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych regionach Europy.

Rok 2001:

 • Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała 17 misji gospodarczych do 16 krajów świata, m. in. do Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Malezji, Indii, Kuby; w Europie były to: Hiszpania, Francja, Irlandia, Turcja, Łotwa, Belgia.
 • Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała stoiska polskich firm na 16 międzynarodowych targach i wystawach, dzięki czemu polskie towary zostały zaprezentowane w 12 krajach świata, m. in. w USA, na Kubie, RPA, Japonii i ChRL.
 • Krajowa Izba Gospodarcza realizowała program promocji polskiej gospodarki w kolejnych krajach przewodniczących UE.

Rok 2000:

 • W kwietniu odbył się III Szczyt Gospodarczy Polska – Ukraina z udziałem Prezydentów obu państwa oraz prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego.
 • 1 czerwca otwarto Światową Wystawę Expo 2000 w Hanowerze, w której polski udział organizowali KIG i PAIZ.

Rok 1999:

 • 1 grudnia zapadła decyzja o przyznawaniu nagród dla najlepszych banków w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Decyzję podjął Komitet konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiębiorców reprezentujących Krajową Izbę Gospodarczą

Rok 1998:

 • W ciągu całego roku Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała 11 misji wyjazdowych do 10 krajów Europy, Afryki Północnej i Ameryki. Polscy eksporterzy dotarli ze swoją ofertą m.in. do USA, Francji, Hiszpanii i krajów Maghrebu.
 • 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Indywidualne Polskiej Nagrody Jakości.
 • W grudniu po raz pierwszy odbyła się uroczysta gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Pierwsza edycja skierowana była do małych i średnich przedsiębiorstw. Firmom, które uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” umożliwia wykorzystanie przyznanego tytułu w ich działalności rynkowej, dając im dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej.

Rok 1997:

 • 21 lutego odbyła się oficjalna inauguracja Programu MARKA-MARKOM. Dokonał jej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Na miejsce uroczystości wybrano Królewską Kopalnię Soli w Wieliczce – klejnot Rzeczypospolitej i najstarsze czynne przedsiębiorstwo świata.

Rok 1996:

 • W kwietniu ustanowione zostało przez Krajową izbę Gospodarczą, Ministra Gospodarki oraz wybitnych polskich przedsiębiorstw Programu Przywrócenia Roli i Znaczenia Marek Firmowych i Handlowych MARKA-MARKOM.

Rok 1995:

 • Zorganizowana została międzynarodowa konferencja „Ku Unii Europejskiej. Rola samorządu gospodarczego”, w której udział wzięli m.in. Przewodniczący i Sekretarz Generalny Zrzeszenia Izb Europejskich Eurochambers.
 • W marcu została ustanowiona Polska Nagroda Jakości (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundacja Teraz Polska). PNJ przyznawana jest przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość.

Rok 1994:

 • W październiku Krajowa Izba Gospodarcza została wybrana na 2-letnią kadencję członka Zarządu Eurochambers – reprezentanta wszystkich izb z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Rok 1993:

 • Ogłoszono pierwszą edycję Konkursu „Teraz Polska”, który na przestrzeni lat zyskał dużą renomę.

Rok 1992:

 • W lipcu Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski został Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Rządzie RP (do października 1993 roku). Na ten czas zawiesił pełnienie funkcji prezesa KIG.
  Decyzją Krajowej Izby Gospodarczej i Komisji Kongresu USA do spraw Rozwoju Przedsiębiorczości w Europie Środkowej powołano do życia Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcom, jak i tym, którzy zamierzają nimi zostać.
  Krajowa Izba Gospodarcza zaangażowała się w Unijny program dla eksportu – EXPROM

Rok 1991:

 • W październiku Krajowa Izba Gospodarcza została przyjęta w poczet członków – korespondentów Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych Eurochambres.

Rok 1990:

 • 13 lutego na zebraniu założycielskim przyjęto uchwałę o założeniu Krajowej Izby Gospodarczej. Dwa dni później sądowy wpis do rejestru dał początek najnowszej historii samorządu gospodarczego w Polsce.
  Krajowa Izba Gospodarcza została przyjęta w poczet członków Międzynarodowej Izby Handlowej (JCC) w Paryżu.
 • Krajowa Izba Gospodarcza przejęła dotychczasowe Kolegium Arbitrów przy PIHZ. Nadano mu nazwę Sądu Arbitrażowego przy KIG, dzięki czemu sądom polubownym został nadany nowoczesny i sprawny kształt.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.