Relacja: Konferencja "Polski hub na Kolejowym Jedwabnym Szlaku". Czy jesteśmy na wygranej pozycji?

07.11.2019

Uczestnicy II edycji konferencji „Nowe Międzynarodowe Szlaki Transportowe” organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Ośrodek Studiów Wschodnich zgodnie stwierdzili, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska ma szansę stać się istotnym europejskim hubem logistycznym obsługującym przewozy kolejowe Chiny-Unia Europejska. Spotkanie miało miejsce 5 listopada w ramach VII Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki „TransLogistica”.

Branża dostrzega ogromny potencjał rozwoju, tym bardziej że znajdujemy się na styku Kolejowego Jedwabnego Szlaku z korytarzem transportowym łączącym północ i południe Europy.
Dziś wymiana handlowa między Państwem Środka a UE odbywa się przede wszystkim drogą morską (98%). Z roku na rok rośnie jednak liczba ładunków przewożonych drogą kolejową (1%) i lotniczą (1%). Korzystne uwarunkowania rynkowe sprawiły, że w ciągu ostatnich 6 lat towary o wartości 50 mld dolarów (około 7% wymiany handlowej pomiędzy Chinami a UE) trafiło na polskie tory. Zaletą tej metody transportu jest bezpieczeństwo, szybkość oraz terminowość dostaw. Pociągi są w stanie dojechać z dwoma przystankami nawet w 2 tygodnie. Dla porównania transport z Chin do Niemiec drogą morską zajmuje od 35 do 40 dni. W 2018 roku w ramach Kolejowego Jedwabnego Szlaku przejechało ponad 6300 składów kolejowych, z czego zdecydowana większość wjechała do Unii Europejskiej przez terytorium Polski.

Liczby mówią same za siebie. Dynamika wzrostu jest spora. Aby usprawnić polski transport kolejowy potrzebne są jednak inwestycje w infrastrukturę.

– Polska jest bramą do Europy dla handlu kolejowego Chiny-UE. Jeśli mamy ambicje, aby być hubem, to sam szlak kolejowy nie wystarczy. Trzeba znaleźć środki na budowę nowych dróg i magazynów – Andrzej Piłat, wiceprezes KIG.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zapewniają, że inicjatywa Kolejowego Jedwabnego Szlaku nie jest im obca, co znalazło odzwierciedlenie w polityce transportowej państwa.

– W tym kontekście szczególną rolę odgrywać będzie dalsze wspieranie transportu intermodalnego, aby możliwie równomiernie rozłożyć potoki towarów na wszystkie środki transportu i unikać przeskalowania inwestycji transportowych na danym obszarze, jeśli jest dostępna alternatywa wymagająca już tylko terminalu intermodalnego, aby osiągnąć zadowalające zdolności operacyjne i przeładunkowe – tłumaczył Paweł Skowroński, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Infrastruktury.

Jest to dla nas spore wyzwanie. Nie jest przecież tajemnicą, że perspektywa pozyskania frachtu przez terytorium państwa jest kusząca również dla naszych sąsiadów. Warto więc już teraz zastanowić się nad nowymi, globalnymi perspektywami dla polskich spedytorów, centrów logistycznych i rodzimych producentów.

Po części oficjalnej forum odbyły się 3 panele dyskusyjne. W pierwszym, poświęconym centrom logistycznym, uczestniczyły m.in. spółki PKP. Następnie odbył się panel na temat strategii polskich firm spedycyjnych i globalnych koncernów produkcyjnych w kontekście połączeń kolejowych Chiny- EU. Na zakończenie miała miejsce dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji państwowej. Dotyczyła ona roli administracji we wzmocnieniu potencjału polskiej branży TSL.

Za najważniejszą konkluzję konferencji można uznać zgodność wszystkich ekspertów co do tego, że Polska nie może być tylko korytarzem transportowym, branża TSL ma dużo większy potencjał do rozwoju i jest do niego przygotowana. Aby to osiągnąć, niezbędna jest jednak koordynacja i współpraca administracji państwowej.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  Szczególne podziękowania za udział oraz wsparcie w organizacji konferencji kierujemy do partnerów wydarzenia: firm RABEN Group oraz GREENBRIER Europe.

DO POBRANIA:

Prezentacja „Kolejowy Jedwabny Szlak – logistyczna szansa dla Polski” przygotowana przez Jakuba Jakóbowskiego  i Konrada Popławskiego z OSW.

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY:


PARTNERZY:

KONTAKT:

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.