Relacja: Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017

27.01.2017

dor-naglowek

W dniu 25 stycznia br w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” –  uroczysta doroczna okazja do przedstawienia planów nt . międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób :  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również  przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym  Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

dor-patroni-honorowi

Oficjalna część DOR’2017 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski krótko podsumowując miniony 2016 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą.

Reprezentujący Kancelarię Prezydenta Pan Minister Krzysztof Szczerski  podkreślił, że współpraca międzynarodowa jest priorytetem dla Prezydenta RP Andrzej Dudy i dziękowal Krajowej Izbie Gospodarczej za dotychczasową współpracę w tym względzie.
Z kolei podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju nawiązał do założeń nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm poprzez powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz jej sieci zagranicznych placówek handlowych PAHI, która połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne ma zintegrować  także  działania dyplomacji ekonomicznej.  Podkreślił także rolę funduszy europejskich, dzięki którym wsparcie dla  rozwoju eksportu jest efektywniejsze.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Andrzej Piotrowski podsumował z kolei sukcesy resortu w poprzednim roku,  wspomniał m.in. o reformie górnictwa i  o powołanej  w kwietniu 2016 r. Polskiej Grupie Górniczej, która już w trzecim kwartale ubiegłego roku osiągnęła zysk 100 mln zł. W planach na przyszłość sektor energii stawia za to na innowacje.
Część oficjalna DOR’2017 zakończyły wystąpienia głównych partnerów wydarzenia, którymi w tym roku był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowa Spółka Cukrowa oraz Ptak Warsaw Expo.

Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił zalety Województwa Podlaskiego, jako swoistej  bramy na Wschód, i z tego względu doskonałego miejsca na inwestycje związane z produkcją i handlem z krajami sąsiadującymi.
Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  Pan Paweł Piotrowski   zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na atuty polskich produktów spożywczych, a przede wszystkim ich naturalne pochodzenie. Zaznaczył także bardzo pozytywne opinie zagranicznych konsumentów na temat polskiego cukru i innych produktów grupy .
Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie podsumowanie działalności międzynarodowej PTAK Warsaw Expo przez .Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szypułę.

Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych, tradycyjnych przysmaków z Podlasia,  z Województwa Lubelskiego, oraz produktów Krajowej Spółki Cukrowej jak również wziąć udział w loterii podarunkowej WineAvenue.
dor-partnerzy-glowni
Dziękujemy serdecznie wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017, wśród których znaleźli się: Krajowa Spółka Cukrowa  S.A.  , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ptak Warsaw Expo,  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego SA, Korporacja Ubezpieczeń  Kredytów Eksportowych KUKE SA, Horus-Energia Sp. z o.o, Fibrain Sp. z o.o., Synthos SA, Finea Sp. z o.o., Unico Sp. z o.o., Dimark,  Polish Vodka Assocciation , SuperDrob SA oraz WineAvenue.

dor-partnerzy

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.