• A A A

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2016

Dyplomatyczne Otwarcie Roku w Krajowej Izbie Gospodarczej jest uroczystą doroczną okazją do przedstawienia planów nt . międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

W spotkaniu bierze udział około 250 osób, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

W minionej edycji podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju potwierdził powołanie w niedługim czasie Agencji Wspierania Eksportu, która skupi programy ekspansji polskich firm zagranicą. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Zbigniew Babalski mówił o priorytetowych kierunkach ekspansji eksportowej ujętych w Planie promocji sektora rolno-spożywczego na 2016 r. tj. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Indie, Japonię, Chiny, Kanadę, Algierię, RPA, Stany Zjednoczone, KAS, Egipt, Wietnam i Iranu. Wiceminister Spraw Zagranicznych Pani Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, podkreśliła z kolei znaczenie pomocy rozwojowej, jako elementu polskiej polityki zagranicznej, oraz dobre doświadczenia ze współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i zachęcała do dalszego wspierania projektów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail:asalamonczyk@kig.pl

Galeria zdjęć :