• A A A

Rada Programowa

Piotr Manczarski – przewodniczący
Emilia den Boer – sekretarz naukowy
Andrzej Białowiec
Zbigniew Bukowski
Łucja Fukas – Płonka
Agnieszka Generowicz
Marek Górski
Zbigniew Grabowski
Andrzej Jędrczak
Eugeniusz Koda
Tadeusz Marcinkowski
Tadeusz Pająk
Czesława Rosik – Dulewska
Kazimierz Szymański
Grzegorz Wielgosiński