• A A A

Doing business: Mexico, Brasil, Oman, 14.06.2018

04.07.2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zainaugurował cykl spotkań dotyczący wydarzeń biznesowych realizowanych i planowanych przez WFR we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Pierwsze z cyklu spotkanie dotyczyło możliwości biznesowych w Meksyku, Brazylii i Omanie; „Doing business: Mexico, Brasil, Oman” odbyło się w dniu 14 czerwca br. w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani działaniami na dwu priorytetowych rynkach (Meksyk i Brazylia) oraz bardzo obiecującym, niezbyt znanym rynku omańskim.

Spotkanie zostało podzielone na panele tematyczne: w pierwszym z nich uczestniczyli przedstawiciele firm już obecnych na omawianych rynkach i odnoszący tam sukcesy eksportowe, w drugim – przedstawiającym potencjał rynków – kierownictwo Krajowej Izby Gospodarczej reprezentował Ambasador Paweł Kulka Kulpiowski, Doradca Dyplomatyczny Prezesa KIG.

Panelistami byli także:

  • Pani Małgorzata Panek-Kasińska, MK Business Link Poland & Emirates która omówiła możliwości inwestowania w Omanie i in. państwach Bliskiego Wschodu;
  • Pan Marian Karolczak, Wiceprezes Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej przybliżył dane dotyczące eksportu i importu w Brazylii;
  • Pan Piotr Pniejnia-Olszyński Radca Departamentu Współpracy Ekonomicznej ds. Bliskiego Wschodu i Azji MSZ zaprezentował narzędzia i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców gwarantowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Debatę ekspertów poprowadziła Pani Helena Cieśluk, Prezes OEG Consulting, wieloletni praktyk ds. rynków bloku wschodniego.

Kontynuacją cyklu w sesji jesiennej będzie spotkanie wrześniowe pn. „Doing business: Paragwaj, Kuba, Panama” oraz grudniowe dotyczące rynków Wietnamu, Dubaju i Kuwejtu.

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera cenną inicjatywę Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju i czynnie włączy się w realizację spotkań; pierwsze z nich będzie jednocześnie spotkaniem poprzedzającym planowaną przez nas w IV kwartale br. misję na Kubę.

Misja na Kubę odbędzie się w dniach od 28 do 31 października br.; termin wizyty związany jest z Międzynarodowymi Targami Hawańskimi, na których planowane jest stoisko Ambasady, gdzie firmy polskie będą mogły zaprezentować swoją ofertę eksportową i przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami z Kuby oraz innych krajów regionu.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel: 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.