• A A A

Indie: Mine Safety Study Tour, 9-14 listopada 2019

10.06.2019

Uprzejmie informujemy, że  Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Indiach, Ambasadą Indii w Polsce oraz Polsko-Indyjską Izbą Przemysłowo Handlową, organizuje udział polskich przedsiębiorców w Mine Safety Study Tour do Indii w dniach 9 – 14 listopada 2019 r.

Wyjazd organizowany jest dla przedsiębiorców sektora wydobywczego; w ramach pobytu proponujemy program spotkań w firmach oraz instytucjach branży górniczej, wizyty w kopalniach w Singareni, Kottegudem, region Telengana.

Podczas misji zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Indiach: w tym przelot z Polski do Hajdarabadu, lokalny transport do Kottegudem, hotel, aranżacja spotkań biznesowych, tłumaczenie, wydanie materiałów promocyjnych.

Koszt pobytu w Indiach jednego delegata wynosi:  8.620,- PLN netto.

Indie  znajdują się wśród dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek światowych.

Rynek indyjski od kilkunastu lat przeżywa okres otwarcia i liberalizacji, należąc do sześciu krajów o najwyższym tempie rozwoju gospodarczego.

Motorem rozwoju indyjskiej gospodarki jest przede wszystkim szybki rozwój prywatnych firm oraz stosunkowo nowoczesny i zdyscyplinowany rynek finansowy. Struktura tworzenia dochodu narodowego zbliża Indie bardziej do krajów wysoce rozwiniętych niż rozwijających się gdyż ok. 55% dochodu narodowego wytwarza sektor usług a 28% rolnictwo.

Indie swój potencjał gospodarczy rozwijają przez współpracę gospodarczą opartą zarówno na bilateralnej wymianie handlowej, jak również poprzez uczestnictwo w licznych międzynarodowych oraz regionalnych organizacjach gospodarczych.

Unia Europejska stała się największym partnerem gospodarczym pod względem wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji.

Według opinii Ambasady RP w New Delhi Indie to ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał eksportu polskich towarów i usług.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Mine Safety Study Tour, uprzejmie prosimy o zwrotne potwierdzenie z podaniem danych przedstawiciela Firmy delegowanego do uczestnictwa w tym wydarzeniu

Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji  oraz  zgłoszenia udziału przyjmuje:

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
tel: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.