Pierwsze spotkanie "Doing Business: Mexico, Brazil, Oman", 14.06.2018

04.06.2018

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić na I spotkanie cyklu wydarzeń biznesowych Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju „DOING BUSINESS: MEXICO, BRAZIL, OMAN”, które odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w godzinach: 8.30 – 13:00 w Sali Konferencyjnej IIc przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców z Wielkopolski reprezentujących sektor MŚP, którzy już działają na rynkach międzynarodowych, ale również do tych którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na tych rynkach.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli zarówno przedsiębiorcy odnoszący sukcesy na rynkach zagranicznych, jak i przedstawiciele instytucji wspierających sferę biznesu w ich działaniach ekspansyjnych.

Zaproszenie: pobierz pdf

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 8 czerwca 2018 r. mailowo na adres: tomasz.dworczak@wfr.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 671 71 90.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.