Rada Programowa

Piotr Manczarski – przewodniczący
Emilia den Boer – sekretarz naukowy
Andrzej Białowiec
Zbigniew Bukowski
Łucja Fukas – Płonka
Agnieszka Generowicz
Marek Górski
Zbigniew Grabowski
Andrzej Jędrczak
Eugeniusz Koda
Tadeusz Marcinkowski
Tadeusz Pająk
Czesława Rosik – Dulewska
Kazimierz Szymański
Grzegorz Wielgosiński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.