Obchody "Dnia Przedsiębiorcy", 20.09.2018

21.09.2018

20 września w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyły się obchody Dnia Przedsiębiorcy. Organizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Komitetem KIG ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy. Wydarzenie poprzedziło uroczyste posiedzenie Prezydium KIG. Imprezę otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Następnie gości powitała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która rozpoczęła swoje wystąpienie od odczytania listu Premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów przekazał podziękowania Krajowej Izby Gospodarczej oraz zgromadzonym licznie przedsiębiorcom i reprezentantom instytucji pozarządowych za wkład w dążenie do umacniania polskiej gospodarki.

Minister Emilewicz podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę przedsiębiorców w budowaniu dobrobytu gospodarczego. Powiedziała też o zmianach, jakie zostały dokonane w ostatnim czasie, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce, między innymi o Konstytucji Biznesu, Małym ZUS i rozwiązaniu kwestii sukcesji w firmach. Przedsiębiorcy mogą też spodziewać się w tym roku kolejnych usprawnień, szczególnie tych dotyczących zatorów płatniczych, które dotykają nawet 80-90% firm w Polsce. – Poprawa otoczenia prawnego dla przedsiębiorców jest jednym z warunków utrzymania wzrostu gospodarczego i rozwoju polskiej przedsiębiorczości w kolejnych latach” – powiedziała Minister Emilewicz.

Po przemówieniu Minister Emilewicz został odczytany przez Doradcę Marszałka Sejmu RP Sławomira Siwka list od Marszałka Marka Kuchcińskiego, z gratulacjami i podziękowaniami dla Prezesa KIG za „(…)działania na rzecz wspierania rodzimej przedsiębiorczości oraz rozwoju polskiej gospodarki„. Kolejne przemówienie należało do Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podkreślił on potrzebę wspólnych działań i zjednoczonego głosu przedsiębiorców w funkcjonowaniu sektora MiŚP.

Gościem specjalnym wydarzenia był austriacki polityk, Prezes Austriackiej Izby Gospodarczej oraz Honorowy Przewodniczący Eurochambres – Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych Christoph Leitl. W swoim wystąpieniu podkreślił jedność Europy oraz miejsce Polski na mapie Starego Kontynentu określając Polskę, jako „filar europejskiego biznesu”.

Ostatnim gościem na scenie był Pan Kazimierz Kubiak – Doktor Katedry Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Jego budujące wystąpienie „Przedsiębiorcy i przedsiębiorczość w niepodległej Polsce” zwieńczyło oficjalną część wydarzenia.

Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.